fredag 12 september 2014

R.I.P Tiohundra

Nu är det snart dags, snart dags att gå till valurnorna och säga sitt om vilka som ska styra kommun och landsting de närmaste fyra åren. Kommunen och landstinget är gemensamma ägare till Tiohundraprojektet och bolaget Tiohundra AB. Det jag kommer att fokusera på i denna blogg är det förstnämnda.

Mycket sägs i en valrörelse och mycket lovas av partierna. Senast idag hörde jag en folkpartist vid valstugan bedyra för en väljare att akutsjukhuset skulle bli kvar och att sjukhuset också skulle komma att innehålla en äldrevårdcentral i framtiden. Enligt Centerpartiet så ska akutsjukhuset räddas och dessutom få bättre, mer närodlad mat serverad. Moderaterna säger lite kort att sjukhuset är viktigt för Stockholms län, det kommer att behövas. Socialdemokraterna är lite mer tydliga i sin annons då de samtidigt som de deklarerar att sjukhuset ska vara kvar som fullvärdigt akutsjukhus också säger nej till Moderaternas utförsäljning av t ex ortopeden. Det är en bit på väg. Inte från något av de borgerliga partierna har vi hört hur en finansiering av en fortsatt drift av ett akutsjukhus i Norrtälje ska se ut, hur ska sjukhuset räddas?

I Vänsterpartiet vill vi vara noga med att påpeka att vi inte bara vill bevara och utveckla akutsjukhuset utan hela Tiohundraprojektet. Tiohundraprojektet är inte bara en samverkansmodell för att ingen ska hamna mellan stolarna, det är också en samverkansmodell för att finansiera bl a ett akutsjukhus, men också vårdservice i alla kommunens delar. Vi vill inte behöva sälja vårdcentralen i Hallstavik, stänga vårdcentralen på Blidö och Edsbro, lägga ned mödravård, BVC, habilitering, mötesplatser inom psykiatrin osv för att kunna finansiera en akutmottagning. Vi vill kunna behålla ett stort utbud av hög kvalitet i kommunens alla delar. 

Därför måste hela Tiohundrakonceptet bevaras och utvecklas. Därför måste vi behålla olika vårdformer vid Norrtälje sjukhus för att kunna upprätthålla kvalitet och stödja rekrytering. Därför måste effektivisering och förbättring inte ske genom konkurrens utan genom en satsning på förebyggande åtgärder som gör att vi håller oss friska längre och att vi kan få hjälp så nära som möjligt om vi skulle bli sjuka och skröpliga. Att inte satsa på hela Tiohundrakonceptet är att äventyra akutsjukhusets framtid.

Nu vill jag att ni tänker efter alla ni som tänker rösta borgerligt, har er centerpartistiska väninna lovat er att de ska rädda sjukhuset? Har din folkpartistiska kollega sagt att han vill permanenta Tiohundraprojektet? Tänk efter en gång till, för dessa partier samarbetar med Moderaterna som inte har det minsta intresse av detta. Moderater i Norrtälje, och framför allt i Stockholms läns landsting, vill inte se några andra modeller än Vårdval Stockholm i Stockholms län. Tycker du att det är bra? Rösta borgerligt och säg R.I.P Tiohundra.

torsdag 11 september 2014

Vem är inte välkommen i Finsta?
Det här är en bild från Finsta idag. Finsta är ett samhälle i Norrtälje kommun som enligt Wikipedia har 244 invånare. Historiskt sett är väl Finsta mest känt för en utvandrare, nämligen Heliga Birgitta, som av vissa påstås vara född i just Finsta. Hur många invandrare som finns i Finsta vet jag inte, antagligen några stycken. Hur stor problematiken med invandringen i just Finsta vet jag inte heller, men det känns som en märklig prioritering av Mikael Strandmans Sverigedemokrater att sätta upp den här valaffischen just här. Ärligt talat känns det nästan som mobbing av de invandrare som till äventyrs bor i Finsta.

Den här affischen sitter precis där en svänger in till Skederids skola, alltså måste eventuella barn med utländsk härkomst passera just här varje dag. Hur känner de? Hur reagerar deras klasskompisar? Varför protesterar inte befolkningen i Finsta, föräldrarna vid skolan? Kanske finns inga invandrare alls i Finsta och ingen känner sig kränkt av plakatet? Men då kan en ju fundera några omgångar till vad Sverigedemokraterna menar.

Jag har hört talas om att Moderaterna tänker kampanja på valdagen, ja, ända fram till vallokalerna, vilket till viss del är olagligt och till viss del oetiskt. Jag har också sätt många valaffischer som jag tycker är både dumma, lögnaktiga och skrämmande, men ingen valaffisch som jag sett retar mig som Sverigedemokraternas affisch i Finsta. Vad menar ni Mikael Strandman? Vem är det som inte är välkommen i Finsta? En historisk bygd som besökts och bebotts av människor från när och fjärran. En liten ort med ett gatukök (som drivs av en helsvensk), en grisbonde och en bönegrotta dit katoliker vallfärdar, vem är inte välkommen hit?


måndag 8 september 2014

Är du precis som jag mån om vår framtid?

Har skrivit om ett brev jag fick från en moderat kommunfullmäktigekandidat:

Jag heter Catarina Wahlgren och skriver till dig för att du är människa. Jag är aktiv inom Vänsterpartiet, som har varit nya lite längre än Moderaterna, i Norrtälje kommun och har varit det i ungefär 25 år. Till vardags jobbar jag i förskolan, samtidigt som jag sköter mitt uppdrag som gruppledare. Eftersom vi i Vänsterpartiet länge arbetat för att ge kvinnor mer plats i samhället och poltiken står jag på första plats i valet till kommunfullmäktige, följd av en annan kvinna Christina Hamnö. Tillsammans är vi kvinnor i stark majoritet på Vänsterpartiets valsedel till kommunfullmäktige. Tillsammans gör vi skillnad.

Jag valde Vänsterpartiet, inte för att mina föräldrar varit aktiva där, utan för att jag är övertygad om alla människors lika värde och alla människors rätt att få stöd utifrån just sina behov samt bidra efter sin egen förmåga. Att behandla alla lika är inte rättvist då vi alla är olika. Jag tror att alla människor har många tillgångar och förmågor, en del av oss behöver ett särskilt bemötande och stöd för att kunna leva ett gott liv och bidra  ett livskraftigt samhälle. Människans förmåga att själv välja och ta ansvar ska finnas för alla grupper i samhället och vara en möjlighet, men inte ett krav för att kunna ta del av det som är varje medborgares rättighet.

När mitt äldsta barn skulle börja skolan var en tvungen att välja vilken skola barnet skulle gå i. Rubriken på utskicket från kommunen var; Alla måste välja! Detta ledde till problem då alla inte valde och skolorna inte visste vilka elever som skulle komma till hösten. Det ledde också till ångest hos föräldrar som inte visste vilken som var "den bästa" skolan eller om det över huvud taget fanns plats för deras barn där. Barnen skulle ställas i kö till skolan redan på BB, hette det i dagligt tal. Vilken ångest genererar inte detta? Jag vill att alla skolor ska vara bra skolor och att föräldrar lugnt ska kunna skicka sina barn till den skolan som ligger närmast hemmet. De som så vill ska givetvis kunna byta eller välja en annan skola om de inte är nöjda. Redan på 1990-talet kunde du välja skola till dina barn, om ditt barn inte hade behov av särskilt stöd, då stängdes ofta dörrarna. När min dåvarande styvson blev nobbad plats i vald skola p g a detta startade mitt engagemang att ge förutsättningar för alla skolor att  bli bra skolor.

För våra barn är det också viktigt att de får tillgodogöra sig de kunskaper de har rätt till. Därför vill vi ha mindre barngrupper i förskolan och på fritids. På vissa håll behövs också mindre klasser och tvålärarsystem för att säkra kvaliteten. Alla barn måste få det stöd som de har rätt till, med eller utan diagnos.

Vänsterpartiets politik går ut på att utjämna skillnader mellan de som har lite mer och de som har lite mindre. Undersökningar visar gång på gång hur barn från lågutbildade hem presterar sämre i skolan och över huvud taget klarar sig sämre i samhället. Klyftorna här minskar inte, de ökar, och för att komma till rätta med detta krävs en helt annan politik än den som förs i kommunen idag. En viktig del i detta är det förebyggande arbetet, inom hälso/sjukvård, skola, kultur och fritid mm. Därför vill jag inte att samhälleligt viktiga verksamheter konkurrensutsätts och börjar tävla om att tjäna pengar på våra medborgare. Då försvinner resurserna till det långsiktigt förebyggande insatserna snabbt.

Det heter att vår kommun är den tryggaste i länet. Vad menas med det? Allt fler äldre tvingas bo hemma mot sin vilja då det inte finns plats i särskilt boende. Vänsterpartiet vill att den som fyllt åttio år ska ha rätt att välja om den känner sig tryggare i ett särskilt boende och därför vill flytta dit, utan biståndsbedömning. I dag nekar vi "AGDA, 92 år i Rörvik"*, särskilt boende för att hon är för frisk. Det är inte trygghet. En god ekonomi i vår kommun borde göra det möjligt för alla äldre att känna trygghet genom tillräcklig bemanning i hemtjänst och på äldreboenden samt möjlighet att själva välja när de behöver särskilt boende.

Jag vill sätta stopp för våld i nära relationer. För detta måste det ske ett metodiskt, långsiktigt arbete där många verksamheter samarbetar. Det måste finnas bostäder för de kvinnor (som det oftast rör sig om) som utsätts och deras barn, det måste finnas möjlighet att också få bostad i en annan kommun för att undgå att den våldsamme partnern hittar en. Norrtälje är en liten kommun. Det måste finnas hjälp för den som använder sig av våld och vi måste också arbeta förebyggande med alkohol och droger. Barnens bästa ska alltid finnas som ledstjärna för våra ögon och det ska kunna erbjudas hjälp för barn som blivit vittnen till våld i familjen. För att leda detta arbete vill vi i Vänsterpartiet tillsätta en kvinno/familjefridssamordnare.

Jag kommer att lägga min röst på Vänsterpartiet i valet på söndag, ett parti som ser ord som ekonomi och kapital som någonting mer än bara pengar. Vi vill värna det mänskliga kapitalet och stärka den humana tillväxten. Moderaterna har ägnat sexton år åt att bygga vägar och vattenledningar samt låta byggföretagen köpa upp den kommunala marken och göra sig rika på att bygga dyra bostadsrätter. Det är dags att kommunen lyfter de mjuka frågorna och blir en varmare kommun.

Kontakta mig gärna på catarina.wahlgren@norrtalje.se om du har något du undrar över!

Originalbrevet:

Jag heter Ann Lewerentz och skriver till dig för att du är kvinna. Jag är aktiv inom nya Moderaterna i Norrtälje kommun och har så varit under perioder sedan tonåren. Till vardags jobbar jag som säljare, men har också sedan i mars uppdraget som ordförande i Socialnämnden. Jag står på plats 5 i valet till kommunfullmäktige.

Jag valde nya Moderaterna för att jag tror på varje människas lika värde och allas rättigheter att behandlas lika. Jag tror också på varje människas förmåga att själv välja och ta ansvar för sitt liv.

När mitt äldsta barn skulle börja skolan fick man inte välja vilken skola ditt barn skulle gå i, utan du blev tilldelad den skola som låg närmast. Det startade mitt engagemang att fritt få välja och jag var också med och startade Montessoriskolan i Norrtälje.

För våra barn är det också viktigt att vi får jobba vidare med lärandet. Vi har startat ett stort arbete med läsa, skriva och räkna i de yngre åldrarna, något som nu börjar visa resultat.

Som ordförande i socialnämnden känner jag väldigt starkt för dem som fått en tuff start i livet. Det är viktigt att vi hittar dessa barn och unga så tidigt som möjligt i livet så att vi kan hjälpa dem till ett liv som de själva kan styra över. Vi jobbar redan en hel del förebyggande i vår kommun, jag vill stärka det arbetet ytterligare, ju tidigare insatser vi gör desto bättre!

Vår kommun har blivit tryggare både för unga och för äldre. Kanske har du sett att vi är den tryggaste kommunen i länet i undersökningar? Det är bra, men vi behöver jobba vidare även med det! Vi behöver hitta otrygga områden och göra dem bättre med till exempel belysning. En god ekonomi i vår kommun gör det möjligt att jobba vidare med de här frågorna.

Jag vill jobba vidare med våld i nära relationer och bättre se det trauma de är för alla inblandade, kanske framför allt barnen. Jag vill att våld i nära relationer ska ingå i Trygg Norrtäljes arbete.

Jag kommer att lägga min röst på nya Moderaterna i valet i höst, ett parti som värnar om god ekonomi ger också goda förutsättningar för att jobba med de mjuka frågorna. Hur gör du?

Kontakta mig gärna på ann.lewerentz@moderat.se om du har något du undrar över!

OBS! alla syftningsfel, stavfel och utropstecken fanns i originaltexten.
 
 


lördag 6 september 2014

Besök på socialförvaltningens avdelning för arbetsmarknad och integration

I går fredagen den 5 september var Ali Esbati, som sitter i riksdagens arbetsmarknadsutskott för Vänsterpartiet, och Christina Hamnö, Vänsterpartiet i Norrtälje, på arbetsplatsbesök på socialtjänstens avdelning  för Arbetsmarknad och Integration. De träffade avdelningens chef och fem av medarbetarna, vilket de berättade var mycket intressant och informativt!

Bland annat fick de veta att ett stort problem är svårigheten att hitta bostäder till de nyanlända flyktingarna. Tidigare fanns ett visst överskott på hyreslägenheter i Hallstavik, men så är det inte längre.  Bristen på hyreslägenheter gör också att det är svårare att ordna bostad åt de ungdomar, som kommit hit som ensamkommande flyktingbarn, den dag det är dags för dem att lämna institutionsboendet. Det är svårare att få till stånd avtal om ungdomslägenheter med Roslagsbostäder och Campus Roslagen tar inte emot gymnasieungdomar i sina studentlägenheter.

Christina Hamnö passade då på att berätta om Vänsterpartiets förslag om att på kommunal mark låta det företag som till högst kvalitet kan bygga lägenheter med en på förhand bestämd hyra. Marken kommer sedan att arrenderas ut genom tomträttsavtal till den som vinner upphandlingen och får bygga.på så sätt skapar vi nya hyresrätter med rimliga hyror.

De anställda berättade också att det är svårt att ordna arbete åt dem som kommer hit. Antalet praktikplatser med lönestöd inom kommunal verksamhet behöver öka betydligt och avdelningen har fått i uppdrag att hitta sådana. Nämns att i Eskilstuna har kommunstyrelsen ålagt de kommunala arbetsplatserna att göra en inventering av arbetsuppgifter som skulle kunna erbjudas till praktikanter med lönestöd. Något liknande skulle behöva göras i Norrtälje.

Idag vid valstugan då vi träffar en av de anställda på avdelningen berättar hon också om personalens önskan att starta ett kommunalt flyktingboende. I kommunen finns kunskaper om vad som gäller och det finns anledning att tro att mer pengar då också kommer de nyanlända till del eftersom ingenting behöver tas ut i vinst. Nu driver endast privata flyktingboenden, många ansökningar kommer in från människor som inte vet ett dugg om verksamheten varje dag, de har bara förstått att här finns pengar att tjäna. Antagligen har de sett Bert Karlsson på TV.

Men för oss skattebetalare och för flyktingarna verkar det ju sundare med ett gemensamt ägt flyktingboende där kunskapen finns, att lägga mer tid på de som behöver stöd och hjälp och mindre tid på att kontrollera och informera hugade företagare.

Många människor rörde sig runt valstugorna idag. Många kom också till vänsterpartiets stuga där det framfördes musik av Amelie Chroneer-Hellsing. De hade frågor om allt från försvarspolitik, skuldsanering, NPF-klasser, nedläggning av PKV (psykiatrisk korttidsvård) i norrtälje, kommunism, rasism, medborgarskap mm. De flesta var positiva till vår ambition att förändra kommunen. De flesta var obotligt less på det moderata styret. Många var fortfarande osäkra. Jag hoppas vi övertygade några.

tisdag 2 september 2014

Många samtal blir det

Valrörelsen är inte bara det vi ser på TV, i tidningar och i sociala media. Valrörelsen är också oändligt många möten och samtal. En del samtal verkar inte leda någon vart, andra blir informationstillfällen för samtliga inblandade och leder förhoppningsvis till en bättre demokrati och ett större utbyte mellan förtroendevalda och de som givit dem förtroendet, eller kommer att göra det den 14 september.

Igår hann jag bara vara i valstugan i 40 minuter eftersom ett av mina barn behagade försvinna iväg med en kompis utan att tala om vart hon skulle, så jag tillbringade eftermiddagen med att leta. Men under den tiden jag var där hann jag få kontakt med flera engagerade medborgare. Först dök ett gäng studenter från Komvux omsorgsprogram upp och ställde frågor kring löner och arbetsförhållanden i vården. De blev väldigt glada när jag svarade dem att lönerna inom omsorgen måste höjas och att arbetsförhållandena måste bli bättre. Det måste vara möjligt att få fasta heltidsanställningar utan delade turer där personalen får äta i bilen och kissa i skogen. Att ge våra äldre ett värdigt liv ska skattas högt. Vi blir allt äldre och i vår kommun är andelen äldre förhållandevis hög. Med anledning av detta kan det vara värt att fundera på om kommunen eller staten kan göra riktade insatser för att rekrytera arbetskraft till vård och omsorgsyrken. I kommunen tycker vi i Vänsterpartiet att vi ska använda det landstings- och kommunägda bolaget Tiohundra AB för att skapa en stabil organisation som har möjlighet att erbjuda en flexibel vård och omsorg där personalen också arbetar under goda arbetsvillkor och med bra lön. På så vis ska den demokratiskt styrda vården utan vinstintressen kunna konkurrera om brukare och arbetskraft. Vi skulle också kunna erbjuda delfinansierad utbildning för människor som annars är arbetslösa och möjlighet till körkortsutbildning vid omsorgsprogrammet för att också göra det möjligt för studenterna att få jobb dag ett efter avslutad utbildning. Omsorgsstudenterna var mycket nöjda med mina svar och jag undrade om inte alla svarade väldigt välmenande och extra positivt så här ett par veckor innan valet, men de svarade att så var inte fallet. Till exempel Moderaternas svar hade inte alls väckt något jubel i gruppen.

Efter en stund kom två herrar och ville prata om ett utbyggt cykelvägnät i kommunen samt olägenheter med buller från Mellingeholms flygplats. De lämnade en strategi för cykelvägsutbyggnad samt förslag på vägsträckningar som de tyckte var extra viktiga. Där fanns bl a förslag om att banvallen mellan Rimbo och Norrtälje skulle kunna bli cykelväg. Superintressant. Eftersom det var den cykelväg, förutom längs väg 76 Norrtälje-Älmsta, som jag föreslog i min första motion till Kommunfullmäktige för 20 år sedan. Dessutom, vill jag poängtera, är detta intressant eftersom den delen om banvallen blev bifallen.

Efter jobbet idag var jag inbjuden till Hyresgästföreningens mobila lägenhet som är placerad utanför Stadsbiblioteket. Där fick jag, förutom att se den fina compactliving-enheten, diskutera Hyresgästföreningens lokala handlingsprogram samt skriva på ett vykort till kommunalrådet om att låta det kommunala bostadbolaget Roslagsbostäders hyresgäster slippa straffskatt. Det fanns flera bra krav i föreningens handlingsprogram. Något som jag själv uppskattade väldigt mycket var stycket om att hyresgäster själva ska få vara med och påverka vid renovering och att renoveringen inte skulle kunna höja hyran som att hyresgästen inte har råd att bo kvar. Det är ju en fråga som ligger mig själv väldigt nära då jag väntat på en renovering i två år utan att faktiskt veta om jag kommer att ha råd att bo kvar om den blir verklighet och, beroende på hur mycket en som hyresgäst får vara med att påverka, om vi verkligen vill bo kvar till den nya hyran.

Flera av de besökande till den mobila lägenheten var överväldigade och en person föreslog att sådana enheter kunde staplas i hamnen för att göra det möjligt även för ungdomar att bosätta sig där. Efter att jag varit hos Hyresgästföreningen sprang jag ner till Radio Roslagen där jag skulle duellera med Landsbygdspartiet, oberoendes representant Magnus Malmsten. Där fick vi bl a informationen att en geoteknisk undersökning av hamnen totalt dömde ut allt bostadsbyggande där och med den informationen i handen kanske vi inte ska bygga för ungdomar just där och kanske inte helst för någon annan heller. Framtida miljö/naturkatastrofer och risk för sådana är ingenting vi ska ta lätt på. Det är reella risker som ska tas hänsyn till vid byggande och planering av samhällen.


Magnus och jag fick också duellera i frågor som skolan, landsbygden, näringsliv mm. Vi var ganska överens om det mesta. När vi kom till frågan om vargens existens i Sverige hade vi dock helt skilda åsikter. Medan Lpo står för att alla vargar ska finnas i hägn, d v s inga fria vargar, så tycker vi snarare att vargstammen, för att undvika inavel, måste bli större. Vi människor har inte ensamrätt på jordklotet och vi måste lära oss att leva sida vid sida med de djur och växter som finns här och har funnits här länge. Tamdjur måste helt enkelt skyddas och det får vi gemensamt betala för, djurägare ska givetvis också ersättas vid förluster. Magnus tyckte dock att det fanns alldeles för mycket varg, att de som vill ha varg ska komma överens med markägare och sätta upp hägn där de kan vara och han antydde t o m att den svenska vargstammen innehåller korsningar med ryska hundar som använts vid spaning under sovjettiden, korsningar som är som vakthundar, men ´som inte skäller.

