fredag 26 mars 2010

Kvantitet eller kvalitet (eller varför inte båda) på de vuxna som tar hand om våra barn

Alla smutsiga detaljer skriver i dag om hur antalet vuxna kring barnen i skolan minskat. Hon tar upp viktiga uppgifter som också jag försöker gräva i i min interpellation till barn och skolnämndens ordförande, som jag får svar på på måndagens fullmäktigemöte. Interpellationen handlar om storleken på fritidshemsgrupperna, hur många barn det går per vuxen och hur detta ev påverkar elevernas förmåga att orka med skolarbete och uppnå bra resultat.

Eller svAr och svar, jag hämtade underlaget till min interpellation på Skolverkets hemsida, där man konstaterar att fritidshemsgrupperna blir allt större. Barn och skolnämndens ordförande hämtade sina svar från samma sida, men tyvärr, vissa uppgifter jag frågade om fanns inte där... Nej, jag vet, det är ju därför jag frågar. Hade jag bara velat veta vad som stod på Skolverkets hemsida hade jag ju inte behövt ställa interpellationen, då hade jag kunnat gå vidare med följdfrågan; vad planerAr majoriteten göra åt detta?

Men det svaret kanske jag ändå redan fått, för enligt Barn och skolnämndens moderata ordförande så är det inte storleken på barngrupperna eller antalet vuxna som har betydelse utan kvaliteten på de vuxna som ännu finns kvar. Yeah, kom igen übermesch, skolan och barnomsorgen saknar dig.

Inga kommentarer: