onsdag 17 december 2014

Inlägg landstingsbudget 17/12 2014

Inlägg budget 2014

 Många nämner här i talarstolen bättre samverkan mellan kommuner och landsting. Jag säger tiohundra.  Vänsterpartiet föreslår permanentning och utveckling av Tiohundraprojektet samt att se över liknande lösning i Nynäshamn. Några representanter från alliansen verkar vara inne på samma linje, men Var ser vi detta i alliansens budget?

https://twitter.com/isafly/status/545222525106794496

Jag tror att vi måste inse att Samarbete på riktigt är nödvändigt för att kunna erbjuda tillgänglig vård även i mindre folktäta områden. Att kunna behålla och utveckla vården genom integrering och samverkan var ett av syftena då Tiohundraprojektet startades 2006. Ett annat syfte var att flytta besluten närmare de som bodde i kommunen och kände till tillgångar, förutsättningar och ev svårigheter. Norrtälje kommun ser inte ut som centrala Stockholm. Inte heller som nån förort med tunnelbana. Och olika förutsättningar kräver olika lösningar. Tiohundraprojektet har lett till ett antal lyckade samverkanslösningar som också är vetenskapligt utvärderade. Mycket till följd av att lokalkännedom tagits till vara. Efter nio år är det dags att bestämma sig för en permanentning.

Nu larmar även ambulanspersonalen i norra länet om svårigheter att hinna ut på larm. Ambulanser fördelas efter befolkningsstorlek utan hänsyn till avstånd och utan hänsyn till att norrtälje kommuns befolkning tredubblas under sommaren. Slimmade verksamheter och dåligt fungerande system är en följd av konkurrens, Ensidiga ideologiska satsningar på privatiseringar och likriktning. Vad vi behöver är en vård som är anpassad utifrån olika förutsättningar. Vänsterpartiet menar att detta krävs för att skapa en jämlik vård. Låt hela länet leva!

Bifall till vänsterpartiets budgetförslag

tisdag 16 december 2014

sammanträdestider och budget

I går var det kommunfullmäktige med nytt styre och allmänt strul. Visst fick det nya samverkansstyret igenom sina idéer trots att de inte har majoritet i fullmäktige, men det var inte utan debatt. Och nu finns det ju opposition i olika läger och med olika politisk grundfärg. Bland annat antogs de nya ersättningsbestämmelserna som jag också skrivit om tidigare här i bloggen. I dessa beviljades det moderata oppositionsråden, tidigare kommunalrådet, Kjell Jansson, en ersättning på 90% av kommunstyrelsens ordförandes arvode (tidigare har oppositonsrådet haft 85%). Detta motiverades med att samverkansstyret har mer kommunalrådstjänst (200%) än tidigare. Märkligt är väl då att de 5% som oppositionens ledare tilldelas i ökning för att kompensera detta, läggs på ett råd. Precis som Rossana Dinamarca så om tredje vice talmannen i riksdagen säger jag om det moderata oppositionsrådet; Vi är i opposition, men Kjell Jansson är inte mitt oppositionsråd! Och så mycket åsikter som han hade om ersättningar till andra förtroendevalda, så kunde han väl ha varit ödmjuk själv och delat med sig till den övriga oppositionen? Med höga ersättningar till vissa politiker medan andra partier får klara att sätta sig in i alla ärenden, hinna med alla möten, studiebesök etc på sin fritid ger inte likvärdiga förutsättningar för att skapa ett demokratiskt arbete. En översyn av ersättningsbestämmelserna är beslutad och vi hoppas från Vänsterpartiet att man vågar riva upp, göra om och göra nytt för att skapa ett mer demokratiskt politiskt klimat.

Med många olika perspektiv från oppositonen (bitterblå moderat, kritisk folkpartistisk, kränkt sverigedemokratisk,  uppstudsigt ROOPiskt och varmt, vaket vänsterpartistiskt) blir debatten förstås lång och voteringarna fler än normalt. Så lär det fortsätta. Det kommer att bli viktigt för det nya styret att se till att informera, förankra och tillmötesgå för att få igenom sina idéer.

Idag var det så dags för budgetfullmäktige i landstinget, dag 1. Där styr Alliansen i minoritet. Precis samma allians som före valet, men försvagad och med Sverigedemokrater som vågmästare. Alliansens företrädare avlöste varandra för att tala om hur överens de är om allting. Men finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl tycker att en skattehöjning med 25 öre är så enorm att det inte kommer att löna sig för människor att arbeta. Och KDs Ella Bolin tycker att en så fjuttig skattehöjning inte räcker till någon av de satsningar som Vänsterpartiet vill göra på vården eller kollektivtrafiken. Vidare pratar Ella Bolin om hur valmöjligheterna för människorna i Stockholms län ska öka, hur vården ska komma närmare människorna. Jag hoppas innerligt att hennes tal även gäller invånarna i Hallstavik, Edsbro, Älmsta, Yxlan osv. Jag hoppas, men jag tror inte hon vet hur alliansens vårdvalspolitik begränsar valmöjligheterna för de som bor i utkanterna av länet, hur den flyttar vården bort från medborgarna, gör resorna längre och tillgängligheten sämre.

Folkpartisten Anna Starbrink ondgör sig över usel landstingsdriven vård som inte hjälper gamla Gerd med en ny läslampa och hyllar privata alternativ som gör att Gerd kan välja bättre kvalitet. Det gör mig illamående när de som är högst ansvariga för kvaliteten i den landstingsdrivna vården ägnar sig åt att spy galla över den och i stället styra pengarna ner i privata fickor. Varför inte förbättra den egna verksamheten om den är så dålig? Aldrig skulle väl en privat arbetsgivare (som de styrande politikerna är) tala illa om sin egen verksamhet och styra kunderna till andra företag? så märkligt och oetiskt beteende.

Sverigedemokraten beskrev hur det kom 40 000 invandrare till ´Stockholms län varje år, och, säger han dramatiskt, hälften av dem kommer från andra länder. Det får en ju osökt att fundera över vilka som är invandrare i Sverigedemokraternas ögon, jo, samer, det vet vi, antagligen skåningar, värmlänningar och en hel del andra också, kanske även nyfödda bebisar eftersom 30 000 av länets nya medborgare är nyfödda och det är därför det är kris i förlossningsvården. Sverigedemokraten menar också att dessa invandrare tar väldigt mycket av vårdens resurser, vilket kanske inte är konstigt om de är nyfödda. Efter det gör Anna Starbrink (fp) faktiskt ett bra inlägg där hon konstaterar att en fjärdedel av de som är anställda inom vården i Stockholms läns landsting har utländsk bakgrund. Vården klarar sig inte utan de människor som kommit hit från andra länder, de är en förutsättning för en fungerande vård i långt större utsträckning än en särskild belastning för vården som SD ville göra gällande.

Både Socialdemokraternas Erika Ullberg och Vänsterpartiets Håkan Jörnehed gör sedan starka och bra inlägg där Håkan bl a ifrågasätter att skattepengar går till skatteparadis vid upphandlingen av  nya NKS i stället för att för halva summan införa avgiftsfri akutsjukvård för barn. Vänsterpartiets budgetförslag går under namnet att Hela länet ska leva. Det förpliktigar. Imorgon är det dag två med budgetdebatt i landstinget. då ska jag själv gå upp och säga ett par väl valda ord som kommer att beröra delar av länet som av Alliansen lämnas åt svältdöden. Underlaget för inlägget kommer sedan att publiceras här på bloggen.

tisdag 2 december 2014

Första kommunstyrelsen med nya styret

Igår var det dags för första kommunstyrelsen med nya styret i Norrtälje kommun. Att styret nu har ändrat inriktning från att Norrtälje stad ska växa så det "skvalpar över" till resten av kommunen till att "Hela kommunen ska utvecklas" känns positivt. Det känns också positivt att kommunalrådet som tidigare var ansvarig för mjuka frågor, nu är ansvarig för hårda frågor. Det borde ge en hint om ändrad färdriktning. Vi är också många som har längtat efter att slippa sitta som i en skolsal på 1800-talet och uppskattar den nya möbleringen i hästsko. Däremot kan diskuteras om det är optimalt att spränga in en vänsterpartist mellan Fp och SD. Jo, jag vet, både Fp och V har bara ett mandat, så vi blir insprängda hur som, men lite märkligt, och faktiskt obekvämt, kändes det. Nu till den faktiska politiken och dagens ärenden.

Det beslutades enhälligt om en ny vattentaxa. Renhållningstaxan var vi fler som hade synpunkter på. Inte bara det att ärendet kommit till oss sent, att vi inte hunnit diskutera i våra partigrupper och att vi inte haft någon tjänstemannadragning i ärendet, vilket gör det svårt att hänga med och läsa ut vad den nya taxan egentligen innebär. Det blir ju ett litet dilemma när blockpolitiken nu rivs upp och flera partier inte tillhör någon samling som träffas innan och diskuterar, vi har bara våra egna partikamrater som då också förväntas läsa och sätta sig in i samtliga kommunala handlingar för att hjälpa varandra till rätt beslut. Det kommer att ställa krav på organisationen och ersättningsbestämmelserna.

Vänsterpartiet deltog inte igår i beslutet om ny renhållningstaxa utan återkommer på kommunfullmäktige den 15/12. Vi känner oss osäkra på om vi tycker att taxan är tillräckligt miljöstyrande och vi kan inte se hur den förändras från tidigare. Vi vill också att en ordinarie grovsophämtning per år i flerfamiljshus ska ingå i taxan.

Vi valde att delta i beslutet om ny ERS 2015 (ersättning till förtroendevalda) även om vi tycker att förslaget är dåligt. Vi inser att beslutet måste fattas för att verksamheten löpande ska fungera, men vi lade följande särskilda uttalande till protokollet. 

"Kommunstyrelsen 141201
Ärende 11 – Särskilt uttalande
Vänsterpartiet vill snarast se en översyn av ersättningsbestämmelserna till förtroendevala i Norrtälje kommun. Vi går med på detta förslag idag för att vi inser att några bestämmelser måste råda under tiden översynen pågår.  Vi anser att Kommunalråden i Norrtälje kommun erhåller en hög ersättning idag och vi har redan innan valet påtalat att vi anser att samtliga råd bör sänka sin ersättning motsvarande 2 timmar per dag i likhet med nattarbetarna inom Tiohundra. Det skulle idag innebära att kommunstyrelsens ordförande fick en ersättning motsvarande 49 % av statsrådsarvode (=59127 kr/månad, vilket är ungefär vad ett heltidsarvoderat kommunalråd i Uppsala hade 2014). För övriga råd skulle detta innebära C 35476kr/mån, Mp 23650 kr/mån, Oppositionsråd (85% av kommunstyrelsens ordf.) 50258 kr/mån. Vi kan inte se varför oppositionsrådets arvode ska höjas till 90% av Kommunstyrelsens ordförandes arvode. Dessa arvoden kan inte ses som orimliga att leva på då vi betänker att dessa personer också kommer att besitta procentarvoderade ordförande/vice-poster i kommunen. I samband med detta bör således också en översyn av gruppledare, ordförandes och ledamöter/ersättares arvoden ske, vad som täcks in av grundarvoden och vilka övriga ersättningar som ska utgå. Vi måste hitta ett sätt där det finns möjlighet för alla partier att på ett rimligt sätt delta i de politiska besluten. Tidigare har det funnits tal om politiska sekreterare. Nu har vi ett helt annat landskap där partier inte naturligt tillhör block eller grupper och då kan finnas fog för en annan fördelning av ersättningarna för att uppnå ett gott och demokratiskt arbete. Detta förslag till ERS 2015 är som det ser ut idag enbart en godtycklig upp/omräkning av hur det redan ser ut. Vi anser att detta bör förändras. Kanske bör det finnas ett tak för hur hög ersättning en person kan få genom uppdrag inom kommunen? Denna översyn ska, som tidigare påpekats, inte ske i besparingssyfte utan i syfte att minska klyftan mellan heltidspolitiker, fritidspolitiker och medborgare i kommunen, samt dessas möjligheter att delta i det demokratiska samhället."

I samband med beslutet lyfte också kommunalråd Ulrika Falk behovet av att göra en grundlig översyn av ERS och detta blev också kommunstyrelsens beslut.
Vänsterpartiet deltog inte heller i beslut om budget och verksamhetsplan för 2015 då vi väntar med att ta ställning till detta till kommunfullmäktige den 15/12 efter diskussioner i egna partigruppen.fredag 12 september 2014

R.I.P Tiohundra

Nu är det snart dags, snart dags att gå till valurnorna och säga sitt om vilka som ska styra kommun och landsting de närmaste fyra åren. Kommunen och landstinget är gemensamma ägare till Tiohundraprojektet och bolaget Tiohundra AB. Det jag kommer att fokusera på i denna blogg är det förstnämnda.

Mycket sägs i en valrörelse och mycket lovas av partierna. Senast idag hörde jag en folkpartist vid valstugan bedyra för en väljare att akutsjukhuset skulle bli kvar och att sjukhuset också skulle komma att innehålla en äldrevårdcentral i framtiden. Enligt Centerpartiet så ska akutsjukhuset räddas och dessutom få bättre, mer närodlad mat serverad. Moderaterna säger lite kort att sjukhuset är viktigt för Stockholms län, det kommer att behövas. Socialdemokraterna är lite mer tydliga i sin annons då de samtidigt som de deklarerar att sjukhuset ska vara kvar som fullvärdigt akutsjukhus också säger nej till Moderaternas utförsäljning av t ex ortopeden. Det är en bit på väg. Inte från något av de borgerliga partierna har vi hört hur en finansiering av en fortsatt drift av ett akutsjukhus i Norrtälje ska se ut, hur ska sjukhuset räddas?

I Vänsterpartiet vill vi vara noga med att påpeka att vi inte bara vill bevara och utveckla akutsjukhuset utan hela Tiohundraprojektet. Tiohundraprojektet är inte bara en samverkansmodell för att ingen ska hamna mellan stolarna, det är också en samverkansmodell för att finansiera bl a ett akutsjukhus, men också vårdservice i alla kommunens delar. Vi vill inte behöva sälja vårdcentralen i Hallstavik, stänga vårdcentralen på Blidö och Edsbro, lägga ned mödravård, BVC, habilitering, mötesplatser inom psykiatrin osv för att kunna finansiera en akutmottagning. Vi vill kunna behålla ett stort utbud av hög kvalitet i kommunens alla delar. 

Därför måste hela Tiohundrakonceptet bevaras och utvecklas. Därför måste vi behålla olika vårdformer vid Norrtälje sjukhus för att kunna upprätthålla kvalitet och stödja rekrytering. Därför måste effektivisering och förbättring inte ske genom konkurrens utan genom en satsning på förebyggande åtgärder som gör att vi håller oss friska längre och att vi kan få hjälp så nära som möjligt om vi skulle bli sjuka och skröpliga. Att inte satsa på hela Tiohundrakonceptet är att äventyra akutsjukhusets framtid.

Nu vill jag att ni tänker efter alla ni som tänker rösta borgerligt, har er centerpartistiska väninna lovat er att de ska rädda sjukhuset? Har din folkpartistiska kollega sagt att han vill permanenta Tiohundraprojektet? Tänk efter en gång till, för dessa partier samarbetar med Moderaterna som inte har det minsta intresse av detta. Moderater i Norrtälje, och framför allt i Stockholms läns landsting, vill inte se några andra modeller än Vårdval Stockholm i Stockholms län. Tycker du att det är bra? Rösta borgerligt och säg R.I.P Tiohundra.

torsdag 11 september 2014

Vem är inte välkommen i Finsta?
Det här är en bild från Finsta idag. Finsta är ett samhälle i Norrtälje kommun som enligt Wikipedia har 244 invånare. Historiskt sett är väl Finsta mest känt för en utvandrare, nämligen Heliga Birgitta, som av vissa påstås vara född i just Finsta. Hur många invandrare som finns i Finsta vet jag inte, antagligen några stycken. Hur stor problematiken med invandringen i just Finsta vet jag inte heller, men det känns som en märklig prioritering av Mikael Strandmans Sverigedemokrater att sätta upp den här valaffischen just här. Ärligt talat känns det nästan som mobbing av de invandrare som till äventyrs bor i Finsta.

Den här affischen sitter precis där en svänger in till Skederids skola, alltså måste eventuella barn med utländsk härkomst passera just här varje dag. Hur känner de? Hur reagerar deras klasskompisar? Varför protesterar inte befolkningen i Finsta, föräldrarna vid skolan? Kanske finns inga invandrare alls i Finsta och ingen känner sig kränkt av plakatet? Men då kan en ju fundera några omgångar till vad Sverigedemokraterna menar.

Jag har hört talas om att Moderaterna tänker kampanja på valdagen, ja, ända fram till vallokalerna, vilket till viss del är olagligt och till viss del oetiskt. Jag har också sätt många valaffischer som jag tycker är både dumma, lögnaktiga och skrämmande, men ingen valaffisch som jag sett retar mig som Sverigedemokraternas affisch i Finsta. Vad menar ni Mikael Strandman? Vem är det som inte är välkommen i Finsta? En historisk bygd som besökts och bebotts av människor från när och fjärran. En liten ort med ett gatukök (som drivs av en helsvensk), en grisbonde och en bönegrotta dit katoliker vallfärdar, vem är inte välkommen hit?


måndag 8 september 2014

Är du precis som jag mån om vår framtid?

Har skrivit om ett brev jag fick från en moderat kommunfullmäktigekandidat:

Jag heter Catarina Wahlgren och skriver till dig för att du är människa. Jag är aktiv inom Vänsterpartiet, som har varit nya lite längre än Moderaterna, i Norrtälje kommun och har varit det i ungefär 25 år. Till vardags jobbar jag i förskolan, samtidigt som jag sköter mitt uppdrag som gruppledare. Eftersom vi i Vänsterpartiet länge arbetat för att ge kvinnor mer plats i samhället och poltiken står jag på första plats i valet till kommunfullmäktige, följd av en annan kvinna Christina Hamnö. Tillsammans är vi kvinnor i stark majoritet på Vänsterpartiets valsedel till kommunfullmäktige. Tillsammans gör vi skillnad.

Jag valde Vänsterpartiet, inte för att mina föräldrar varit aktiva där, utan för att jag är övertygad om alla människors lika värde och alla människors rätt att få stöd utifrån just sina behov samt bidra efter sin egen förmåga. Att behandla alla lika är inte rättvist då vi alla är olika. Jag tror att alla människor har många tillgångar och förmågor, en del av oss behöver ett särskilt bemötande och stöd för att kunna leva ett gott liv och bidra  ett livskraftigt samhälle. Människans förmåga att själv välja och ta ansvar ska finnas för alla grupper i samhället och vara en möjlighet, men inte ett krav för att kunna ta del av det som är varje medborgares rättighet.

När mitt äldsta barn skulle börja skolan var en tvungen att välja vilken skola barnet skulle gå i. Rubriken på utskicket från kommunen var; Alla måste välja! Detta ledde till problem då alla inte valde och skolorna inte visste vilka elever som skulle komma till hösten. Det ledde också till ångest hos föräldrar som inte visste vilken som var "den bästa" skolan eller om det över huvud taget fanns plats för deras barn där. Barnen skulle ställas i kö till skolan redan på BB, hette det i dagligt tal. Vilken ångest genererar inte detta? Jag vill att alla skolor ska vara bra skolor och att föräldrar lugnt ska kunna skicka sina barn till den skolan som ligger närmast hemmet. De som så vill ska givetvis kunna byta eller välja en annan skola om de inte är nöjda. Redan på 1990-talet kunde du välja skola till dina barn, om ditt barn inte hade behov av särskilt stöd, då stängdes ofta dörrarna. När min dåvarande styvson blev nobbad plats i vald skola p g a detta startade mitt engagemang att ge förutsättningar för alla skolor att  bli bra skolor.

För våra barn är det också viktigt att de får tillgodogöra sig de kunskaper de har rätt till. Därför vill vi ha mindre barngrupper i förskolan och på fritids. På vissa håll behövs också mindre klasser och tvålärarsystem för att säkra kvaliteten. Alla barn måste få det stöd som de har rätt till, med eller utan diagnos.

Vänsterpartiets politik går ut på att utjämna skillnader mellan de som har lite mer och de som har lite mindre. Undersökningar visar gång på gång hur barn från lågutbildade hem presterar sämre i skolan och över huvud taget klarar sig sämre i samhället. Klyftorna här minskar inte, de ökar, och för att komma till rätta med detta krävs en helt annan politik än den som förs i kommunen idag. En viktig del i detta är det förebyggande arbetet, inom hälso/sjukvård, skola, kultur och fritid mm. Därför vill jag inte att samhälleligt viktiga verksamheter konkurrensutsätts och börjar tävla om att tjäna pengar på våra medborgare. Då försvinner resurserna till det långsiktigt förebyggande insatserna snabbt.

Det heter att vår kommun är den tryggaste i länet. Vad menas med det? Allt fler äldre tvingas bo hemma mot sin vilja då det inte finns plats i särskilt boende. Vänsterpartiet vill att den som fyllt åttio år ska ha rätt att välja om den känner sig tryggare i ett särskilt boende och därför vill flytta dit, utan biståndsbedömning. I dag nekar vi "AGDA, 92 år i Rörvik"*, särskilt boende för att hon är för frisk. Det är inte trygghet. En god ekonomi i vår kommun borde göra det möjligt för alla äldre att känna trygghet genom tillräcklig bemanning i hemtjänst och på äldreboenden samt möjlighet att själva välja när de behöver särskilt boende.

Jag vill sätta stopp för våld i nära relationer. För detta måste det ske ett metodiskt, långsiktigt arbete där många verksamheter samarbetar. Det måste finnas bostäder för de kvinnor (som det oftast rör sig om) som utsätts och deras barn, det måste finnas möjlighet att också få bostad i en annan kommun för att undgå att den våldsamme partnern hittar en. Norrtälje är en liten kommun. Det måste finnas hjälp för den som använder sig av våld och vi måste också arbeta förebyggande med alkohol och droger. Barnens bästa ska alltid finnas som ledstjärna för våra ögon och det ska kunna erbjudas hjälp för barn som blivit vittnen till våld i familjen. För att leda detta arbete vill vi i Vänsterpartiet tillsätta en kvinno/familjefridssamordnare.

Jag kommer att lägga min röst på Vänsterpartiet i valet på söndag, ett parti som ser ord som ekonomi och kapital som någonting mer än bara pengar. Vi vill värna det mänskliga kapitalet och stärka den humana tillväxten. Moderaterna har ägnat sexton år åt att bygga vägar och vattenledningar samt låta byggföretagen köpa upp den kommunala marken och göra sig rika på att bygga dyra bostadsrätter. Det är dags att kommunen lyfter de mjuka frågorna och blir en varmare kommun.

Kontakta mig gärna på catarina.wahlgren@norrtalje.se om du har något du undrar över!

Originalbrevet:

Jag heter Ann Lewerentz och skriver till dig för att du är kvinna. Jag är aktiv inom nya Moderaterna i Norrtälje kommun och har så varit under perioder sedan tonåren. Till vardags jobbar jag som säljare, men har också sedan i mars uppdraget som ordförande i Socialnämnden. Jag står på plats 5 i valet till kommunfullmäktige.

Jag valde nya Moderaterna för att jag tror på varje människas lika värde och allas rättigheter att behandlas lika. Jag tror också på varje människas förmåga att själv välja och ta ansvar för sitt liv.

När mitt äldsta barn skulle börja skolan fick man inte välja vilken skola ditt barn skulle gå i, utan du blev tilldelad den skola som låg närmast. Det startade mitt engagemang att fritt få välja och jag var också med och startade Montessoriskolan i Norrtälje.

För våra barn är det också viktigt att vi får jobba vidare med lärandet. Vi har startat ett stort arbete med läsa, skriva och räkna i de yngre åldrarna, något som nu börjar visa resultat.

Som ordförande i socialnämnden känner jag väldigt starkt för dem som fått en tuff start i livet. Det är viktigt att vi hittar dessa barn och unga så tidigt som möjligt i livet så att vi kan hjälpa dem till ett liv som de själva kan styra över. Vi jobbar redan en hel del förebyggande i vår kommun, jag vill stärka det arbetet ytterligare, ju tidigare insatser vi gör desto bättre!

Vår kommun har blivit tryggare både för unga och för äldre. Kanske har du sett att vi är den tryggaste kommunen i länet i undersökningar? Det är bra, men vi behöver jobba vidare även med det! Vi behöver hitta otrygga områden och göra dem bättre med till exempel belysning. En god ekonomi i vår kommun gör det möjligt att jobba vidare med de här frågorna.

Jag vill jobba vidare med våld i nära relationer och bättre se det trauma de är för alla inblandade, kanske framför allt barnen. Jag vill att våld i nära relationer ska ingå i Trygg Norrtäljes arbete.

Jag kommer att lägga min röst på nya Moderaterna i valet i höst, ett parti som värnar om god ekonomi ger också goda förutsättningar för att jobba med de mjuka frågorna. Hur gör du?

Kontakta mig gärna på ann.lewerentz@moderat.se om du har något du undrar över!

OBS! alla syftningsfel, stavfel och utropstecken fanns i originaltexten.
 
 


lördag 6 september 2014

Besök på socialförvaltningens avdelning för arbetsmarknad och integration

I går fredagen den 5 september var Ali Esbati, som sitter i riksdagens arbetsmarknadsutskott för Vänsterpartiet, och Christina Hamnö, Vänsterpartiet i Norrtälje, på arbetsplatsbesök på socialtjänstens avdelning  för Arbetsmarknad och Integration. De träffade avdelningens chef och fem av medarbetarna, vilket de berättade var mycket intressant och informativt!

Bland annat fick de veta att ett stort problem är svårigheten att hitta bostäder till de nyanlända flyktingarna. Tidigare fanns ett visst överskott på hyreslägenheter i Hallstavik, men så är det inte längre.  Bristen på hyreslägenheter gör också att det är svårare att ordna bostad åt de ungdomar, som kommit hit som ensamkommande flyktingbarn, den dag det är dags för dem att lämna institutionsboendet. Det är svårare att få till stånd avtal om ungdomslägenheter med Roslagsbostäder och Campus Roslagen tar inte emot gymnasieungdomar i sina studentlägenheter.

Christina Hamnö passade då på att berätta om Vänsterpartiets förslag om att på kommunal mark låta det företag som till högst kvalitet kan bygga lägenheter med en på förhand bestämd hyra. Marken kommer sedan att arrenderas ut genom tomträttsavtal till den som vinner upphandlingen och får bygga.på så sätt skapar vi nya hyresrätter med rimliga hyror.

De anställda berättade också att det är svårt att ordna arbete åt dem som kommer hit. Antalet praktikplatser med lönestöd inom kommunal verksamhet behöver öka betydligt och avdelningen har fått i uppdrag att hitta sådana. Nämns att i Eskilstuna har kommunstyrelsen ålagt de kommunala arbetsplatserna att göra en inventering av arbetsuppgifter som skulle kunna erbjudas till praktikanter med lönestöd. Något liknande skulle behöva göras i Norrtälje.

Idag vid valstugan då vi träffar en av de anställda på avdelningen berättar hon också om personalens önskan att starta ett kommunalt flyktingboende. I kommunen finns kunskaper om vad som gäller och det finns anledning att tro att mer pengar då också kommer de nyanlända till del eftersom ingenting behöver tas ut i vinst. Nu driver endast privata flyktingboenden, många ansökningar kommer in från människor som inte vet ett dugg om verksamheten varje dag, de har bara förstått att här finns pengar att tjäna. Antagligen har de sett Bert Karlsson på TV.

Men för oss skattebetalare och för flyktingarna verkar det ju sundare med ett gemensamt ägt flyktingboende där kunskapen finns, att lägga mer tid på de som behöver stöd och hjälp och mindre tid på att kontrollera och informera hugade företagare.

Många människor rörde sig runt valstugorna idag. Många kom också till vänsterpartiets stuga där det framfördes musik av Amelie Chroneer-Hellsing. De hade frågor om allt från försvarspolitik, skuldsanering, NPF-klasser, nedläggning av PKV (psykiatrisk korttidsvård) i norrtälje, kommunism, rasism, medborgarskap mm. De flesta var positiva till vår ambition att förändra kommunen. De flesta var obotligt less på det moderata styret. Många var fortfarande osäkra. Jag hoppas vi övertygade några.

tisdag 2 september 2014

Många samtal blir det

Valrörelsen är inte bara det vi ser på TV, i tidningar och i sociala media. Valrörelsen är också oändligt många möten och samtal. En del samtal verkar inte leda någon vart, andra blir informationstillfällen för samtliga inblandade och leder förhoppningsvis till en bättre demokrati och ett större utbyte mellan förtroendevalda och de som givit dem förtroendet, eller kommer att göra det den 14 september.

Igår hann jag bara vara i valstugan i 40 minuter eftersom ett av mina barn behagade försvinna iväg med en kompis utan att tala om vart hon skulle, så jag tillbringade eftermiddagen med att leta. Men under den tiden jag var där hann jag få kontakt med flera engagerade medborgare. Först dök ett gäng studenter från Komvux omsorgsprogram upp och ställde frågor kring löner och arbetsförhållanden i vården. De blev väldigt glada när jag svarade dem att lönerna inom omsorgen måste höjas och att arbetsförhållandena måste bli bättre. Det måste vara möjligt att få fasta heltidsanställningar utan delade turer där personalen får äta i bilen och kissa i skogen. Att ge våra äldre ett värdigt liv ska skattas högt. Vi blir allt äldre och i vår kommun är andelen äldre förhållandevis hög. Med anledning av detta kan det vara värt att fundera på om kommunen eller staten kan göra riktade insatser för att rekrytera arbetskraft till vård och omsorgsyrken. I kommunen tycker vi i Vänsterpartiet att vi ska använda det landstings- och kommunägda bolaget Tiohundra AB för att skapa en stabil organisation som har möjlighet att erbjuda en flexibel vård och omsorg där personalen också arbetar under goda arbetsvillkor och med bra lön. På så vis ska den demokratiskt styrda vården utan vinstintressen kunna konkurrera om brukare och arbetskraft. Vi skulle också kunna erbjuda delfinansierad utbildning för människor som annars är arbetslösa och möjlighet till körkortsutbildning vid omsorgsprogrammet för att också göra det möjligt för studenterna att få jobb dag ett efter avslutad utbildning. Omsorgsstudenterna var mycket nöjda med mina svar och jag undrade om inte alla svarade väldigt välmenande och extra positivt så här ett par veckor innan valet, men de svarade att så var inte fallet. Till exempel Moderaternas svar hade inte alls väckt något jubel i gruppen.

Efter en stund kom två herrar och ville prata om ett utbyggt cykelvägnät i kommunen samt olägenheter med buller från Mellingeholms flygplats. De lämnade en strategi för cykelvägsutbyggnad samt förslag på vägsträckningar som de tyckte var extra viktiga. Där fanns bl a förslag om att banvallen mellan Rimbo och Norrtälje skulle kunna bli cykelväg. Superintressant. Eftersom det var den cykelväg, förutom längs väg 76 Norrtälje-Älmsta, som jag föreslog i min första motion till Kommunfullmäktige för 20 år sedan. Dessutom, vill jag poängtera, är detta intressant eftersom den delen om banvallen blev bifallen.

Efter jobbet idag var jag inbjuden till Hyresgästföreningens mobila lägenhet som är placerad utanför Stadsbiblioteket. Där fick jag, förutom att se den fina compactliving-enheten, diskutera Hyresgästföreningens lokala handlingsprogram samt skriva på ett vykort till kommunalrådet om att låta det kommunala bostadbolaget Roslagsbostäders hyresgäster slippa straffskatt. Det fanns flera bra krav i föreningens handlingsprogram. Något som jag själv uppskattade väldigt mycket var stycket om att hyresgäster själva ska få vara med och påverka vid renovering och att renoveringen inte skulle kunna höja hyran som att hyresgästen inte har råd att bo kvar. Det är ju en fråga som ligger mig själv väldigt nära då jag väntat på en renovering i två år utan att faktiskt veta om jag kommer att ha råd att bo kvar om den blir verklighet och, beroende på hur mycket en som hyresgäst får vara med att påverka, om vi verkligen vill bo kvar till den nya hyran.

Flera av de besökande till den mobila lägenheten var överväldigade och en person föreslog att sådana enheter kunde staplas i hamnen för att göra det möjligt även för ungdomar att bosätta sig där. Efter att jag varit hos Hyresgästföreningen sprang jag ner till Radio Roslagen där jag skulle duellera med Landsbygdspartiet, oberoendes representant Magnus Malmsten. Där fick vi bl a informationen att en geoteknisk undersökning av hamnen totalt dömde ut allt bostadsbyggande där och med den informationen i handen kanske vi inte ska bygga för ungdomar just där och kanske inte helst för någon annan heller. Framtida miljö/naturkatastrofer och risk för sådana är ingenting vi ska ta lätt på. Det är reella risker som ska tas hänsyn till vid byggande och planering av samhällen.


Magnus och jag fick också duellera i frågor som skolan, landsbygden, näringsliv mm. Vi var ganska överens om det mesta. När vi kom till frågan om vargens existens i Sverige hade vi dock helt skilda åsikter. Medan Lpo står för att alla vargar ska finnas i hägn, d v s inga fria vargar, så tycker vi snarare att vargstammen, för att undvika inavel, måste bli större. Vi människor har inte ensamrätt på jordklotet och vi måste lära oss att leva sida vid sida med de djur och växter som finns här och har funnits här länge. Tamdjur måste helt enkelt skyddas och det får vi gemensamt betala för, djurägare ska givetvis också ersättas vid förluster. Magnus tyckte dock att det fanns alldeles för mycket varg, att de som vill ha varg ska komma överens med markägare och sätta upp hägn där de kan vara och han antydde t o m att den svenska vargstammen innehåller korsningar med ryska hundar som använts vid spaning under sovjettiden, korsningar som är som vakthundar, men ´som inte skäller.

Jag ska inte heller säga att vi var överens om blockpolitiken. Lpo stödjer alla förslag som enligt dem är bra för landsbygden, oavsett vem som lägger förslagen. Är det det som är att vara oberoende? Jag undrar ofta i dessa tider då det flirtas hej vilt och pratas om blocköverskridande och oberoende. Magnus sade sig också vara personligt oberoende; han kommer att uttrycka sin åsikt oavsett vad ett parti förväntar sig och därför kommer han troligtvis aldrig att bli en erfaren politiker, som jag beskrevs som.

Jo, jag har varit med ett tag. Jag har aldrig resonerat som jag hör en del göra, att jag kan inte engagera mig i något parti, för tänkt om jag inte tycker som de i någon fråga. Jag är ju en del av partiet, av rörelsen, och självklart kan jag påverka partiets ståndpunkt i frågor jag tycker är viktiga. Jag har bara varit oense med partiet om frågor som jag själv inte tycker är livsviktiga, det är inte ett problem för mig.  Magnus uttryckte det som att han aldrig kommer att bli en politiskt korrekt politiker, och det är nog inte jag heller, men jag är en väldigt politiskt korrekt person. Jag har höga krav på mig själv och mår som bäst när jag lever efter dem.

Senare på dagen pratar jag skola, kvarsittning, läxor, hemmasittare, nationella prov, betyg mm med föräldrar vid fotbollsplanen. Många samtal blir det och många ställer samma fråga; Hur tror du det går, hur är känslan? Och efter alla samtal jag har med er där ute är känslan god, men jag vet att det finns många fler där ute som inte pratar med mig utan med det moderata kommunalrådet. Och därför är nog känslan hos honom också god. Men gör Sverige och Norrtälje en tjänst, rösta rött, inte oberoende, inte blocköverskridande, utan riktigt rött så att vi får ett alliansfritt styre.

måndag 1 september 2014

underlag för presentation i Älmstadalen

Vänsterpartiet eftersträvar ett samhälle som definieras av 
allas lika värde,rättigheter och möjligheter. I det samhället
bidrar alla efter sin egen förmåga och får stöd utifrån sitt behov.
 
Norrtälje kommun är en kommun med en ganska ålderstigen befolkning 
där mer än en tredjedel är bosatt på landsbygden. Till ytan är 
kommunen länets största, men innehar endast tre procent av befolkningen. 
Detta ger speciella förutsättningar, men också unika möjligheter.
 
Vänsterpartiet vill göra det möjligt för hela kommunen att leva 
och utvecklas. Vi tror inte att detta sker av sig självt som en 
bieffekt av satsningar på Norrtälje stad. I stället vill vi 
förbättra och förstärka den kommunala verksamheten i hela kommunen 
samt uppmuntra och stödja kreativa medborgarinsatser.
 
Vi vill inrätta en kommundelsnämnd med egen budget och med ansvar 
för de kommundelarna som ligger utanför norrtälje stad. Vi tror att 
detta kommer att sätta ett större fokus på de olika kommundelarnas 
utveckling och göra det möjligt för medborgarna i kommundelen att på 
ett mer demokratiskt sätt påverka resurserna.
 
I väddöbygden verkar många ideella krafter, bara runt Älmsta finns ett 
25-tal olika föreningar. Väddöbornas engagemang har bl a resulterat i 
det förnämliga Sjöfartsmuseet, en fullstor sporthall, ett unikt äldreboende 
på Solhem samt att området kring kanalbanken/roslagsleden röjts från sly, 
grusats och fått gräset klippt, genomfarten genom älmsta har också 
försetts med perenna planteringar. Vi anser att Väddöbornas engagemang 
för sin bygd bör ses som en tillgång för hela kommunen och få det stöd 
det förtjänar.
 
För att människor ska kunna bo och verka på mindre orter och på 
landsbygden året om krävs en väl fungerande samhällsservice. 
I vänsterpartiet vill vi se ett utbyggt bredband, en förutsättning 
för många att kunna arbeta och studera. Vi vill se utbyggd 
kollektivtrafik med säkra på- och avstigningsplatser längs våra slingriga 
vägar, vi vill införa ett logistikstöd för lanthandeln och vi vill se väl 
fungerande, livskraftiga skolor som kan utvecklas utan ett ständigt 
nedläggningshot.
 
 Det senare vill vi åstadkomma genom en grundlig genomgång av samtliga 
skolors förutsättningar där hänsyn kring den kringliggande 
samhällsutvecklingen också tas. Diskussioner och enkäter genomförs 
med verksamma föreningar, företag, föräldrar, elever etc. När detta är 
gjort fattas beslut om vilka skolor som långsiktigt ska finnas kvar 
där den tyngsta beslutsfaktorn är möjligheten att upprätthålla en god 
pedagogisk kvalitet. De skolor som beslutas vara kvar ska ges goda 
förutsättningar, t ex genom inrättande av någon akademisk enhet där 
skolan kopplas till universitet/högskola och fortlöpande bedriver 
forskning. ex på forskningsområden skulle kunna vara små skolors 
förutsättningar, distansundervisning i glesbygd.
 
Vi vill också se en vård och omsorg som finns tillgänglig i hela kommunen. 
Vi tror att detta bäst åstadkoms genom en permanentning och en fördjupning 
av Tiohundraprojektet. Det är vår övertygelse att en sammanhållen vård och 
omsorg har oändliga möjligheter. Genom samarbete kan vi skapa en flexibel 
organisation och erbjuda ett större utbud av service även i mindre 
tättbefolkade områden. Det är enkelt, det vi förlorar på gungorna, 
tar vi in på karusellerna och på så sätt kan människors behov ligga till 
grund för vårdutbudet. Säljer vi ut karusellerna får vi svårt att 
finansiera gungorna. Vi uppskattar initiativ som Solhem och tycker att 
kommunen ska stödja detta, men det räcker inte. Kommunen måste ta ansvar 
för att se till att tillräckligt med boenden för äldre finns. 
I vänsterpartiet föreslår vi att alla som fyllt åttio år själva ska få välja
om de vill bo kvar hemma eller om de behöver ökad trygghet i form av ett 
äldreboende. Vi vill också utveckla hemtjänsten så att den äldre i större 
utsträckning kan välja vilken service som ska ingå i biståndsbedömningen.
 
I Väddöbygden finns flera företagare som redan nu är verksamma i de 
branscher som vänsterpartiet ser som framtidsbranscher, t ex  produktion 
av lokala livsmedel på väddö gårdsmejeri, roslagskött, 
Danne och Britt-Inger i Senneby, Leffe i Musko m fl. Vi vill att det 
ska bli enklare för kommunen att upphandla ekologiska och 
närproducerade livsmedel till våra skolor, förskolor, sjukhus, 
äldreboenden mm. Det är ju något som så gott som alla partier säger 
sig vara för idag och då borde det inte vara omöjligt att genomföra. 
Det ger inte bara bättre kvalitet och bättre miljö utan även fler 
arbetstillfällen och ett bevarat/utvecklat kulturlandskap.
 
Vi vill också se över hur kommunen i större utsträckning ska kunna 
använda sig av lokalt producerad energi. Livsmedels- och hållbar 
energiproduktion är två av de stora potentialer som landsbygden besitter. 
Vår kommun är full av små kreativa företag som är en förutsättning för 
vårt välstånd och därför måste få goda villkor att verka. T ex måste det 
bli möjligt för små företag att delta vid offentliga upphandlingar. 
Vi vill också stödja sociala företag och kooperativa möjlighet att 
utvecklas i kommunen.
 
Sist, men inte minst, vill vi uppmuntra utveckling av ekoturism
i kommunen. Ett led i detta kan vara att kommunen tar över ansvaret 
för Roslagsleden. Vi vill också se en utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 
i kommunen. På detta är vi beredda att satsa 15 Mkr/år, samma summa 
per person som satsas i Stockholms stad. Redan för 20 år sedan föreslog 
jag som första motion i kommunfullmäktige cykelväg mellan Norrtälje 
och Älmsta. Idag tycker jag nog att cykelvägen ska sträcka sig ända till 
Grisslehamn, men det finns också många andra vägsträckningar som behöver 
säkra cykelbanor inte minst runtom våra skolor och handelscentra.

tisdag 26 augusti 2014

Det fortsätter hagla

Ojojoj, jo förtidsröstningen börjar imorgon, men det är flera veckor kvar till valdagen och jag börjar undra hur partierna ska kunna hålla stilen. Grejen i årets valrörelse verkar vara att varje toppnamn som besöker någon ort samtidigt måste lansera ett helt nytt förslag från partiet i fråga. T ex har Maria Arnholm lanserat förslaget om karriärstjänster i förskolan, Stefan Löfvén hade lite friska miljoner till Norrtäljes skolor, Centern föreslår att SL-kortet ska gälla på Vaxholmsbåtarna. Nej, helt nya förslag är det inte, men de blir liksom bekräftade som viktiga för respektive parti, något som ska arbetas med under kommande mandatperiod.

Idag besökte Karin Rågsjö, kandidat för Vänsterpartiet till riksdagen, Norrtälje. Besöket inleddes av ett arbetsplatsbesök på socialtjänstens öppna verksamheter; Minimaria, fältverksamheten, mobila skolteamet, familjeteamet och säkerhetsprogrammet. Efter det blev det lunch och sedan var det tänkt ett torgmöte vid valstugan på Stora torget, men regnet öste ner och det verkade inte vara en särskild god idé då inte särskilt många var ute och rörde på sig. Men efter det intressanta och givande förmiddagsbesöket så väljer vi i dagens valaffisch på nätet presentera ett utdrag ur vårt kommunala handlingsprogram 2014-2018 som handlar om ökade resurser till Socialtjänstens förebyggande och utåtriktade verksamheter samt vårt krav på att en kvinno/familjefridssamordnare ska inrättas nu. Det är som sagt ingen helt ny idé utan finns med i vårt handlingsprogram. Helt nyligen återremitterades också en motion om kvinnofridssamordnare, undertecknad av samtliga partier av kommunfullmäktige. Anledningen sägs vara att benämningen inte var familjefridssamordnare. Men vem vet, innan valdagen kanske vi har en kvinnofridssamordnare, för besluten och löftena duggar tätt.I dagen Norrtelje tidning läser vi t ex att det blir 200 nya lägenheter, varav 113 hyresrätter i Norrtälje stad. Det ska klubbas 3/9, 11 dagar innan valet. Vi kan också läsa att Moderaterna nu driver en direktbuss mellan Norrtälje och Arlanda, där är väl egentligen frågan vilka partier som motsätter sig detta? Tiohundra AB har enligt artikel i samma tidning nu plötsligt en budget i balans. Varje dag kommer vi att få nya löften och den borgerliga majoriteten i Norrtälje kommer fram till valdagen att fatta nya stora beslut, oavsett om det finns bred enighet i frågan eller inte. Några svåra och obehagliga beslut kommer antagligen inte att fattas nu, de får nog vänta till veckan efter valet.

I Vänsterpartiet väljer vi att presentera de förslag som finns i vårt handlingsprogram. För att så många som möjligt lätt ska kunna få del av korta budskap publicerar vi varje dag en valaffisch på nätet med olika budskap från vårt program. Vår politik ska inte komma som en överraskning för någon, vi tänker inte ändra oss några veckor innan valet och säga att vi vill ha tidigare betyg i skolan t ex. Att fatta snabba beslut för att blidka valmannakåren är inget vi har möjlighet att göra i opposition så vi fortsätter kämpa för ett jämlikare, mer solidariskt samhälle där de svaga får stöd och de starka ger stöd.

måndag 25 augusti 2014

Norrtälje kan bli bättre

Det är tydligt att den moderatledda majoriteten i kommunen litar helt till att väljarkåren inte har längre minne än någon månad tillbaka i tiden, möjligtvis ett par-tre månader. Så nu jäktas det med att inviga vägar, kulturhus och badhus för att det ska ligga i färskt minne hos valmannakåren den 14 september. Allt gott som denna borgerliga majoritet har åstadkommit under sina alltför många år vid makten. Det som de inte har lyckats åstadkomma får utgöra grund för de borgerliga småpartiernas manifest och löften inför nästa mandatperiod. För onekligen funderar en en hel del på varför Centern just nu vill satsa på bättre mat till de äldre och naturreservat i Färsna t ex, när de inte lyckats åstadkomma det under otaliga år i majoritetsamarbete. Onekligen funderar en en hel del över varför Moderaterna helt plötsligt säger sig vilja ha mindre klasser i skolan, då de i debatt efter debatt envist hävdat att klasstorleken inte har någon betydelse för barns inlärning. Kanske är de lite missnöjda med sitt eget arbete?

Det finns dock en som inte är det minsta missnöjd och det är kommunalrådet själv. I dagens Norrtelje tidning vill han passa på att presentera allt gott Moderaterna och deras nickedockor gjort för kommunen under den senaste mandatperioden. Nytt badhus, jehupp, kostade bara 20 mkr mer än beräknat, men en ny förskola i Vigelsjö för 30 mkr det var för dyrt. I stället dras barn och skolkontoret och alla kommunens förskolebarn nu med höga kostnader för inhyrda, icke ändamålsenliga baracker. Nytt kulturhus, jehupp, klubbades för under 20 mkr för då behövde majoriteten inte ens ta debatten om vad det skulle innehålla eller hur pengarna skulle kunna räcka till mer än ett tomt skal i fullmäktige; beslutet kunde nämligen klubbas direkt i kommunstyrelsen till följd av den låga kostnaden. Huset, har jag hört, är redan för litet och utrymmen på Pythagoras industrimuseum måste hyras in för att få plats. Renovering av det gamla gevärsfaktoriet och museiparken är däremot ingenting som majoriteten brytt sig om att ens diskutera.

Det byggs mer än någonsin, fortsätter kommunalrådet, men vad är det som byggs? Hittills har vi bara sett dyra bostadsrätter, många av dem inriktade enbart mot personer över 55 år. Det talas om hyresrätter, men innan valet har ingen satt spaden i marken för att åstadkomma något större antal hyresrätter som kan minska den hutlösa kö på 12 år för en hyresrätt i centrala Norrtälje. Oftast är det väl så att kommunalrådet har bättre koll än alla oss andra vad som är på gång. Att utkräva någon form av ekonomisk försäkring från det nystartade bolag som lovat bygga 300 hyresrätter bakom kommunhuset kom inte på fråga; det är pålitiga personer, lovar kommunalrådet. Vid sittande debatt i Rimbo får debattanterna också veta att det är klart med byggnation av ett nytt område i Rimbo. Trots att inga beslut tagits.

Och visst är det konstigt att några Moderater vill ha mindre klasser trots att kommunalrådet säger att resultaten i skolan redan förbättrats markant? Att Norrtälje kommun har ett högre meritvärde än samtliga S-styrda kommuner i länet verkar vara tillräckligt för kommunalrådet. Han påpekar att Norrtälje är länets tryggaste kommun. F d gruppledaren för Folkpartiet hävdar att Norrtälje är länets bästa äldrekommun. Kommunalrådet fortsätter att tro att en nödvändig utbyggnad och upprustning av VA-nätet är den ultimata och ända miljösatsningen en kommun måste göra under ett halvt sekel. Och att en utveckling av en skärgårdskommun måste innebära försämrat strandskydd och ökad byggrätt/äganderätt.

Det enda jag tänker hålla med kommunalrådet om är att Norrtälje kan bli bättre. Vi kan ändra fokus, vi kan se de förstärkningar som behöver göras i skolan, i förskolan och på fritids för att våra barn ska få en trygg uppväxt och de kunskaper de har rätt till. Vi kan se de förstärkningar vi måste göra inom vård och omsorg för att ge personalen drägliga arbetsvillkor, för att kunna erbjuda människor i hela kommunen närhet, trygghet och en kontinuerlig service som inte ständigt hotas av nedläggning, privatisering och centralisering. Vi kan se hur vi kan värna natur och kulturvärden och lyfta dem till någonting positivt för kommunens utveckling i form av t ex ekoturism samt lokal produktion av livsmedel och energi till kommunens olika verksamheter. Vi kan arbeta annorlunda för att nå de mål vi vill nå och som vi tror gör livet bättre för många i stället för att göra livet bättre för ett fåtal.

lördag 23 augusti 2014

Har vi råd att strunta i pensionärerna?

Idag hade kommunens olika pensionärsföreningar bjudit in representanter för 10 olika politiska partier som kandiderar till kommunfullmäktige i Norrtälje i valet om en knapp månad. Närradions drivande kraft, av misstag presenterad som Leif Sperman, men som vi alla vet annars går under namnet Sparrman, agerade utfrågare och ställde både "stora" och "små" frågor som panelen fick besvara samtidigt som vi blev uppmanade att inte angripa någon annans politik eller gå i debatt. Endast ett inlägg under varje fråga fick göras. Från början fick vi veta att vi hade totalt tio minuter per person att nyttja för våra svar, men under resans gång hade vi ju ingen aning hur långt av vår tid vi hade kvar och om den skulle räcka för att besvara ala frågor och tänk om de viktigaste frågorna skulle komma på slutet? Nej, det var ingen enkel sak det där och rätt vad det var ville pensionärerna avrunda och det blev dags för en 60 sekunder lång avrundning oavsett hur mycket talartid vi gjort av med.

Hur svarade då politikerna på pensionärernas frågor? Jo, alla ville utjämna skatteskillnaden mellan arbetande och pensionärer, några av de borgerliga politikerna poängterade att de ville sänka pensionärsskatten när det finns utrymme i ekonomin, Landsbygdspartiet ville ta pengar från rovdjurskontot (färre vargstängsel?) för att sänka pensionärsskatten och Sverigedemokraterna ville förstås minska invandringen och generösa bidrag till terrororganisationer. I Vänsterpartiet vill vi sänka skatten mest för de med de allra lägsta pensionerna, oftast kvinnor.

Alla partier, utom Sverigedemokraterna, ville också att vårdhundarna skulle få finnas kvar i äldreomsorgen. För oss i Vänsterpartiet, och även Miljöpartiet talade om detta, handlar det om att det måste finnas ett väl utbyggt och finansierat förebyggande arbete. Grundtanken med Tiohundraprojektet var att effektivisera genom att också satsa förebyggande. När grundtanken nu slagits sönder av privatiseringar och konkurrens är det svårt att motivera ekonomiska satsningar på förebyggande åtgärder då de inte ger något direkt klirr i kassan hos enskilda utförare utan i stället resulterar i en samhällsvinst som inte går att stoppa i egen ficka.

De borgerliga partierna tycker att kommunen gör mycket för att leva upp till att vara finskt förvaltningsområde. Moderaterna påpekade också att det var de som drivit på att kommunen blivit finskt förvaltningsområde. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet drog sig till minnes en S-märkt motion om finsktalande äldreboende som debatterades livligt i fullmäktige innan den avslogs av den borgerliga majoriteten tillsammans med Sverigedemokraterna som starkt yttrade sig mot ett sådant förslag.

Alla partier, utom Moderaterna, verkade tycka att det var fel av kommunen (den borgerliga majoriteten) att förändra föreningsbidragen till pensionärsföreningarna för ett par år sedan och därför togs så sent som i förra veckan beslut i Kultur och fritidsnämnden att återställa bidragen samt ge föreningarna retroaktivt bidrag för ett år. Så lägligt tre veckor innan valet, lite extra skrammel till pensionärerna. På den direkta frågan vilka partier som kommer att verka för att föreningsbidragen till pensionärsföreningarna skulle bli kvar även under 2015 och 2016 svarade alla partier ja, utom Moderaterna.

Det blev också ett inlägg huruvida partierna ville ha privat eller offentligt driven vård och omsorg och det verkade här som att alla partier ville se en blandning. Valfriheten påtalades som mycket viktig av flera partier, i synnerhet Kristdemokraterna. I Vänsterpartiet tycker vi inte att den viktigaste frågan  är om vården är privat eller offentligt driven utan att skattepengarna stannar kvar i verksamheten. Dock är Tiohundraprojektet ett projekt som bygger på ett starkt integrerat samarbete och samordning, en samordning som krävs för att friställa de resurser som behövs för att kunna driva ett fullvärdigt akutsjukhus på en ort som Norrtälje. Samarbetsprojektet grundar sig i en kamp för att rädda ett litet akutsjukhus, en kamp för att visa för Stockholms läns landsting att vi minsann kan samordna resurserna så effektivt att vi kan behålla en fullvärdig akutmottagning. När projektet splittras och lönsamma delar privatiseras, pengar lämnar systemet blir det snart omöjligt att finansiera en akutmottagning med alla dess delar. Vi ser hur fler och fler viktiga verksamheter försvinner från sjukhuset och det oroar oss i Vänsterpartiet. Norrtälje är också en kommun där många många människor bor på landsbygden och för att de ska kunna få en god service och trygghet ser vi i Vänsterpartiet att Tiohundra är ett ovärdeligt koncept, det krävs nämligen samordning och flexibilitet för detta. Visst låter det fint att den gamle är myndig att välja själv, men valfriheten måste gälla alla. Hur kan den gamle välja sitt äldreboende idag då det inte finns tillräckligt med platser? Får du en plats på ett ställe efter några månader i kö vågar du ju knappast tacka nej, du hinner väl dö innan du får det ställe du önskar eftersom du är så krasslig den dagen du överhuvudtaget bedöms behöva plats i särskilt boende. 


Vänsterpartiet vill erbjuda en valfrihet som innebär att den som fyllt åttio år anses myndig att själv avgöra om den har behov av ett särskilt boende eller önskar bo kvar hemma. För att tillhandahålla denna valfrihet krävs en viss överkapacitet, men det gör det för att den borgerliga "väljaföretag"-valfriheten ska fungera också. Vänsterpartiet vill också bygga en rejäl och pålitlig hemtjänstorganisation inom Tiohundra AB. Vi vill att det ska bli lättare att få bistånd och att fler saker ska kunna ingå i hemtjänstpaketet som den äldre tilldelas. Den äldre ska också anses myndig att själv kunna bestämma vad den vill ha hjälp med. Med en stor och flexibel organisation kan vi både erbjuda en god hemtjänst, som gör att den äldre känner sig trygg hemma, som gör att behovet för äldre att köpa RUTtjänster minskar och som erbjuder de anställda trygga, fasta anställningar med god arbetsmiljö.


En man ställde frågan om politikerna anser sig ha råd att strunta i pensionärerna. En politiker, moderaten Göran Pettersson, svarade på frågan. Nej, det har vi inte. Och sen gick svaret ut på att de gott kunde arbeta lite längre eftersom de är så pigga.

måndag 18 augusti 2014

Hur kommer karriärtjänster att höja kvaliteten för våra barn?

Idag har jämställdhetsminister Maria Arnholm (Fp) varit i Norrtälje och besökt förskolan Körsbäret. Ja, det var samma förskola som de lokala moderaterna Bino Drummond och Kjell Jansson också besökte för en tid sedan. Det är en relativt nybyggd kommunal förskola där man satsat extra mycket på IT i verksamheten. Berit Jansson (centerpartiets lokala gruppledare och vice kommunalråd har troligtvis fortfarande inte besökt någon förskola alls.)

Det är roligt att politiker intresserar sig för och besöker förskolor (jo, en gång stod några lokala moderater utanför vår förskola, min arbetsplats, och skulle ta foto till valaffischerna också. Det blev visst ingen och jag vet inte hur det hade sett ut med budskapet att krogarna måste få ha öppet till fem på morgonen heller...., de ändrade inriktning där). Det är positivt att de som beslutar om verksamheten vet hur den fungerar och har en förståelse för vad som behövs för att t ex höja kvaliteten. Det förslag som jag förstår lanserades av Maria Arnholm idag, var inget nytt förslag, utan presenterades av folkpartiet redan i mars om jag inte har fel. Det handlar inte om mindre barngrupper, fler pedagoger eller stöd till barn med särskilda behov, nej, det handlar om karriärstjänster även inom förskolan. Det handlar om att några duktiga pedagoger ska få 5000-10 000 kronor mer i månaden än sina kollegor. Ja, lönesättningen är redan individuell, så rent krasst skulle det ju redan kunna vara så, i Sverige pratar vi inte med våra kollegor om vår lön. Antagligen är vi övertygade om att vi inte är värda mer, eller så tror vi att vi uppfattas som skrytsamma om vår lön är högre.

I förskolan arbetas det i arbetslag och ofta finns det någon typ av arbetslagsledare som har lite mer ansvar för att information sprids, för hur utvecklingsdagar ska se ut, för att policydokument upprättas och efterlevs, för att den pedagogiska utvecklingen förs framåt och för att alla blir delaktiga i detta. På min arbetsplats får dessa personer 500 kronor extra i månaden. Jag kan ju inte låta bli att undra vad den som får 5000 kronor mer i månaden ska göra och hur det ska leda till en högre kvalitet i förskolan. Att arbeta i förskolan är ett lagarbete och vi behöver alla högre lön. Vi behöver också tillräckliga mänskliga resurser för att kunna bedriva ett bra arbete. Med det menas mindre barngrupper utan att minska allt för mycket på personalstyrkan.

Detta leder mig in på ett inlägg en annan folkpartist gjorde i ekonomidebatten på svt igår. Han försvarade det fria skolvalets införande med att mobbade elever måste ha möjlighet att byta skola, ett mycket märkligt skäl på flera sätt. För det första har ju detta varit möjligt länge. För det andra måste det ju vara ett enormt misslyckande om den utsatte eleven ska behöva byta skolan. I stället bör vi satsa på mindre klasser, fler vuxna i skolan och bättre fortbildning hur vi kan arbeta förebyggande mot mobbing. Det är ju ytterst otroligt om en skola skulle informera om att det förekommer mobbing så att du som elev eller förälder har möjlighet att välja bort skolan, eller? All mobbing som fortgår under längre tid är "godkänd" av de vuxna som finns i skolan, antingen har de inte bättre kunskap eller så har de inte resurser att ta tag i problemen. Såväl i förskolan som i skolan saknas det ofta resurser att arbeta på ett förebyggande sätt med elever/barn som de vuxna känner kan orsaka oro i gruppen. Det krävs läkarintyg, diagnoser, för att över huvud taget få till en diskussion trots att det sägs att det är barnets behov som ska avgöra, oavsett diagnos. Här finns mycket att göra och ju tidigare det görs desto bättre.

Vänsterpartiet vill satsa på förskolan genom att se till att inga grupper är större än 15 barn med minst tre vuxna. För att höja kvaliteten för föräldrarna vill vi att förskolan har öppet även på obekväm arbetstid. Högst kvalitet blir det om barnet kan vara på samma ställe oavsett om föräldrarna jobbar dag, kväll eller natt. Vi vill se att de barn som har särskilda behov ska få stöd. Det ska vara möjligt att få stöd under längre eller kortare tid utan att barnet har diagnos. Grupper med yngre barn eller med många barn med annat modersmål än svenska eller med andra större behov ska vara mindre än 15 barn, precis som skolverket tidigare rekommenderade. Kvaliteten kan höjas med fler utbildade förskolärare som har möjlighet att diskutera olika lösningar mer vetenskapligt med varandra och med vardagsnära forskning i projektform. Att satsa endast på vissa förskollärare känns inte som rätt väg att gå.

lördag 16 augusti 2014

Dags för valrörelse

Idag har vi i Vänsterpartiet Norrtälje (och på många andra orter) slagit upp vår valstuga. Den står på Stora torget i Norrtälje och är laddad med en del material och förhoppningsvis bemannad alla dagar, utom söndagar, fram till valet. Till vår stuga kan ni komma och ställa frågor och prata politik, ta en fika och umgås lite med våra kandidater till kommun, landsting och riksdag. Idag på torget var det full rulle då även andra partier hade startskott för valrörelsen. Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet har stugor på torget och Socialdemokraterna har i år valt att ha ett valtält med en jättelik kartongkopia av kommunalrådskandidaten Ulrika Falk. Skulle kunna lura vem som helst. Smidigt, för Ulrika kan nu vara på plats i alla kommunens tätorter samtidigt. Kanske kan hon även se till att dottern och sambon sköter sig där hemma medan hon själv klonar sig vidare för att ta över rodret i kommunen.

Jo, nu hoppas vi alla på en förändring, t o m partier inom den nuvarande majoriteten verkar det som. Men jag förstår inte riktigt hur. Centern brukar ha åsikter om det mesta, men när du frågar dem varför detta inte är genomfört skyller de på kompromisser och samarbete och menar att om bara fler röstar på dem så kommer de att också genomföra det som de lovar i såväl majoritet som opposition. Folkpartiet verkar lite veliga, flera representanter verkar inte riktigt vilja kännas vid den förda politiken. Kristdemokraterna verkar onekligen pigga och outtröttliga trots dåliga siffror och att den lokala partiföreningen verkar bestå av två pensionärer. Annars tyckte jag nog att vår stuga verkade dra lika mycket besökare och aktiva medlemmar som Socialdemokraterna eller Miljöpartiet. Vilket drömläge med en jämnare balans och ett rödgrönt styre. Ärligt talat så arbetar jag inte ett dugg för att bryta upp några blockgränser och jag tror inte heller att det finns några allianspartier som vill regera med Vänsterpartiet. Jag vill se ett alliansfritt styre med en tydlig och människovänlig politik på alla nivåer.

Igår hörde jag en man på radion som inte tänkte rösta alls. Han sa att han inte var intresserad av politik alls, men i varje bisats till huvudmeningen så motsade han sig själv. Det kom fram att han i så fall skulle rösta på moderaterna eller socialdemokraterna, men eftersom de hade blivit allt för lika varandra så valde han att inte rösta alls. Inte ens för att mota sverigedemokraternas framfart. Om SD eller Fi skulle få makten skulle han flytta utomlands. Så helt ointresserad var han definitivt inte. Nu gäller det att vi alla visar vad vi tycker och hur vi vill forma det bästa samhället, för det är ju ändå allas slutmål. Det bästa samhället, det rättvisaste samhället, allt sett ur betraktarens ögon. Nu drar vi igång. Om en månad vet vi hur det gick.

torsdag 7 augusti 2014

En bit historia brann upp

Nu är det en dryg vecka sedan, då jag och dottern kom joggande över vämlingeslätten, vi låg på en bra tid, inställda på att ta 5 km på 30 minuter, som är dotterns sommarmål. Samma dag hade markägaren börjat skörda och två stora skördetröskor och en traktor stod på åkern. Dottern och jag småpratade om att vi skulle stanna framför maskinerna och ta vårt "joggarfoto". Vi var överens om att det var en bra bakgrund. Men det var då vi såg röken uppe från gården. "Är det nån som eldar?" undrade dottern. Nej, det bor ju ingen där, och förresten, i den här torkan får man inte elda hur som helst.

Ingen har bott på Vämlinge gård sedan den såldes för ca 1,5 år sedan. Hela förra sommaren stod såväl mangårdsbyggnaden från 1600-talet, som flyglarna och en mängd mindre hus som hyrts ut som sommarhus tomma, lämnade helt som de var, möblerade och med kaffekoppar i diskställen (det kunde man se genom fönstren). Lite kusligt var det och hela den här sommaren har alla husen dessutom stått olåsta och både barn och vuxna berättar om hur de varit in i husen och hur allt liksom står kvar, orört, som om en neutronbomb slagit ned. I ett hus bor, enligt vittnesmål en ilsken katt på övervåningen, kanske blev den också lämnad i sticket, och det står, enligt ett annat vittnesmål, färska blommor på bordet varje dag.

Jag har själv inte varit inne i något av husen, men en granne berättar att hon för två veckor sedan, ca 4 dagar innan branden, kontaktade ägaren då hon upptäckt att ett av de mindre husen stod olåst. Ägaren svarade då att han var ovetande om detta och tackade för informationen. Husen står fortfarande olåsta.

Dottern och jag tog inget "joggarfoto" utan småsprang mot gården samtidigt som vi ringde 112. 112, var god lägg inte på luren, det är många som ringer just nu..... Efter några minuter kom vi fram, någon annan hade just också ringt, men det var ingen som vi träffade när vi kom fram till gården, där kom just en man med ett barn som frågade om vi visste om det bodde någon i huset. Han hade inte ringt. Någon måste ha ringt och sedan bara kört förbi utan att invänta räddningstjänsten. När vi kom fram brann det bara i farstun, men elden och den svarta röken spred sig snabbt i det  varma torra vädret. När brandkåren kom till platsen var det för sent att rädda det anrika huset och även två småhus precis intill brann ned till grunden.

Snart hade de boende i fritidshusområdet bortom gården börjat samlas kring branden för att på nära håll följa släckningsarbetet. Dagen efter stod trädgårdsstolar på rad och vittnade om showen.

Markerna kring Vämlinge (Wemblinge) gård har brukats sedan 1300-talet och tomterna, där vi äger en, köptes loss från ägaren i slutet av 1960-talet. Tidigare hade området använts som skogsbete och för insamling av vinterfoder. vi har på vår tomt ett antal hamlade hasslar t ex. Det är viktigt att vi värnar om kulturbygderna och att människor ges möjlighet att bruka markerna och sköta om dem så att de öppna landskapen bevaras, för kulturen och för den biologiska mångfalden. Kultur och Natur går så ofta hand i hand. Men det är också viktigt att vi värnar om byggnaderna, här en byggnad som stått i snart 400 år, hur mycket historia bär den inte med sig? Nu finns bara skorstensstocken kvar. Det är klart att vi inte kan skydda oss mot väder, vind, elfel och allt vad det nu kan vara till vilket pris som helst, men jag menar ändå att en ägare till en så pass gammal och kulturhistoriskt viktig byggnad bör ha ett speciellt ansvar, t ex att se till att byggnaderna inte är tillgängliga för allmänheten genom att lämnas tomma och olåsta och utan tillsyn. Jag menar att de faktiskt stod utan tillsyn eftersom ägaren 4 dagar innan branden fått vetskap om att hus på ägorna stod olåsta och ännu, inte ens efter branden, har åtgärdat detta. Visst har vi andra också skyldigheter gentemot efterkommande generationer, visst skulle fler ha kontaktat ägaren, och kanske polisen, tidigare för att informera om att byggnaderna stod olåsta och att människor besökte dem, men det yttersta ansvaret måste ligga på ägaren.

Det är lätt att så här i efterhand veta vad som borde ha gjorts osv, men nu är det tyvärr för sent vad det gäller just den här byggnaden. Vämlinge gård var en av kommunens äldsta gårdar. Kanske borde kommunen göra en inventering av byggnader som är äldre än, låt säga 150 år, och tillsammans med ägarna upprätta bevarandeplaner? Vad händer nu med de övriga husen runt gården; sommarstugorna, flyglarna och de fallfärdiga ladorna? De står fortfarande tomma och olåsta och barnen är rädda när vi ska sova för de tror att det kommer att  börja brinna igen.

Morfar Gunnar skriver också om Vämlinge gård. I Norrtelje tidnings pappersupplaga stod det enbart att ett ödehus i Vämlinge brunnit ned. Torftigt.söndag 29 juni 2014

Modersmålsundervisning lägsta prio

Jag har tidigare skrivit om det till synes outtömliga ämnet modersmålsundervisning i denna blogg. Det handlar om modersmålslärare med usla arbetsförhållanden och brist på integration med övrig undervisning, men det handlar också om hur du.som förälder måste slåss.för ditt barns rätt till lagstadgad undervisning. Det handlar också om hur modersmålsundervisning i all forskning bidrar till att förstärka barnets.resultat i övriga ämnen samt dess identitet och självbild.
Så långt om detta, när barnen börjar årskurs sex finns en skrivning i skollagen om att barn som inte önskar välja till ett.ytterligare språk utöver svenska, engelska och ev modersmål,  har möjlighet att i stället få läsa.mer av något av dessa språk. När det gäller svenska och engelska förstår jag det.som att.det blir någon typ av stödundervisning för de elever som inte hanterar ett språk till. Så skulle det också kunna.fungera.för de barn som vill stärka.sina kunskaper i modersmålet.
Då min dotter nu ska välja språk inför åk.sex tillskrev jag rektor, redovisade att jag förstod samordningssvårigheterna, lämnade numret till den modersmålslärare dottern har idag en timme/vecka och var på det hela väldigt öppen med hur vi skulle finna en lösning på detta tillsammans, för barnets bästa.
Jag fick till svar att extra engelska skulle lämpa sig bra som språkval för min dotter, i övrigt hänvisades jag till modersmålsenheten i kommunen. Så nästa mail, med rektorns svar bifogat, gick till nästa.rektor, hon på modersmålsenheten. Det tog lång tid. Sen fick jag till svar:

"Huvudmannen kan erbjuda modersmål som språkval, men är skyldig att göra det endast om fler elever än fem i kommunen har valt det. (7§) nedan.
När det gäller språkval är det huvudmannen som ansvarar, inte jag. Jag har bara ansvar för modersmål."

Med de två svaren tolkar jag.det som att ingen.har ansvar för att modersmålsundervisning som språkval erbjuds. Eftersom vare den som samordnar modersmålsundervisningen eller rektorn på den enskilda skolan verkar ha ansvar för att ta reda på om det finns fem elever i kommunen som skulle önska modersmålsundervisning i det aktuella språket tolkar jag det som att det är upp till föräldrarna att ta reda på det och sedan driva sin sak. Vanvettigt säger jag då detta ofta handlar om föräldrar som hanterar det svenska språket och det svenska systemet sämre än jag.
Om vänsterpartiet får något att säga till om efter valet ska.jag.kämpa för att höja statusen på modersmålsundervisningen, förbättra arbetsförhållandena för modersmålslärare samt stärka.rättigheterna för eleverna. Fy bubblan!

lördag 28 juni 2014

Samma men mycket annorlunda

Idag följde jag med vår
fantastiske partiledare (oavsett var han är bosatt för stunden) på ett Arbetsplatsbesök på Holmen.paper i Hallstavik. Pappersbruket där en.gång min farmors bror.och.hans.barn en gång arbetade, där ca 1000 av Hallstaviks 4500 invånare.hade.anställning 2008 och där.knappa.400 arbetar idag. Men, som de fackliga.representanterna från Pappers avdelning 68, som också bjudit in.Jonas Sjöstedt, förklarade så har.alla.o.bygden någon anknytning till bruket. Och det är kanske därför.som fackförbundet också engagerar.sig.utöver det vanliga för sina medlemmar och för bygden. Till exempel har de tagit initiativ till en.framtidsdag då.de.matchar.arbetslösa med.företagare i.behov av.arbetskraft. De.erbjuder sina medlemmar en.extra tandvårdsförsäkring och.tar hand.om dem en.längre tid efter.att.de.förlorat jobbet. Tillsammans med.bl a. ABF försöker.de hitta sysselsättning och vidareutbildning för uppsagd och varslad personal.

Vid besöket.idag.diskuterades arbetsrätten. Pappers representanter.berättade att de inväntade svar från AD i ett fall där.de.ansåg att arbetsgivaren valt.ut.vilka.som skulle få.sparken bl a utifrån deras fackliga engagemang och deras mod att säga vad de tyckte. Jonas var mycket intresserad av att få veta utfallet av domen i höst och om den kommer att föranleda en omedelbar översyn av LAS. arbetsrätten är, enligt Jonas, den viktigaste frågan efter ett stopp.för vinstuttag i välfärden, som vänsterpartiet kommer att driva i opposition eller i en eventuell majoritet efter valet i september.

Efter samtal med pappers, intervju med Norrtelje tidning och lunch var det dags för samtal med platschefen och rundvandring på bruket. Här märkte jag en tydlig skillnad från när jag för några år sedan besökte bruket tillsammans med dåvarande partiordförande Lars Ohly. Då var platschefen sprallig och glad över besöket även om han gärna ville hugga lite grand vad det gällde kärnkraftsavvecklingen. Jonas hade ju dessutom bra svar på detta; han vill säkra den svenska industrin,  utbyggnad av långsiktigt hållbar energiproduktion ska byggas ut till överkapacitet innan kärnkraftsreaktorer stängs. Den här platschefen verkade närmast rädd. Vi gick en ganska snabb promenad genom.bruket och.han talade mest om vikten av ordning och.reda som alltings lösning, trots att han.själv inte hade skyddsskor på sig. Vi blev tillsagda.att inte fotografera några.detaljer som om vi var inne i en nordkoreansk kärnvapenfabrik. Lite annorlunda från när jag besökte pappersbruk i min förra utbildning då de gärna skröt med varenda liten detalj i sin ytterst miljövänliga process. Jaja, det var de inte så intresserade av här. Vad vi fick förstå så var ledningen.endast plågad.av.att.det.fanns.en.aktiv fackförening. Riktigt trist att höra, särskilt i en bygd som behöver sammanhållning. Jag måste ändå tacka Aleksandar för ett mycket lärorikt besök där vi också fick vetskap om att Hallstaviks samhälle troligtvis står utan fjärrvärme i höst.

tisdag 27 maj 2014

Framtid Norrtälje

Fler och fler 55+boenden byggs i Norrtälje som redan har en hög andel äldre invånare. Inte heller andra boenden som byggs är särskilt tilltalande för yngre personer med osäkra anställningar och låga löner. Skolan noterar ständiga bottenbetyg, barngrupperna i förskola och på fritidshem och klasserna i skolan är  stora till bristningsgränsen i tätorterna och på gränsen till för små på landsbygden. Vi har svårt att hålla en jämn kvalitet för våra barn och unga. Ungdomens hus i Norrtälje ska nu flytta in i en flygel i gymnasiet då det gamla U-huset rivs och ger plats för fler dyra bostadsrätter. Så kommer sjukvård och omsorgskontorets uppföljning av barn och ungdomsverksamheten i kommunen:

Vi har en kraftigt underbemannad ungdomsmottagning som tar emot fler och fler ungdomar, men tyvärr är bara 11.9% av de som besöker mottagningen pojkar. Enligt Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar så borde mottagningen vara bemannad med minst en kurator och en halv barnmorska till för att fylla behovet från den ungdomspopulation den servar. Mottagningen kände inte till Stockholms läns landstings HBT-policy, vilket är anmärkningsvärt, speciellt i den här typen av verksamhet.

I BVCs siffror saknas några värden som skulle göra det lättare att följa utvecklingen. Vi ser bl a att andelen barn i familjer med låg köpkraft ökar från 18.3% 2010 till 22.1% 2012, men för 2013 saknas siffror. Det är en kraftig ökning och angeläget att veta om trenden håller i sig. Vi kan också se att andelen barn som ammas vid 2 och 4 månaders ålder sjunker och att andelen flickor som är överviktiga/feta vid 4 års ålder ökar samtidigt som andelen överviktiga pojkar minskar. Andelen pappor som deltar i föräldrautbildning är enligt rapporten mellan 0-3%, skrämmande lite. Tiohundra ABs BVC säger att de ska implementera HBT-policyn under 2014 medan Husläkarna i Rimbo/Edsbro hänvisar till egna skriftliga rutiner, vilket givetvis inte är okej. Alla företag som landstinget har avtal med ska givetvis följa landstingets policy.

I barn och ungdomspsykiatrins (BUP) siffror ser det väldigt mörkt ut. Flickor i årskurs nio har ofta ont i huvudet, svårt att somna och känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför. De vill ändra på sig själva och tycker att det inte duger. I samtliga av dessa kriterier ligger Norrtäljes flickor högt/högst i länet.

Från barnmorskemottagningarna rapporteras att andelen gravida kvinnor som röker vid inskrivningen har ökat från 3,15% 2011 till 9% 2013, andelen gravida kvinnor med missbruksproblem har också ökat till ca 9%. Andelen kvinnor som kommer till screening cervixcancer har minskat från 74% 2012 till endast 40% 2013.

Från samtliga verksamheter beskrivs samarbetet med skolan/skolhälsovården som obefintlig.

Till detta beskrivs den goda förebyggande verksamhet som bedrivs på Familjens hus i form av Öppen förskola. Verksamheten besöks av drygt 400 familjer årligen i öppen och riktad verksamhet. Sjukvårds- och omsorgskontoret beskriver i en mening sin oro för hur vårdvalet inom BVC/MVC ska komplicera möjligheterna att fortsatt bedriva den viktiga verksamheten. De uttrycker en förhoppning om att "Öppna förskolan inom de närmsta åren ändå kan behålla mycket av sin positiva verksamhetsinriktning."

Det är den enda målsättning och förhoppning som Sjukvård och omsorgsförvaltningen uttrycker. Den borgerliga majoriteten uttrycker ingenting. Siffrorna ligger på bordet. Verktygen är i er ägo.

För mig är det tydligt att vi i vår kommun måste stärka flickorna och mödrarna mycket mer än nu. Vi måste arbeta förebyggande och vi måste ha tillräckligt med resurser. Både ungdomsmottagningen och BUP är underbemannade. På ungdomsmottagningen behövs i första hand ännu en kurator, gärna en manlig om det inte finns för att underlätta arbetet att locka fler pojkar till verksamheten. Kontakten mellan skolan/skolhälsovården och sjukvården är alldeles för dålig. Neuropsykiatriska utredningar utförs på ett flertal ställen och det är svårt att få något grepp om hur många det rör sig om totalt. Kunskapen om hur neuropsykiatriska funktionshinder tar sig uttryck hos flickor måste också bli större. Vi måste ha en organisation som stödjer samarbete över olika gränser och inte handlar om vinster och konkurrens.

Idag prioriteras förskottering av stora bilvägar, breda vattenledningar och storslagna skrytbyggen. Det syns, det hörs, det skramlar. I en kommun där Vänsterpartiet får mer att säga till om kan vi vänta oss prioriteringar som extra idrott och hälsa i skolan, näringsriktig god mat, implementering av HBTQ-perspektiv i alla kommunala verksamheter samt ett aktivt jämställdhetsarbete och friskvårdssatsningar för människor i alla åldrar.

lördag 17 maj 2014

Om förskolans viktiga roll

Redan tidigare har forskning visat att en förskola av hög kvalitet förbättrar barnens resultat i skolan, men nu har det åter kommit en rapport som visar att så lite som ett år av förskola innan skolstart gör skillnad i hur barnen klarar av skolan. Nu är det väl väldigt få barn i Sverige som går mindre än ett år, eller inte alls, i förskola, och de flesta av dem tillhör, enligt DN, socioekonomiska svagare grupper. Barn till högutbildade går i högre grad i förskola, men samtidigt återfinns över 90% av Sveriges femåringar i förskolan. Även om hänsyn tas till detta visar den nya rapporten att förskolan har tydligt positiva effekter på hur barn klarar av skolan.

Tidigare rapporter visar att de positiva effekterna för hur barnen presterar i skolan hänger samman med en hög kvalitet på förskolan. Barn som gått i förskola med lägre kvalitet skiljer sig inte från de barn som inte gått i förskola alls. Kvalitetsmått i det här sammanhanget har varit barngruppsstorlek, personaltäthet och utbildningsnivå hos personalen. 

Det är viktigt att de politiker som styr över resursfördelningen av skattemedlen tar del av aktuell forskning. Lyckas vi skapa en god förskola för alla barn i Sverige kan vi utjämna skillnader som beror på klass, kön, etnicitet etc. Vi kan skapa jämlikare förutsättningar för alla barn att ta till sig kunskaper och klara av skolan för att sedan bli fria demokratiska medborgare med inflytande över såväl sina egna liv som över samhället.

Idag är barngruppsstorlekarna ofta på gränsen för att de går att klara av samtidigt som läroplanens mål ska uppnås för varje enskilt barn. Personalen känner sig ofta stressad och otillräcklig och ohälsotal och långtidssjukskrivningar för psykiska diagnoser är höga hos barnomsorgspersonal. I stället för att ta del av aktuell forskning pressas utbildningsväsendet för att kunna mäta sig med Kina i PISArapporterna, utan att ens reflektera över att ambulanser och poliser finns närvarande utanför kinesiska skolor då det är dags för prov. Bara för att ta hand om de elever som inte klarar pressen.

Avskyvärt och skrämmande tycker jag. När vi vet så mycket bättre. När vi vetenskapligen kan bevisa så mycket bättre. I media läser vi hur föräldrar ger sina barn en nonchalant syn på skolan och kunskaper, hur föräldrar medvetet låter sina barn komma för sent och strunta i läxor. Dessa utspel från politik och media, från andra föräldrar, ger så mycket skuld och skamkänslor hos oss alla som inte har de där barnen med stora A i alla ämnen, de får oss att tro att det är vi som inte är tillräckligt uppmärksamma, engagerade, kunniga, helt enkelt BRA föräldrar.

Egentligen vet vi bättre. Skolan, och förskolan, har kompensatoriska uppdrag. Barnen har rätt till kunskaper, har rätt till möjligheter och framgångar oavsett vår kompetens som föräldrar. Vill vi att alla barn ska ha likvärdiga möjligheter att välja och påverka hur de ska leva sina liv, då tror vi på en förskola av hög kvalitet till alla barn. Vi tror att det är bra för barnen, en rättighet för barnen, och inte någonting ont som vi ska minimera skadan av, då föräldrarna är tvungna att arbeta. Eller vill vi konservativt tro, att det bästa för alla barn är att vara hemma, då helst med mamma, så länge som möjligt och att förskolevistelse  till varje pris ska begränsas (trots forskningsresultat). Det är frågor vi ska ställa oss när vi väljer hur vi vill bygga vårt samhälle. Och i det läget kanske det inte bara bör handla om vad som är bra för mig och mina barn utan om vad de flesta barn och vårt gemensamma liv skulle må bäst av. Säg inte bara att "alla barn ska ha rätt till x veckors semester". Fundera också över vad semester innebär i t ex en missbrukarfamilj eller en familj där den ena partnern misshandlar den andra. 

Ha det gott. Barnen är vår framtid. 

onsdag 14 maj 2014

Vem sa att politik var en räkmacka?

När jag och Sara Magnusson från Kommunal åkte från Norrtälje mot Hallstavik för att besöka ett arbetsplatsmöte på Augustjansgården ställde hon frågan hur det rent praktiskt fungerade att vara politiker och samtidigt sköta ett ordinarie arbete. Ja, svaret är ju att arbetsdagarna kan bli rätt långa. Jag arbetar på en kommunal arbetsplats 25 timmar i veckan. Dessa timmar är inte anpassade efter mina behov utan efter våra brukare (barn och föräldrars) behov. För ett planerat sammanträde har jag rätt att vara ledig från mitt ordinarie arbete och då utgår även sammanträdesersättning och ibland även ersättning för förlorad arbetsinkomst. Jag har som gruppledare också ett grundarvode som täcker tid för inläsning, studiebesök och annat politiskt arbete. Detta arbete sker dock på den tid som blir över. Givetvis handlar politik också om en hel del ideellt arbete.

Jag tror på politikens möjligheter att förändra världen till det bättre och när förnumstiga människor vill tala om för mig (i egenskap av kvinna) att barnen kommer i första rummet, så kan jag bara svara att, ja, det gör dem, men jag ser också mitt politiska engagemang som ett engagemang för barnen och en bättre värld för dem att leva i.

Igår åkte jag direkt från mitt arbete som förskollärare (efter en ganska tung dag med full barngrupp och sjukdom i personalstyrkan) till ett möte med partiföreningens redaktionskommitte som nu snart ska presentera vårt kommunala handlingsprogram. Efter detta möte hämtade jag barnen, lade fram deras träningskläder och ställde mat på bordet. Sen fick de äta och byta om medan jag var på styrelsemöte. Efter det tillbringade vi två timmar på sportfältet där två av barnen tränade fotboll. Sen disk, tvätt, nattning och det där vanliga...

Idag blev också en dag med ganska högt tempo på arbetsplatsen och sen var det direkt avfärd mot Hallstavik. Det var fackförbundet Kommunal som bjudit in mig och oppositionsråd Ulrika Falk (S) till att delta i besöket på Augustjansgården, ett äldreboende med demensavdelningar. Vi passerade även Birgittagården och de fem korttidsplatser som ska läggas ned och centraliseras till Norrtälje ROS i september, antagligen av ekonomiska skäl, vilket har gjort brukare och anhöriga väldigt ledsna och besvikna. Även personalen beklagar att denna väl fungerande vårdenhet inte får leva vidare.

På arbetsplatsträffen informerade Sara Magnusson och Christer Hallingström från Kommunal bl a om vikten av att rösta i EUparlamentsvalet den 25 maj och om fackets försäkringar. Ulrika och jag fick möjlighet att berätta lite om våra visioner om ett permanentat Tiohundraarbete och mer resurser till vård och omsorg samtidigt som personalen fick ställa frågor. En fråga vi fick handlade om hur vi såg på utbudet av offentlig service i Hallstavik och vårt ganska entydiga svar var att genom samarbete, inte konkurrens, så ska vi samla resurser och förstärka kvaliteten och öka utbudet där behoven är som störst.

Kommunal passade också på att presentera de sex punkter de har i sin valplattform.
1. Ökad bemanning i barn- och äldreomsorgen, en arbetsmiljö- och kvalitetsfråga som även vi i vänsterpartiet driver på olika nivåer.
2. Rätt till heltid. En mycket viktig kvinnofråga som vänsterpartiet ställer sig bakom.
3. Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid, ett krav som vänsterpartiet lyfter centralt och som vi också driver lokalt.
4. Fler unga med fasta jobb i välfärden. En viktig punkt. Med ett starkt Tiohundra AB ska vi erbjuda trygga jobb med bra lön och goda arbetsförhållanden. På så sätt säkrar vi välfärden och konkurrerar ut lycksökare.
5. Sänk avgifterna och höj taket i a-kassan.  En viktig åtgärd som diskuteras på tok för litet i denna valrörelse. En eloge till Kommunal som lyfter frågan.
6. Inför en tredelad föräldraförsäkring. Ja, ansvar för barn och familj måste delas mer jämställt för att minska ohälsotalet bland kvinnor som idag ofta arbetar mer än dubbelt.

Skönt att känna att vi i Vänsterpartiet är överens med Kommunal om det mesta. För någon månad sen visade det sig att vi också ställde oss bakom så gott som samtliga av Hyresgästföreningens krav. Vänsterpartiet var oxå det parti som ställde upp på flest av LOs krav inför valet. Detta betyder att stora grupper av människor tycker som vi när det handlar om Vilken politik som ska drivs i Sverige i framtiden. Det är väl också därför högerspökena dammat av kommunistbegreppet; de är rädda nu.