Jag ska inte heller säga att vi var överens om blockpolitiken. Lpo stödjer alla förslag som enligt dem är bra för landsbygden, oavsett vem som lägger förslagen. Är det det som är att vara oberoende? Jag undrar ofta i dessa tider då det flirtas hej vilt och pratas om blocköverskridande och oberoende. Magnus sade sig också vara personligt oberoende; han kommer att uttrycka sin åsikt oavsett vad ett parti förväntar sig och därför kommer han troligtvis aldrig att bli en erfaren politiker, som jag beskrevs som.

Jo, jag har varit med ett tag. Jag har aldrig resonerat som jag hör en del göra, att jag kan inte engagera mig i något parti, för tänkt om jag inte tycker som de i någon fråga. Jag är ju en del av partiet, av rörelsen, och självklart kan jag påverka partiets ståndpunkt i frågor jag tycker är viktiga. Jag har bara varit oense med partiet om frågor som jag själv inte tycker är livsviktiga, det är inte ett problem för mig.  Magnus uttryckte det som att han aldrig kommer att bli en politiskt korrekt politiker, och det är nog inte jag heller, men jag är en väldigt politiskt korrekt person. Jag har höga krav på mig själv och mår som bäst när jag lever efter dem.

Senare på dagen pratar jag skola, kvarsittning, läxor, hemmasittare, nationella prov, betyg mm med föräldrar vid fotbollsplanen. Många samtal blir det och många ställer samma fråga; Hur tror du det går, hur är känslan? Och efter alla samtal jag har med er där ute är känslan god, men jag vet att det finns många fler där ute som inte pratar med mig utan med det moderata kommunalrådet. Och därför är nog känslan hos honom också god. Men gör Sverige och Norrtälje en tjänst, rösta rött, inte oberoende, inte blocköverskridande, utan riktigt rött så att vi får ett alliansfritt styre.

måndag 1 september 2014

underlag för presentation i Älmstadalen

Vänsterpartiet eftersträvar ett samhälle som definieras av 
allas lika värde,rättigheter och möjligheter. I det samhället
bidrar alla efter sin egen förmåga och får stöd utifrån sitt behov.
 
Norrtälje kommun är en kommun med en ganska ålderstigen befolkning 
där mer än en tredjedel är bosatt på landsbygden. Till ytan är 
kommunen länets största, men innehar endast tre procent av befolkningen. 
Detta ger speciella förutsättningar, men också unika möjligheter.
 
Vänsterpartiet vill göra det möjligt för hela kommunen att leva 
och utvecklas. Vi tror inte att detta sker av sig självt som en 
bieffekt av satsningar på Norrtälje stad. I stället vill vi 
förbättra och förstärka den kommunala verksamheten i hela kommunen 
samt uppmuntra och stödja kreativa medborgarinsatser.
 
Vi vill inrätta en kommundelsnämnd med egen budget och med ansvar 
för de kommundelarna som ligger utanför norrtälje stad. Vi tror att 
detta kommer att sätta ett större fokus på de olika kommundelarnas 
utveckling och göra det möjligt för medborgarna i kommundelen att på 
ett mer demokratiskt sätt påverka resurserna.
 
I väddöbygden verkar många ideella krafter, bara runt Älmsta finns ett 
25-tal olika föreningar. Väddöbornas engagemang har bl a resulterat i 
det förnämliga Sjöfartsmuseet, en fullstor sporthall, ett unikt äldreboende 
på Solhem samt att området kring kanalbanken/roslagsleden röjts från sly, 
grusats och fått gräset klippt, genomfarten genom älmsta har också 
försetts med perenna planteringar. Vi anser att Väddöbornas engagemang 
för sin bygd bör ses som en tillgång för hela kommunen och få det stöd 
det förtjänar.
 
För att människor ska kunna bo och verka på mindre orter och på 
landsbygden året om krävs en väl fungerande samhällsservice. 
I vänsterpartiet vill vi se ett utbyggt bredband, en förutsättning 
för många att kunna arbeta och studera. Vi vill se utbyggd 
kollektivtrafik med säkra på- och avstigningsplatser längs våra slingriga 
vägar, vi vill införa ett logistikstöd för lanthandeln och vi vill se väl 
fungerande, livskraftiga skolor som kan utvecklas utan ett ständigt 
nedläggningshot.
 
 Det senare vill vi åstadkomma genom en grundlig genomgång av samtliga 
skolors förutsättningar där hänsyn kring den kringliggande 
samhällsutvecklingen också tas. Diskussioner och enkäter genomförs 
med verksamma föreningar, företag, föräldrar, elever etc. När detta är 
gjort fattas beslut om vilka skolor som långsiktigt ska finnas kvar 
där den tyngsta beslutsfaktorn är möjligheten att upprätthålla en god 
pedagogisk kvalitet. De skolor som beslutas vara kvar ska ges goda 
förutsättningar, t ex genom inrättande av någon akademisk enhet där 
skolan kopplas till universitet/högskola och fortlöpande bedriver 
forskning. ex på forskningsområden skulle kunna vara små skolors 
förutsättningar, distansundervisning i glesbygd.
 
Vi vill också se en vård och omsorg som finns tillgänglig i hela kommunen. 
Vi tror att detta bäst åstadkoms genom en permanentning och en fördjupning 
av Tiohundraprojektet. Det är vår övertygelse att en sammanhållen vård och 
omsorg har oändliga möjligheter. Genom samarbete kan vi skapa en flexibel 
organisation och erbjuda ett större utbud av service även i mindre 
tättbefolkade områden. Det är enkelt, det vi förlorar på gungorna, 
tar vi in på karusellerna och på så sätt kan människors behov ligga till 
grund för vårdutbudet. Säljer vi ut karusellerna får vi svårt att 
finansiera gungorna. Vi uppskattar initiativ som Solhem och tycker att 
kommunen ska stödja detta, men det räcker inte. Kommunen måste ta ansvar 
för att se till att tillräckligt med boenden för äldre finns. 
I vänsterpartiet föreslår vi att alla som fyllt åttio år själva ska få välja
om de vill bo kvar hemma eller om de behöver ökad trygghet i form av ett 
äldreboende. Vi vill också utveckla hemtjänsten så att den äldre i större 
utsträckning kan välja vilken service som ska ingå i biståndsbedömningen.
 
I Väddöbygden finns flera företagare som redan nu är verksamma i de 
branscher som vänsterpartiet ser som framtidsbranscher, t ex  produktion 
av lokala livsmedel på väddö gårdsmejeri, roslagskött, 
Danne och Britt-Inger i Senneby, Leffe i Musko m fl. Vi vill att det 
ska bli enklare för kommunen att upphandla ekologiska och 
närproducerade livsmedel till våra skolor, förskolor, sjukhus, 
äldreboenden mm. Det är ju något som så gott som alla partier säger 
sig vara för idag och då borde det inte vara omöjligt att genomföra. 
Det ger inte bara bättre kvalitet och bättre miljö utan även fler 
arbetstillfällen och ett bevarat/utvecklat kulturlandskap.
 
Vi vill också se över hur kommunen i större utsträckning ska kunna 
använda sig av lokalt producerad energi. Livsmedels- och hållbar 
energiproduktion är två av de stora potentialer som landsbygden besitter. 
Vår kommun är full av små kreativa företag som är en förutsättning för 
vårt välstånd och därför måste få goda villkor att verka. T ex måste det 
bli möjligt för små företag att delta vid offentliga upphandlingar. 
Vi vill också stödja sociala företag och kooperativa möjlighet att 
utvecklas i kommunen.
 
Sist, men inte minst, vill vi uppmuntra utveckling av ekoturism
i kommunen. Ett led i detta kan vara att kommunen tar över ansvaret 
för Roslagsleden. Vi vill också se en utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 
i kommunen. På detta är vi beredda att satsa 15 Mkr/år, samma summa 
per person som satsas i Stockholms stad. Redan för 20 år sedan föreslog 
jag som första motion i kommunfullmäktige cykelväg mellan Norrtälje 
och Älmsta. Idag tycker jag nog att cykelvägen ska sträcka sig ända till 
Grisslehamn, men det finns också många andra vägsträckningar som behöver 
säkra cykelbanor inte minst runtom våra skolor och handelscentra.