onsdag 12 juni 2013

Andra inlägget - om framtidsplanen

Framtidens hälso sjukvård 

Jag planerade det här inlägget med utgångspunkt att en miss måste ha skett. nu vet jag inte. Enligt framtidsplanen framgår det att ingen cancervård i framtiden ska ges vid norrtälje och Södertälje sjukhus. Jag tänker mig att detta är en miss av flera skäl;

1. Cancervården som idag bedrivs vid sjukhusen visar mkt goda resultat. Faktiskt bäst i länet.

2. Professionen menar att specialiserad cancervård som ändtarmscancer fördelaktigt kan centraliseras, men att 70-80% bl a mag/tarmcancer cancervård bedrivs med lika god kvalitet, eller bättre vid små sjukhus.

3. Cancervården utgör en stor del av sjukvården på dessa små sjukhus och tas den bort rycker vi också undan underlag och kompetens för annan sjukvård och en fullvärdig akutmottagning.

4. Inga konsekvensbeskrivningar av vad en omlokalisering av cancervården finns. 

I vänsterpartiet vill vi att effekterna för norrtälje och södertälje sjukhus av framtidsplanens lokalisering av cancervården utreds innan beslut fattas. Det kan inte vara för mkt begärt.

Vi menar inte att vi ska ha en cancervård som är sämre vid norrtälje och södertälje sjukhus bara för att rädda akutmottagningarna, det är ju dumt. men det finns inte heller belägg för att det är så idag. Tvärtom. att ta ett helhetsperspektiv i det här fallet handlar också om att se att vården i länets ytterkanter är mer sårbar. Cancerplanen är nationell och hur vården utformas utifrån den beslutas i varje län/region. 

I norrtelje tidning har såväl centerpartiet och folkpartiet de senaste dagarna gått ut med att de motsätter sig den centralisering av cancervården som föreslås i framtidsplanen. I debatten här bedyrar de att en flytt av cancervården inte hotar sjukhusen. Har ni sett nån konsekvensbeskrivning som både vi och professionen missat? Delge den gärna. Att ni muntligen lovar lugnar inte mig.

Jag yrkar bifall till vänsterpartiets budget och till vårt säryrkande om konsekvensbeskrivningar

Inga kommentarer: