lördag 6 september 2014

Besök på socialförvaltningens avdelning för arbetsmarknad och integration

I går fredagen den 5 september var Ali Esbati, som sitter i riksdagens arbetsmarknadsutskott för Vänsterpartiet, och Christina Hamnö, Vänsterpartiet i Norrtälje, på arbetsplatsbesök på socialtjänstens avdelning  för Arbetsmarknad och Integration. De träffade avdelningens chef och fem av medarbetarna, vilket de berättade var mycket intressant och informativt!

Bland annat fick de veta att ett stort problem är svårigheten att hitta bostäder till de nyanlända flyktingarna. Tidigare fanns ett visst överskott på hyreslägenheter i Hallstavik, men så är det inte längre.  Bristen på hyreslägenheter gör också att det är svårare att ordna bostad åt de ungdomar, som kommit hit som ensamkommande flyktingbarn, den dag det är dags för dem att lämna institutionsboendet. Det är svårare att få till stånd avtal om ungdomslägenheter med Roslagsbostäder och Campus Roslagen tar inte emot gymnasieungdomar i sina studentlägenheter.

Christina Hamnö passade då på att berätta om Vänsterpartiets förslag om att på kommunal mark låta det företag som till högst kvalitet kan bygga lägenheter med en på förhand bestämd hyra. Marken kommer sedan att arrenderas ut genom tomträttsavtal till den som vinner upphandlingen och får bygga.på så sätt skapar vi nya hyresrätter med rimliga hyror.

De anställda berättade också att det är svårt att ordna arbete åt dem som kommer hit. Antalet praktikplatser med lönestöd inom kommunal verksamhet behöver öka betydligt och avdelningen har fått i uppdrag att hitta sådana. Nämns att i Eskilstuna har kommunstyrelsen ålagt de kommunala arbetsplatserna att göra en inventering av arbetsuppgifter som skulle kunna erbjudas till praktikanter med lönestöd. Något liknande skulle behöva göras i Norrtälje.

Idag vid valstugan då vi träffar en av de anställda på avdelningen berättar hon också om personalens önskan att starta ett kommunalt flyktingboende. I kommunen finns kunskaper om vad som gäller och det finns anledning att tro att mer pengar då också kommer de nyanlända till del eftersom ingenting behöver tas ut i vinst. Nu driver endast privata flyktingboenden, många ansökningar kommer in från människor som inte vet ett dugg om verksamheten varje dag, de har bara förstått att här finns pengar att tjäna. Antagligen har de sett Bert Karlsson på TV.

Men för oss skattebetalare och för flyktingarna verkar det ju sundare med ett gemensamt ägt flyktingboende där kunskapen finns, att lägga mer tid på de som behöver stöd och hjälp och mindre tid på att kontrollera och informera hugade företagare.

Många människor rörde sig runt valstugorna idag. Många kom också till vänsterpartiets stuga där det framfördes musik av Amelie Chroneer-Hellsing. De hade frågor om allt från försvarspolitik, skuldsanering, NPF-klasser, nedläggning av PKV (psykiatrisk korttidsvård) i norrtälje, kommunism, rasism, medborgarskap mm. De flesta var positiva till vår ambition att förändra kommunen. De flesta var obotligt less på det moderata styret. Många var fortfarande osäkra. Jag hoppas vi övertygade några.

2 kommentarer:

Eleonor sa...

Absolut att det skulle vara mycket bättre med ett kommunalt flyktingmottagande, med kompetens och utan vinstintresse.
Samt såklart att det inte längre ska vara byggherrarna som bestämmer när, var och vilka bostäder som ska byggas.

Catarina sa...

Ja, Eleonor, vi får tag i detta efter valet.