onsdag 17 december 2014

Inlägg landstingsbudget 17/12 2014

Inlägg budget 2014

 Många nämner här i talarstolen bättre samverkan mellan kommuner och landsting. Jag säger tiohundra.  Vänsterpartiet föreslår permanentning och utveckling av Tiohundraprojektet samt att se över liknande lösning i Nynäshamn. Några representanter från alliansen verkar vara inne på samma linje, men Var ser vi detta i alliansens budget?

https://twitter.com/isafly/status/545222525106794496

Jag tror att vi måste inse att Samarbete på riktigt är nödvändigt för att kunna erbjuda tillgänglig vård även i mindre folktäta områden. Att kunna behålla och utveckla vården genom integrering och samverkan var ett av syftena då Tiohundraprojektet startades 2006. Ett annat syfte var att flytta besluten närmare de som bodde i kommunen och kände till tillgångar, förutsättningar och ev svårigheter. Norrtälje kommun ser inte ut som centrala Stockholm. Inte heller som nån förort med tunnelbana. Och olika förutsättningar kräver olika lösningar. Tiohundraprojektet har lett till ett antal lyckade samverkanslösningar som också är vetenskapligt utvärderade. Mycket till följd av att lokalkännedom tagits till vara. Efter nio år är det dags att bestämma sig för en permanentning.

Nu larmar även ambulanspersonalen i norra länet om svårigheter att hinna ut på larm. Ambulanser fördelas efter befolkningsstorlek utan hänsyn till avstånd och utan hänsyn till att norrtälje kommuns befolkning tredubblas under sommaren. Slimmade verksamheter och dåligt fungerande system är en följd av konkurrens, Ensidiga ideologiska satsningar på privatiseringar och likriktning. Vad vi behöver är en vård som är anpassad utifrån olika förutsättningar. Vänsterpartiet menar att detta krävs för att skapa en jämlik vård. Låt hela länet leva!

Bifall till vänsterpartiets budgetförslag

tisdag 16 december 2014

sammanträdestider och budget

I går var det kommunfullmäktige med nytt styre och allmänt strul. Visst fick det nya samverkansstyret igenom sina idéer trots att de inte har majoritet i fullmäktige, men det var inte utan debatt. Och nu finns det ju opposition i olika läger och med olika politisk grundfärg. Bland annat antogs de nya ersättningsbestämmelserna som jag också skrivit om tidigare här i bloggen. I dessa beviljades det moderata oppositionsråden, tidigare kommunalrådet, Kjell Jansson, en ersättning på 90% av kommunstyrelsens ordförandes arvode (tidigare har oppositonsrådet haft 85%). Detta motiverades med att samverkansstyret har mer kommunalrådstjänst (200%) än tidigare. Märkligt är väl då att de 5% som oppositionens ledare tilldelas i ökning för att kompensera detta, läggs på ett råd. Precis som Rossana Dinamarca så om tredje vice talmannen i riksdagen säger jag om det moderata oppositionsrådet; Vi är i opposition, men Kjell Jansson är inte mitt oppositionsråd! Och så mycket åsikter som han hade om ersättningar till andra förtroendevalda, så kunde han väl ha varit ödmjuk själv och delat med sig till den övriga oppositionen? Med höga ersättningar till vissa politiker medan andra partier får klara att sätta sig in i alla ärenden, hinna med alla möten, studiebesök etc på sin fritid ger inte likvärdiga förutsättningar för att skapa ett demokratiskt arbete. En översyn av ersättningsbestämmelserna är beslutad och vi hoppas från Vänsterpartiet att man vågar riva upp, göra om och göra nytt för att skapa ett mer demokratiskt politiskt klimat.

Med många olika perspektiv från oppositonen (bitterblå moderat, kritisk folkpartistisk, kränkt sverigedemokratisk,  uppstudsigt ROOPiskt och varmt, vaket vänsterpartistiskt) blir debatten förstås lång och voteringarna fler än normalt. Så lär det fortsätta. Det kommer att bli viktigt för det nya styret att se till att informera, förankra och tillmötesgå för att få igenom sina idéer.

Idag var det så dags för budgetfullmäktige i landstinget, dag 1. Där styr Alliansen i minoritet. Precis samma allians som före valet, men försvagad och med Sverigedemokrater som vågmästare. Alliansens företrädare avlöste varandra för att tala om hur överens de är om allting. Men finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl tycker att en skattehöjning med 25 öre är så enorm att det inte kommer att löna sig för människor att arbeta. Och KDs Ella Bolin tycker att en så fjuttig skattehöjning inte räcker till någon av de satsningar som Vänsterpartiet vill göra på vården eller kollektivtrafiken. Vidare pratar Ella Bolin om hur valmöjligheterna för människorna i Stockholms län ska öka, hur vården ska komma närmare människorna. Jag hoppas innerligt att hennes tal även gäller invånarna i Hallstavik, Edsbro, Älmsta, Yxlan osv. Jag hoppas, men jag tror inte hon vet hur alliansens vårdvalspolitik begränsar valmöjligheterna för de som bor i utkanterna av länet, hur den flyttar vården bort från medborgarna, gör resorna längre och tillgängligheten sämre.

Folkpartisten Anna Starbrink ondgör sig över usel landstingsdriven vård som inte hjälper gamla Gerd med en ny läslampa och hyllar privata alternativ som gör att Gerd kan välja bättre kvalitet. Det gör mig illamående när de som är högst ansvariga för kvaliteten i den landstingsdrivna vården ägnar sig åt att spy galla över den och i stället styra pengarna ner i privata fickor. Varför inte förbättra den egna verksamheten om den är så dålig? Aldrig skulle väl en privat arbetsgivare (som de styrande politikerna är) tala illa om sin egen verksamhet och styra kunderna till andra företag? så märkligt och oetiskt beteende.

Sverigedemokraten beskrev hur det kom 40 000 invandrare till ´Stockholms län varje år, och, säger han dramatiskt, hälften av dem kommer från andra länder. Det får en ju osökt att fundera över vilka som är invandrare i Sverigedemokraternas ögon, jo, samer, det vet vi, antagligen skåningar, värmlänningar och en hel del andra också, kanske även nyfödda bebisar eftersom 30 000 av länets nya medborgare är nyfödda och det är därför det är kris i förlossningsvården. Sverigedemokraten menar också att dessa invandrare tar väldigt mycket av vårdens resurser, vilket kanske inte är konstigt om de är nyfödda. Efter det gör Anna Starbrink (fp) faktiskt ett bra inlägg där hon konstaterar att en fjärdedel av de som är anställda inom vården i Stockholms läns landsting har utländsk bakgrund. Vården klarar sig inte utan de människor som kommit hit från andra länder, de är en förutsättning för en fungerande vård i långt större utsträckning än en särskild belastning för vården som SD ville göra gällande.

Både Socialdemokraternas Erika Ullberg och Vänsterpartiets Håkan Jörnehed gör sedan starka och bra inlägg där Håkan bl a ifrågasätter att skattepengar går till skatteparadis vid upphandlingen av  nya NKS i stället för att för halva summan införa avgiftsfri akutsjukvård för barn. Vänsterpartiets budgetförslag går under namnet att Hela länet ska leva. Det förpliktigar. Imorgon är det dag två med budgetdebatt i landstinget. då ska jag själv gå upp och säga ett par väl valda ord som kommer att beröra delar av länet som av Alliansen lämnas åt svältdöden. Underlaget för inlägget kommer sedan att publiceras här på bloggen.

tisdag 2 december 2014

Första kommunstyrelsen med nya styret

Igår var det dags för första kommunstyrelsen med nya styret i Norrtälje kommun. Att styret nu har ändrat inriktning från att Norrtälje stad ska växa så det "skvalpar över" till resten av kommunen till att "Hela kommunen ska utvecklas" känns positivt. Det känns också positivt att kommunalrådet som tidigare var ansvarig för mjuka frågor, nu är ansvarig för hårda frågor. Det borde ge en hint om ändrad färdriktning. Vi är också många som har längtat efter att slippa sitta som i en skolsal på 1800-talet och uppskattar den nya möbleringen i hästsko. Däremot kan diskuteras om det är optimalt att spränga in en vänsterpartist mellan Fp och SD. Jo, jag vet, både Fp och V har bara ett mandat, så vi blir insprängda hur som, men lite märkligt, och faktiskt obekvämt, kändes det. Nu till den faktiska politiken och dagens ärenden.

Det beslutades enhälligt om en ny vattentaxa. Renhållningstaxan var vi fler som hade synpunkter på. Inte bara det att ärendet kommit till oss sent, att vi inte hunnit diskutera i våra partigrupper och att vi inte haft någon tjänstemannadragning i ärendet, vilket gör det svårt att hänga med och läsa ut vad den nya taxan egentligen innebär. Det blir ju ett litet dilemma när blockpolitiken nu rivs upp och flera partier inte tillhör någon samling som träffas innan och diskuterar, vi har bara våra egna partikamrater som då också förväntas läsa och sätta sig in i samtliga kommunala handlingar för att hjälpa varandra till rätt beslut. Det kommer att ställa krav på organisationen och ersättningsbestämmelserna.

Vänsterpartiet deltog inte igår i beslutet om ny renhållningstaxa utan återkommer på kommunfullmäktige den 15/12. Vi känner oss osäkra på om vi tycker att taxan är tillräckligt miljöstyrande och vi kan inte se hur den förändras från tidigare. Vi vill också att en ordinarie grovsophämtning per år i flerfamiljshus ska ingå i taxan.

Vi valde att delta i beslutet om ny ERS 2015 (ersättning till förtroendevalda) även om vi tycker att förslaget är dåligt. Vi inser att beslutet måste fattas för att verksamheten löpande ska fungera, men vi lade följande särskilda uttalande till protokollet. 

"Kommunstyrelsen 141201
Ärende 11 – Särskilt uttalande
Vänsterpartiet vill snarast se en översyn av ersättningsbestämmelserna till förtroendevala i Norrtälje kommun. Vi går med på detta förslag idag för att vi inser att några bestämmelser måste råda under tiden översynen pågår.  Vi anser att Kommunalråden i Norrtälje kommun erhåller en hög ersättning idag och vi har redan innan valet påtalat att vi anser att samtliga råd bör sänka sin ersättning motsvarande 2 timmar per dag i likhet med nattarbetarna inom Tiohundra. Det skulle idag innebära att kommunstyrelsens ordförande fick en ersättning motsvarande 49 % av statsrådsarvode (=59127 kr/månad, vilket är ungefär vad ett heltidsarvoderat kommunalråd i Uppsala hade 2014). För övriga råd skulle detta innebära C 35476kr/mån, Mp 23650 kr/mån, Oppositionsråd (85% av kommunstyrelsens ordf.) 50258 kr/mån. Vi kan inte se varför oppositionsrådets arvode ska höjas till 90% av Kommunstyrelsens ordförandes arvode. Dessa arvoden kan inte ses som orimliga att leva på då vi betänker att dessa personer också kommer att besitta procentarvoderade ordförande/vice-poster i kommunen. I samband med detta bör således också en översyn av gruppledare, ordförandes och ledamöter/ersättares arvoden ske, vad som täcks in av grundarvoden och vilka övriga ersättningar som ska utgå. Vi måste hitta ett sätt där det finns möjlighet för alla partier att på ett rimligt sätt delta i de politiska besluten. Tidigare har det funnits tal om politiska sekreterare. Nu har vi ett helt annat landskap där partier inte naturligt tillhör block eller grupper och då kan finnas fog för en annan fördelning av ersättningarna för att uppnå ett gott och demokratiskt arbete. Detta förslag till ERS 2015 är som det ser ut idag enbart en godtycklig upp/omräkning av hur det redan ser ut. Vi anser att detta bör förändras. Kanske bör det finnas ett tak för hur hög ersättning en person kan få genom uppdrag inom kommunen? Denna översyn ska, som tidigare påpekats, inte ske i besparingssyfte utan i syfte att minska klyftan mellan heltidspolitiker, fritidspolitiker och medborgare i kommunen, samt dessas möjligheter att delta i det demokratiska samhället."

I samband med beslutet lyfte också kommunalråd Ulrika Falk behovet av att göra en grundlig översyn av ERS och detta blev också kommunstyrelsens beslut.
Vänsterpartiet deltog inte heller i beslut om budget och verksamhetsplan för 2015 då vi väntar med att ta ställning till detta till kommunfullmäktige den 15/12 efter diskussioner i egna partigruppen.