onsdag 12 juni 2013

Alliansen vill inte veta konsekvenserna av cancervårdens centralisering

När jag för några veckor sedan talade med några kirurger på norrtälje sjukhus om vad framtidsplanens centralisering av cancervården kunde innebära för sjukhusets framtid, trodde läkarna att förslaget kunde bero på att många politiker inte var insatta i vilket beslut som skulle fattas. Jag var benägen att tro att de hade rätt. Som fritidspolitiker är det inte lätt att hålla sig uppdaterad och ifrågasätta alla underlag för beslut som hamnar på bordet. Jag vill verkligen tacka dessa läkare för att de uppmärksammade mig på detta.

Sedan den dagen har jag arbetat hårt för att sprida denna information och jag har också haft god hjälp av norrtelje tidning som genast nappade. Även i länstidningen i södertälje har frågan lyfts. Idag debatterades frågan i landstingsfullmäktige och ingen av de närvarande ledamöterna kan hävda att de inte visstenom att det fanns farhågor för vilka konsekvenser beslutet kan få för norrtälje sjukhus. Från  vänsterpartiet krävde vi en ko sekvensanalys, det kan ju låta rimligt vid ett beslut som befaras påverka sjukvården i sådan utsträckning, men från alliansen var det kalla handen. Kommentarer som att de "sätter patienten i centrum", att "det här inte handlar om lokalpolitik" och att " hög kvalitet är viktigare än om nåt sjukhus finns kvar" yttrades. Samtidigt lovade såväl folkpartiet som centerpartiet att de minsann aldrig skulle fatta något beslut som skulle riskera norrtälje och Södertälje sjukhus status som fullvärdiga akutsjukhus. Det vore ju befängt att tro det.

Vänsterpartiet, Lennart Rhodin (fd fp) och de socialdemokrater som fanns på plats röstade för en konsekvensutredning, miljöpartiet lade ner sina röster, men godkände samtidigt lokaliseringen av cancervården enligt framtidsplanen och hela alliansen röstade nej till en konsekvensanalys för norrtälje och Södertälje sjukhus till följd av flytten av cancervården.

Ett mål är åtminstone nått; ingen landstingspolitiker har fattat det här beslutet utan att vara medveten om riskerna.

Andra inlägget - om framtidsplanen

Framtidens hälso sjukvård 

Jag planerade det här inlägget med utgångspunkt att en miss måste ha skett. nu vet jag inte. Enligt framtidsplanen framgår det att ingen cancervård i framtiden ska ges vid norrtälje och Södertälje sjukhus. Jag tänker mig att detta är en miss av flera skäl;

1. Cancervården som idag bedrivs vid sjukhusen visar mkt goda resultat. Faktiskt bäst i länet.

2. Professionen menar att specialiserad cancervård som ändtarmscancer fördelaktigt kan centraliseras, men att 70-80% bl a mag/tarmcancer cancervård bedrivs med lika god kvalitet, eller bättre vid små sjukhus.

3. Cancervården utgör en stor del av sjukvården på dessa små sjukhus och tas den bort rycker vi också undan underlag och kompetens för annan sjukvård och en fullvärdig akutmottagning.

4. Inga konsekvensbeskrivningar av vad en omlokalisering av cancervården finns. 

I vänsterpartiet vill vi att effekterna för norrtälje och södertälje sjukhus av framtidsplanens lokalisering av cancervården utreds innan beslut fattas. Det kan inte vara för mkt begärt.

Vi menar inte att vi ska ha en cancervård som är sämre vid norrtälje och södertälje sjukhus bara för att rädda akutmottagningarna, det är ju dumt. men det finns inte heller belägg för att det är så idag. Tvärtom. att ta ett helhetsperspektiv i det här fallet handlar också om att se att vården i länets ytterkanter är mer sårbar. Cancerplanen är nationell och hur vården utformas utifrån den beslutas i varje län/region. 

I norrtelje tidning har såväl centerpartiet och folkpartiet de senaste dagarna gått ut med att de motsätter sig den centralisering av cancervården som föreslås i framtidsplanen. I debatten här bedyrar de att en flytt av cancervården inte hotar sjukhusen. Har ni sett nån konsekvensbeskrivning som både vi och professionen missat? Delge den gärna. Att ni muntligen lovar lugnar inte mig.

Jag yrkar bifall till vänsterpartiets budget och till vårt säryrkande om konsekvensbeskrivningar

Första inlägget i budgetdebatten SLL

Precis som håkan tidigare redogjorde för här imtalarstolen så går ej Olika förutsättningar, olika problem att möta med samma lösningar. Vänsterpartiets förslag till budget heter: låt hela länet leva, och det tar hänsyn till just detta. Vad vi behöver göra för att kunna erbjuda våra invånare en likvärdig vård med hög tillgänglighet och kvalitet för alla, är inte att likrikta länet enligt Vårdval Stockholm, utan att öppna upp för nya innovativa lösningar som har möjlighet att möta invånarna utifrån deras behov och förutsättningar. 

I norrtälje kommun ser det väldigt annorlunda ut än i de områden som har tillgång till tunnelbana eller femminuterstrafik med buss utanför fönstret. Om du inte är nöjd med vårdcentralen i älmsta är det inte bara att välja en annan. tillgängligheten till läkare, sköterskor, mvc, bvc mm blir i länets ytterkanter inte automatiskt större i och med fler vårdval. snarare riskerar konkurrens i dessa områden, där underlaget är ganska litet, slå ut mindre enheter och försämra tillgängligheten för invånarna. i vänsterpartiet anser vi att vi måste se till att erbjuda en högkvalitativ vård åt alla och detta görs bäst genom att anpassa vården efter de förutsättningar som finns för invånarna. Det görs inte genom likriktning à la Vårdval Stockholm. Ivänsterpartiet lanserar vi istället ett hälsoval som inte bara rymmer hänsyn till socioekonomiska förhållanden utan även möjlighet att framföra synpunkter om var etableringar sker så att vi kan bemöta de behov som finns.

Filippa Reinfeldt talade tidigare om utbyggd ehälsa och vård på nätet och igår talade folkpartiet om rätten till ett eget rum på nätet. det här är saker som jag påivrar i många olika sammanhang; hur vi kan skapa en ökad demokrati och jämlikhet genom modern teknik, men att nätet ska ersätta en tillgänglig sjukvård i hela länet har jag svårt att se när det inte ens finns bredband utbyggt så att alla har tillgång till nätet dygnet runt. Och det är kanske ok att åka en bit till vårdcentralen, men när du är i behov av en Ambulans är det viktigt att den kommer så fort som möjligt.därför vill vänsterpartiet att målsättningen om att ambulansen ska vara på plats inom tio minuter vid prio ettlarm återinförs. Filippa talade sig också varm om en fortsatt utveckling av vårdcoacher inom vården. Om jag förstår detta rätt så är detta samma sak som Aktiv hälsostyrning, det länsgemensamma projekt som nu riskerar att avbrytas i norrtälje p g a otillräcklig budget. 

Tiohundraprojektet har från start blivit styvmoderligt behandlat och haft ett otillräckligt tillskott av pengar, både från kommun och landsting. När projektets särart diskuterats i denna sal har röster ofta höjts om att norrtäljeborna minsann inte ska ha en bättre vård än övriga länet. Det är ett konstigt argument. Om det vore så att norrtäljeborna hade en bättre vård vore det då inte läge för resten av länet att se och lära istället för att se till att även norrtäljeborna påtvingas ett vårdval som inte är anpassat efter de fysiska förutsättningarna? 

Det kan vara svårt att sätta sig in i andra situationer än dem man är van vid, men det händer kanske någongång på sommaren att även församlingen här besöker länets nordligaste kommun som har nästan 60000 invånare på vintern och över 200000 invånare på sommaren. annars är ni Välkomna till norrtälje i sommar och ta med Iphonen, se till att ni inte blir sjukare än att ni kan släpa er till ett ställe med mottagning så att ni kan gå in i ert eget sjukvårdsrum på nätet för på besparingslistan står bl a den speciella sommardoktorn som finns där för sommarbefolkningen, vilket kommer att leda till långa köer på akuten. finns det nån där? sjuksköterskorna i norrtälje erbjuds bara 5000 mer för att skjuta på sin semester medan de på Karolinska erbjuds 15000. Kanske blir ni tvungna att åka hem till stan

Jag yrkar bifall till vänsterpartiets budget