onsdag 21 oktober 2015

Kvinnors hälsa - en fråga om alla människors lika värde

Igår var det landstingsfullmäktige i Stockholms län. Vänsterpartiet var på hugget och drev frågor om kvinnors hälsa, kvinnors rätt till valmöjligheter och lika värde. Här kommer ett axplock ur debatterna.

Sedan några dagar tillbaka har vi kunnat läsa att Södra BB hotas av nedläggning. Södra BB ligger på Södersjukhuset, som också har en större, mer traditionellt driven BB-avdelning, och erbjuder en alternativ mödravård/förlossning i landstingsregi. På Södra BB har de t ex ansvar för föräldrarna/barnet under hela graviditeten och förlossningen. Det drivs småskaligt av barnmorskor och är ett populärt alternativ bland t ex kvinnor med missbruk eller som på andra sätt har behov av mer avskildhet.

Anledningen till att Södra BB hotas av nedläggning är resursbrist. Med en stängning av Södra BB skulle resurser frigöras till den större förlossningsavdelningen och Södersjukhuset skulle slippa hänvisa kvinnor till andra sjukhus. Samtidigt så blir möjligheterna för Stockholms gravida att välja alternativ mödravård/förlossning mindre.

Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att värna möjligheten till alternativ i den landstingsdrivna vården. Vi vill ha valfrihet inte vårdval som slår ut verksamheter som inte går ihop ekonomiskt.

En annan fråga som Vänsterpartiet lyfte igår var köerna till ätstörningsvården i länet. Ätstörningsproblematiken ökar och det är främst unga kvinnor och flickor som drabbas. Visst är det viktigt att arbeta förebyggande på bred front med dessa frågor, men det är också av största vikt att de som har problem snabbt får hjälp då detta är ett tillstånd som oavkortat leder till döden om det inte kan stoppas i tid. Det får inte vara kö till den här typen av vård.

En annan typ av hjälp som det inte får dröja för länge med är abort. Alliansen i Stockholms län (styrande minoritet) föreslår nu nya ersättningar som är så låga att 15 abortmottagningar ännu inte velat skriva på avtalen inför 2016. Det skulle bli katastrof om länet misste så många mottagningar och det skulle bli kvinnor som med fysiskt och psykiskt lidande skulle få betala för detta. En medicinsk abort kan du göra t o m v9, sedan handlar det om dyrare och mer komplicerade kirurgiska ingrepp. Vecka 9 är väldigt tidigt i graviditeten och det är möjligt att kvinnan just då upptäckt att hon är gravid. Då gäller det att snabbt kunna få en tid för att kunna genomföra den mer skonsamma varianten av abort och framförallt, att kvinnan själv får välja.

Detta är några av de frågor som rör kvinnors hälsa och rättigheter som Vänsterpartiet lyfte till debatt igår.

Inga kommentarer: