torsdag 8 januari 2015

Låt Norrtäljeborna vara med och utforma Nordrona till en ny stadsdel


Då är vi inne på ett helt nytt år med en ny majoritet i kommunen. Den första "nyheten" som stort slås upp i Norrtelje tidning är dock att, i samma gamla vanliga moderatanda, sälja ut kommunal mark och låta privata entreprenörer bestämma hur vår stad ska utvecklas. Vänsterpartiet tycker, precis som vi också skrev i en debattartikel i samma tidning i september förra året, att det är att vara ansvarsfull att varsamt hantera kommunmedborgarnas gemensamma tillgångar. Vi vill ta fram en kommunal målsättning om hur en gemensam, långsiktig förvaltning av gemensamma resurser ska ske. Beslut om gemensamma resurser och allmänna miljöer ska fattas av förtroendevalda efter samråd med medborgarna. På Nordronaområdet finns enorma kommunala tillgångar som bör utvecklas i demokratisk anda efter invånarnas behov och intressen.

Det byggs en hel del i Norrtälje stad just nu, det mesta är dyra bostadsrätter. Det finns ett stort behov av hyresrätter, både för ungdomar, men också för andra som inte vill eller kan binda upp sig med stora banklån och höga boendekostnader. Därför ser Vänsterpartiet att det finns anledning att särskilt gynna byggnation av nya hyresrätter runtom i kommunen, Nordronaområdet lämpar sig ypperligt för detta ändamål.
 
Nordrona ägs av kommunen. Det är en av våra största tillgångar. Ta vara på den på ett sätt som kan gynna alla! Det långsiktigt bästa är om marken inte säljs, utan i stället upplåts med tomträtt med en minimal avgäld. Detta bidrar till låga boendekostnader och en långsiktig intäkt för kommunen. För att hålla kostnaderna nere bör också anslutningsavgifterna till kommunalt VA och till Arstas fjärrvärme hållas så låga som möjligt. Här har kommunen möjlighet att förverkliga det förslag som Vänsterpartiet tidigare framfört – tilldelning av mark genom markanvisningstävlingar där anvisning ges till de företag som kan leverera den bästa kvaliteten inom en i förväg bestämd genomsnittshyra. Herrarna McDonalds och Intersport är givetvis välkomna att också vara med och tävla om markanvisning, men som de själva säger i Norrtelje tidning, så är de ju helt gröna på detta område och kanske inte tar hem den vinsten.


Genom dessa förslag kan vi hålla boendekostnaderna nere och skapa ett område, där alla har råd att bo – unga, studenter, ensamstående föräldrar, pensionärer m.fl. Ett område med unika kvaliteter – natur, utsikt och närhet till stadens centrum. Vi kan skapa denna stadsdel i samråd med kommuninvånarna och låta behov och intressen, snarare än vinstjakt, styra utformningen. Förstör inte möjligheten genom att sälja området till exploatörer, som har som främsta mål att själva tjäna pengar!


Inga kommentarer: