fredag 30 januari 2015

När kommentarsfälten stängs

Idag hade undertecknad och Christina Hamnö en debattartikel i Norrtelje tidning angående de romska tiggarnas situation i EU och i vår kommun. Artikeln är skriven som ett svar på en öppen fråga som Norrtäljeprofilerna Michael Blum, Micke Grann och Gun Svensson ställde till samtliga partier via tidningen den elfte december 2014. Flera personer har givit positiva kommentarer på artikeln på tidningens websida. Andra har reagerat och ställt svaga grupper mot varandra, undrat varför vi ska hjälpa romska tiggare från Rumänien då det finns fattiga barn i Sverige, då det finns fattiga äldre, då det finns fattiga sjukskrivna och arbetslösa. Ja, och det är ju det som är vitsen med borgerlig politik, att de svaga har fullt upp med att konkurrera med varandra så att de glömmer bort vilka som skor sig på detta. Så att de glömmer bort att en krympande skara personer på klotet äger lika mycket som hela den fattiga halvan av befolkningen tillsammans. Det finns en politik som har förts i många år i vårt land som bygger på ökade klyftor, denna politik har i många avseenden lyckats då svaga grupper börjar attackera varandra - då går direktörerna därifrån med ryggen fri.

Enligt oss i Vänsterpartiet så betyder inte det faktum att vi skulle kunna visa romerna lite medmänsklighet då de helt lagligt som EU-medborgare kommer för att söka lyckan i Sverige, att vi skulle fortsätta låta barnfattigdomen öka eller att vi skulle strunta i de äldre eller de sjukskrivna. Vi vill förbättra för alla dessa människor, vi vill minska klyftorna i samhället och det är inte din gamla fattigpensionär till mamma som ska stå för puckarna då de romska tiggarna föreslås erbjudas en lokal där de kan värma sig, tvätta sig, ta en fika och träffa några medmänskliga, solidariska svenskar som har tid och omtanke att bjuda på. Det är inte romerna som stjäl resurser ur äldreomsorgen, det är vinstintressen, bankkonton i skatteparadis och en medveten politik för ökade klyftor, för egen vinning hos de starka. Det bästa de vet är när vi slår på varandra.

Elva kommentarer blev det på vår debattartikel, sen blev tidningen uppenbarligen tvungna att stänga den för ytterligare kommentarer. Då har någon "rolig" person redan lyckats lägga ut adressen till en av våra medlemmar och angivit detta som adress till värmestuga. Detta är anmält, det ovidkommande och det är att hänga ut en person som inte är inblandad i artikeln. Det är givetvis gjort helt anonymt. Hur är det med yttrandefriheten här i landet egentligen? Kan en inte skriva en solidarisk debattartikel utan att det kommer sådana kommentarer att tidningen är tvungen att stänga kommentarsfältet efter en dag? Kan en inte föreslå att räcka en annan människa en hand utan att någon som inte vågar ange sitt eget namn måste slänga ut någon annans adress? Nä, det är katastrof faktiskt och nu är det hög tid att vi som står för de goda krafterna också står upp för medmänskligheten. Vi kan inte låta dessa odemokratiska, hotfulla krafter sätta dagordningen och färdriktningen för vårt land. Tillsammans är vi starka. Vi ska besegra detta.

onsdag 28 januari 2015

Familjens Hus hotas

Idag är det dags för första sammanträdet med nya sjukvård och omsorgsnämnden i Norrtälje. Det blir en spännande konstellation där Centern ingår i styret i såväl landsting som kommun. Vänsterpartiet ingår i opposition i de båda församlingarna. Resten sitter i styre (minoritetssådana) i det ena sammanhanget och i opposition i det andra sammanhanget. Så det blir en brokig grupp ledamöter, varav en hel del är nya i sammanhanget också. Hur kommer konstellationerna se ut? Kommer det finnas några grupper? Kommer varje parti att kunna hålla med sig självt, d v s representanter från kommun respektive landsting? Egentligen borde väl Centerpartiet inneha ordförandeposten och Vänsterpartiet oppositionsledarposten med dessa förutsättningar? Hahahaha, skämt åsido.

Idag är också dagen då ett ärende som vi i Vänsterpartiet tidigt flaggat och varnat för dyker upp. Ansökningsärenden om att bli godkända utförare av Barnmorskemottagningsverksamhet och Barnavårdcentralsverksamhet i Norrtälje stad. I början av diskussionerna kring att införa vårdval i Norrtälje kommun trots vårt unika samarbetsprojekt Tiohundra, så höjde Vänsterpartiet ett varnande finger vad det gällde just dessa verksamheter. Detta gjorde vi trots att diskussionerna i början handlade om en vårdvalsmodell anpassad någorlunda efter Norrtälje kommuns förutsättningar. Vi hade ganska starka argument för att dessa verksamheter inte skulle ingå i vårdval och i första omgången fick vi också med oss hela nämnden i detta, så dessa verksamheter drogs från början ur.

För att förklara saken från början: I Norrtälje kommun finns barnmorskeverksamhet och BVC på flera olika platser, Norrtälje stad, Blidö, Bergshamra, Hallstavik, Rimbo/Edsbro. Det finns också andra verksamheter som i stor utsträckning vänder sig till familjer med små barn, vissa är kommunalt ansvar andra går under landstingets försorg. Under nästan 15 år pratades det i samverkansgrupper mellan kommun och landsting hur vi skulle kunna samla dessa verksamheter under ett tak för att förenkla för såväl familjerna som för de anställda inom de olika verksamheterna, som ju alla hade uppdrag att samverka. Inte förrän Tiohundraprojektet startade lyckades vi dock med att frigöra lämpliga lokaler och låta verksamheterna flytta in i det som idag är Familjens hus på Flygfältet i Norrtälje. Här finns barnmorskemottagning, BVC, BUP, Elevhälsan, Öppen förskola och mycket mer. Det finns dessutom gemensamma fika- och lunchrum, något som personalen pekat på som en faktor för ökat samarbete. De hade, som sagt, redan uppdrag att samverka, men verkligt samarbete uppstår genom gemensamma lokaler där man stöter på varandra på t ex fikarasten. Det var ett mål vi strävat efter, från kommun och landsting, från rött till halvblått åtmistone, vad jag minns var Bengt Ericsson (C) ansvarig för att driva frågan så att den verkligen skulle bli av.

Underlaget för dessa verksamheter i Norrtälje kommun är inte jättestort. Det föds inte tillräckligt många barn för att ha så många mottagningar som vi har och därför är de små mottagningarna bara filialer med begränsad service. Det duger egentligen inte. Under det röda majoritetsstyret i landstinget 2002-2006 arbetade vi för att utöka barnmorskemottagningarnas tillgänglighet, något som är nog så viktigt i vår kommun där det är långt till närmsta förlossningsmottagning. Oroliga föräldrar och havande kvinnor skulle inte behöva åka till förlossningen för att få hjälp av en barnmorska, detta skulle gå att lösa på barnmorskemottagningen. Jag har sagt det förr och jag säger det igen, 75% av alla havande kvinnor besöker någon gång förlossningen innan det är dags att föda, p g a oro och funderingar som skulle gått att avhjälpa med ett besök på barnmorskemottagningen. Om den varit öppen. Om de haft tid att ta emot. Osv.

Samarbete mellan olika verksamheter gör att vi kan hålla en tillgänglig och högkvalitativ service även där underlaget inte är megastort. I vårdvalskonkurrensen där ekonomin stramas till har t ex barnmorskemottagningen i Hallstavik varit nedläggningshotad. Efter politiska påtryckningar finns den nu kvar, men med mycket begränsade öppettider. Försöket att starta ett Familjens hus i Rimbo avslutades efter endast ett år då en privat entreprenör öppnade upp BVC och Tiohundrabolaget valde att då lägga ner sina verksamheter i Familjens hus. Detta har inte drabbat enbart Norrtälje kommun, i Stockholms län finns nästan inga s k Familjecentraler (en enklare form av Familjens hus som ändå innehåller kommunala och landstingsverksamheter i samverkan) kvar efter införandet av vårdval inom verksamheterna barnmorskemottagning och BVC.

Idag finns alltså ärendet att godkänna utföraren Lugn och Ro för att bedriva barnmorskemottagning och BVC i andra lokaler än Familjens hus i centrala Norrtälje. Den fria etableringsrätten ger dem full rätt att göra det även om behovet kanske egentligen är en fullskalig verksamhet i Hallstavik. Även om detta påverkar underlaget för att driva verksamheterna vid Familjens Hus med hög kvalitet och kontinuitet. Jag ser med stor oro på detta och kommmer på dagens sammanträde att nämna detta, även om jag själv bara är ersättare och inte får delta i beslutet. Detta är ett beslut i helt annan anda en tiohundraandan. Detta är ett beslut som går emot det som vi från alla läger kämpat länge för att få till. Spännande att se vad alla andra minoriteter och styren och opponenter har att säga.

torsdag 8 januari 2015

Låt Norrtäljeborna vara med och utforma Nordrona till en ny stadsdel


Då är vi inne på ett helt nytt år med en ny majoritet i kommunen. Den första "nyheten" som stort slås upp i Norrtelje tidning är dock att, i samma gamla vanliga moderatanda, sälja ut kommunal mark och låta privata entreprenörer bestämma hur vår stad ska utvecklas. Vänsterpartiet tycker, precis som vi också skrev i en debattartikel i samma tidning i september förra året, att det är att vara ansvarsfull att varsamt hantera kommunmedborgarnas gemensamma tillgångar. Vi vill ta fram en kommunal målsättning om hur en gemensam, långsiktig förvaltning av gemensamma resurser ska ske. Beslut om gemensamma resurser och allmänna miljöer ska fattas av förtroendevalda efter samråd med medborgarna. På Nordronaområdet finns enorma kommunala tillgångar som bör utvecklas i demokratisk anda efter invånarnas behov och intressen.

Det byggs en hel del i Norrtälje stad just nu, det mesta är dyra bostadsrätter. Det finns ett stort behov av hyresrätter, både för ungdomar, men också för andra som inte vill eller kan binda upp sig med stora banklån och höga boendekostnader. Därför ser Vänsterpartiet att det finns anledning att särskilt gynna byggnation av nya hyresrätter runtom i kommunen, Nordronaområdet lämpar sig ypperligt för detta ändamål.
 
Nordrona ägs av kommunen. Det är en av våra största tillgångar. Ta vara på den på ett sätt som kan gynna alla! Det långsiktigt bästa är om marken inte säljs, utan i stället upplåts med tomträtt med en minimal avgäld. Detta bidrar till låga boendekostnader och en långsiktig intäkt för kommunen. För att hålla kostnaderna nere bör också anslutningsavgifterna till kommunalt VA och till Arstas fjärrvärme hållas så låga som möjligt. Här har kommunen möjlighet att förverkliga det förslag som Vänsterpartiet tidigare framfört – tilldelning av mark genom markanvisningstävlingar där anvisning ges till de företag som kan leverera den bästa kvaliteten inom en i förväg bestämd genomsnittshyra. Herrarna McDonalds och Intersport är givetvis välkomna att också vara med och tävla om markanvisning, men som de själva säger i Norrtelje tidning, så är de ju helt gröna på detta område och kanske inte tar hem den vinsten.


Genom dessa förslag kan vi hålla boendekostnaderna nere och skapa ett område, där alla har råd att bo – unga, studenter, ensamstående föräldrar, pensionärer m.fl. Ett område med unika kvaliteter – natur, utsikt och närhet till stadens centrum. Vi kan skapa denna stadsdel i samråd med kommuninvånarna och låta behov och intressen, snarare än vinstjakt, styra utformningen. Förstör inte möjligheten genom att sälja området till exploatörer, som har som främsta mål att själva tjäna pengar!