onsdag 21 oktober 2015

Kvinnors hälsa - en fråga om alla människors lika värde

Igår var det landstingsfullmäktige i Stockholms län. Vänsterpartiet var på hugget och drev frågor om kvinnors hälsa, kvinnors rätt till valmöjligheter och lika värde. Här kommer ett axplock ur debatterna.

Sedan några dagar tillbaka har vi kunnat läsa att Södra BB hotas av nedläggning. Södra BB ligger på Södersjukhuset, som också har en större, mer traditionellt driven BB-avdelning, och erbjuder en alternativ mödravård/förlossning i landstingsregi. På Södra BB har de t ex ansvar för föräldrarna/barnet under hela graviditeten och förlossningen. Det drivs småskaligt av barnmorskor och är ett populärt alternativ bland t ex kvinnor med missbruk eller som på andra sätt har behov av mer avskildhet.

Anledningen till att Södra BB hotas av nedläggning är resursbrist. Med en stängning av Södra BB skulle resurser frigöras till den större förlossningsavdelningen och Södersjukhuset skulle slippa hänvisa kvinnor till andra sjukhus. Samtidigt så blir möjligheterna för Stockholms gravida att välja alternativ mödravård/förlossning mindre.

Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att värna möjligheten till alternativ i den landstingsdrivna vården. Vi vill ha valfrihet inte vårdval som slår ut verksamheter som inte går ihop ekonomiskt.

En annan fråga som Vänsterpartiet lyfte igår var köerna till ätstörningsvården i länet. Ätstörningsproblematiken ökar och det är främst unga kvinnor och flickor som drabbas. Visst är det viktigt att arbeta förebyggande på bred front med dessa frågor, men det är också av största vikt att de som har problem snabbt får hjälp då detta är ett tillstånd som oavkortat leder till döden om det inte kan stoppas i tid. Det får inte vara kö till den här typen av vård.

En annan typ av hjälp som det inte får dröja för länge med är abort. Alliansen i Stockholms län (styrande minoritet) föreslår nu nya ersättningar som är så låga att 15 abortmottagningar ännu inte velat skriva på avtalen inför 2016. Det skulle bli katastrof om länet misste så många mottagningar och det skulle bli kvinnor som med fysiskt och psykiskt lidande skulle få betala för detta. En medicinsk abort kan du göra t o m v9, sedan handlar det om dyrare och mer komplicerade kirurgiska ingrepp. Vecka 9 är väldigt tidigt i graviditeten och det är möjligt att kvinnan just då upptäckt att hon är gravid. Då gäller det att snabbt kunna få en tid för att kunna genomföra den mer skonsamma varianten av abort och framförallt, att kvinnan själv får välja.

Detta är några av de frågor som rör kvinnors hälsa och rättigheter som Vänsterpartiet lyfte till debatt igår.

fredag 2 oktober 2015

Vilket kulturarv är värt att bevara?

Detta är ju ett ämne som jag skrivit om förr. Jo, en del kommer att känna igen sig. Nu väcktes tankarna igen efter måndagens kommunfullmäktige då min interpellation om vad som händer med den gamla sågtandstakade armaturfabriken som byggbolaget "råkade" riva då de skulle bygga nya flotta lyxlägenheter. Tydligen har återuppbyggnaden börjat, svarar Bygg och miljönämndens ordförande Margareta Lundgren (S). Den är påbörjad innan den trettonde oktober och nu har byggbolaget FEM år på sig att färdigställa byggnaden innan nämnden kan gå på dem och begära ut vite igen. Alltså, de hade TVÅ år på sig att sätta spaden i jorden och påbörja återuppbyggnaden. Och nu ytterligare fem år. Det är en lång tid då majoriteter och personer i både förtroende- och tjänstemannaled hinner bytas ut. Idag är alla (utom Sverigedemokraterna) överens om att armaturfabriken ska återställas, men hur ser det ut om fem år? Kan byggbolaget sinka sig till att slippa återuppbyggnad och vite?

Jag har vid flera tillfällen i denna blogg lyft frågan vilket kulturarv som är värt att bevaras. Oftast har jag gjort det utifrån att många gamla slott och herrgårdar står kvar (kanske inte alltid i bästa skick tyvärr) men att arbetarnas historia raskt har rivits ned som om det varit en pinsam del av historien som vi alla bör glömma. Det var en hård kamp och många eldsjälar som lyckades rädda motorfabriken Pythagoras från att jämnas med marken och i dag är det ett muséum som emottagit flertalet priser och stipendier och berättar om vår historia för såväl barn som vuxna.

Ja, då kan ju en del tycka att det räcker. Vi har Pythagoras. Ja. Vi har Skansen. En del resonerar så. 

Själv tycker jag att det allra bästa är när gammalt och nytt kan mötas. Gamla byggnader som genom sina vinklar och vrår berättar sina historier i kombination med moderna lösningar som gör dem tillgängliga och bidrar till en hållbar utveckling. Det allra modernaste och det äldre ger oftast väldigt bra kombinationer.

I måndags gick Sverigedemokraternas Mikael Strandman upp i talarstolen och ifrågasatte syftet med att återuppbygga ett fult gammalt hus då vi kan ge plats för moderna bostäder. Det förvånade mig lite. Jag trodde att Sverigedemokraterna var ett parti som värnar om det svenska kulturarvet. men det kanske bara handlar om fina hus och fin kultur?

Kvarteret Niord, där armaturfabriken stod, låg i början av 1900-talet i ett expansivt område av Norrtälje stad. Stadsgränsen flyttades utåt och de nya bostadskvarteren Balder och Frej byggdes i direkt anslutning till järnväg och en mängd fabriker som växte upp runt järnvägsstationen. Byggnaderna i området, varav flera försvunnit bara under de senaste 10-20 åren vittnar om en tid då Norrtälje hade framtidstro och växte. En liknande tillväxt av staden har nog inte setts sedan dess. Själv tycker jag detta är ett kulturarv värt att värna. Idag ser vi nästan inga spår alls av att järnvägen en gång gick till Norrtälje och fick staden att blomstra. Tragiskt.

Sen har vi gevärsfaktoriet och alla andra kulturella sorgebarn. Och några köplador. Är de fina? Tja, någon av dem får vi kanske bevara för framtiden för att vittna om den konsumtionshysteri som förhoppningsvis flytt.