onsdag 17 december 2014

Inlägg landstingsbudget 17/12 2014

Inlägg budget 2014

 Många nämner här i talarstolen bättre samverkan mellan kommuner och landsting. Jag säger tiohundra.  Vänsterpartiet föreslår permanentning och utveckling av Tiohundraprojektet samt att se över liknande lösning i Nynäshamn. Några representanter från alliansen verkar vara inne på samma linje, men Var ser vi detta i alliansens budget?

https://twitter.com/isafly/status/545222525106794496

Jag tror att vi måste inse att Samarbete på riktigt är nödvändigt för att kunna erbjuda tillgänglig vård även i mindre folktäta områden. Att kunna behålla och utveckla vården genom integrering och samverkan var ett av syftena då Tiohundraprojektet startades 2006. Ett annat syfte var att flytta besluten närmare de som bodde i kommunen och kände till tillgångar, förutsättningar och ev svårigheter. Norrtälje kommun ser inte ut som centrala Stockholm. Inte heller som nån förort med tunnelbana. Och olika förutsättningar kräver olika lösningar. Tiohundraprojektet har lett till ett antal lyckade samverkanslösningar som också är vetenskapligt utvärderade. Mycket till följd av att lokalkännedom tagits till vara. Efter nio år är det dags att bestämma sig för en permanentning.

Nu larmar även ambulanspersonalen i norra länet om svårigheter att hinna ut på larm. Ambulanser fördelas efter befolkningsstorlek utan hänsyn till avstånd och utan hänsyn till att norrtälje kommuns befolkning tredubblas under sommaren. Slimmade verksamheter och dåligt fungerande system är en följd av konkurrens, Ensidiga ideologiska satsningar på privatiseringar och likriktning. Vad vi behöver är en vård som är anpassad utifrån olika förutsättningar. Vänsterpartiet menar att detta krävs för att skapa en jämlik vård. Låt hela länet leva!

Bifall till vänsterpartiets budgetförslag

Inga kommentarer: