söndag 29 juni 2014

Modersmålsundervisning lägsta prio

Jag har tidigare skrivit om det till synes outtömliga ämnet modersmålsundervisning i denna blogg. Det handlar om modersmålslärare med usla arbetsförhållanden och brist på integration med övrig undervisning, men det handlar också om hur du.som förälder måste slåss.för ditt barns rätt till lagstadgad undervisning. Det handlar också om hur modersmålsundervisning i all forskning bidrar till att förstärka barnets.resultat i övriga ämnen samt dess identitet och självbild.
Så långt om detta, när barnen börjar årskurs sex finns en skrivning i skollagen om att barn som inte önskar välja till ett.ytterligare språk utöver svenska, engelska och ev modersmål,  har möjlighet att i stället få läsa.mer av något av dessa språk. När det gäller svenska och engelska förstår jag det.som att.det blir någon typ av stödundervisning för de elever som inte hanterar ett språk till. Så skulle det också kunna.fungera.för de barn som vill stärka.sina kunskaper i modersmålet.
Då min dotter nu ska välja språk inför åk.sex tillskrev jag rektor, redovisade att jag förstod samordningssvårigheterna, lämnade numret till den modersmålslärare dottern har idag en timme/vecka och var på det hela väldigt öppen med hur vi skulle finna en lösning på detta tillsammans, för barnets bästa.
Jag fick till svar att extra engelska skulle lämpa sig bra som språkval för min dotter, i övrigt hänvisades jag till modersmålsenheten i kommunen. Så nästa mail, med rektorns svar bifogat, gick till nästa.rektor, hon på modersmålsenheten. Det tog lång tid. Sen fick jag till svar:

"Huvudmannen kan erbjuda modersmål som språkval, men är skyldig att göra det endast om fler elever än fem i kommunen har valt det. (7§) nedan.
När det gäller språkval är det huvudmannen som ansvarar, inte jag. Jag har bara ansvar för modersmål."

Med de två svaren tolkar jag.det som att ingen.har ansvar för att modersmålsundervisning som språkval erbjuds. Eftersom vare den som samordnar modersmålsundervisningen eller rektorn på den enskilda skolan verkar ha ansvar för att ta reda på om det finns fem elever i kommunen som skulle önska modersmålsundervisning i det aktuella språket tolkar jag det som att det är upp till föräldrarna att ta reda på det och sedan driva sin sak. Vanvettigt säger jag då detta ofta handlar om föräldrar som hanterar det svenska språket och det svenska systemet sämre än jag.
Om vänsterpartiet får något att säga till om efter valet ska.jag.kämpa för att höja statusen på modersmålsundervisningen, förbättra arbetsförhållandena för modersmålslärare samt stärka.rättigheterna för eleverna. Fy bubblan!

lördag 28 juni 2014

Samma men mycket annorlunda

Idag följde jag med vår
fantastiske partiledare (oavsett var han är bosatt för stunden) på ett Arbetsplatsbesök på Holmen.paper i Hallstavik. Pappersbruket där en.gång min farmors bror.och.hans.barn en gång arbetade, där ca 1000 av Hallstaviks 4500 invånare.hade.anställning 2008 och där.knappa.400 arbetar idag. Men, som de fackliga.representanterna från Pappers avdelning 68, som också bjudit in.Jonas Sjöstedt, förklarade så har.alla.o.bygden någon anknytning till bruket. Och det är kanske därför.som fackförbundet också engagerar.sig.utöver det vanliga för sina medlemmar och för bygden. Till exempel har de tagit initiativ till en.framtidsdag då.de.matchar.arbetslösa med.företagare i.behov av.arbetskraft. De.erbjuder sina medlemmar en.extra tandvårdsförsäkring och.tar hand.om dem en.längre tid efter.att.de.förlorat jobbet. Tillsammans med.bl a. ABF försöker.de hitta sysselsättning och vidareutbildning för uppsagd och varslad personal.

Vid besöket.idag.diskuterades arbetsrätten. Pappers representanter.berättade att de inväntade svar från AD i ett fall där.de.ansåg att arbetsgivaren valt.ut.vilka.som skulle få.sparken bl a utifrån deras fackliga engagemang och deras mod att säga vad de tyckte. Jonas var mycket intresserad av att få veta utfallet av domen i höst och om den kommer att föranleda en omedelbar översyn av LAS. arbetsrätten är, enligt Jonas, den viktigaste frågan efter ett stopp.för vinstuttag i välfärden, som vänsterpartiet kommer att driva i opposition eller i en eventuell majoritet efter valet i september.

Efter samtal med pappers, intervju med Norrtelje tidning och lunch var det dags för samtal med platschefen och rundvandring på bruket. Här märkte jag en tydlig skillnad från när jag för några år sedan besökte bruket tillsammans med dåvarande partiordförande Lars Ohly. Då var platschefen sprallig och glad över besöket även om han gärna ville hugga lite grand vad det gällde kärnkraftsavvecklingen. Jonas hade ju dessutom bra svar på detta; han vill säkra den svenska industrin,  utbyggnad av långsiktigt hållbar energiproduktion ska byggas ut till överkapacitet innan kärnkraftsreaktorer stängs. Den här platschefen verkade närmast rädd. Vi gick en ganska snabb promenad genom.bruket och.han talade mest om vikten av ordning och.reda som alltings lösning, trots att han.själv inte hade skyddsskor på sig. Vi blev tillsagda.att inte fotografera några.detaljer som om vi var inne i en nordkoreansk kärnvapenfabrik. Lite annorlunda från när jag besökte pappersbruk i min förra utbildning då de gärna skröt med varenda liten detalj i sin ytterst miljövänliga process. Jaja, det var de inte så intresserade av här. Vad vi fick förstå så var ledningen.endast plågad.av.att.det.fanns.en.aktiv fackförening. Riktigt trist att höra, särskilt i en bygd som behöver sammanhållning. Jag måste ändå tacka Aleksandar för ett mycket lärorikt besök där vi också fick vetskap om att Hallstaviks samhälle troligtvis står utan fjärrvärme i höst.