tisdag 29 september 2015

Vem kallar du kommunist Kjell Jansson?

Det är sedan länge väl känt att, när borgarnas argument tryter, när de börjar bli desperata, då tar de till k-ordet, kommunist, då får en det slängt i ansiktet och på något sätt är det ju ett tecken på seger. Sist nuvarande oppositionsrådet Kjell Jansson (M) kallade mig för kommunist i en fullmäktigedebatt var innan han blev gruppledare för moderaterna i Norrtälje och då blev han tillsagd av dåvarande gruppledare (eller var det kommunfullmäktiges ordförande) att gå och be om ursäkt. Det gjorde han också.
 
Nu är det tydligen nya tider. Jag kan inte ens tro att Jansson kände sig klämd då vi diskuterade ett ärende om direktiv till de kommunala bolagen (som han ansåg var "vänster" och simmade omkring) och vi föreslog att det kommunala bostadsbolaget Roslagsbostäder skulle få i uppdrag att bygga hyresrätter i Grisslehamn. Det kan väl inte ha retat honom så att han var tvungen att kalla mig kommunist? Nej, jag tror det låg en helt annan strategi bakom detta.
 
Bosse Blideman (Mp) kommenterade för en tid sedan en artikel på DN debatt som Kjell Jansson hade undertecknat. Och jag tror att Bosse och jag ser ungefär samma mönster. I artikeln på DN debatt uttrycker Jansson (M) tankar om begränsning av anhöriginvandring och förbud mot tiggeri. Kanhända känner han sig efter detta trängd då han blivit jämförd med Sverigedemokrater? Eller så handlar det för Jansson om att börja sortera människor, och helt plötsligt är det okej att hävda att alla inte har samma värde. Jansson hade själv en illa skriven motion om att skolan bör upplysa elever i årskurs åtta och nio om nazismen och kommunismens illdåd vid gårdagens fullmäktige. När han inte lyckades få bifall för den (p g a att den var illa skriven, att den innehöll uppmaningar till lärarna som redan ingår i deras uppdrag mm) så rasade han ut mot hela fullmäktige och antydde att vi var kommunister allihop. Jo, han sa faktiskt att om motion enbart hade handlat om att upplysa om nazismens illdåd så hade fullmäktige bifallit den (!!!). Flera gånger antydde Jansson också sammankopplingar mellan kommunism och såväl Vänsterpartiet, Ung Vänster och Socialdemokraterna. Jag skulle kunna säga att det verkade som att han ville befästa en naturlig länk mellan det allmänt hållna ordet "vänster" och kommunism.

Egentligen skulle jag kunna skratta åt det här, men det är inte roligt.  Jansson visade i går på lågt förtroende för kommunens anställda och de kommunala bolagen i sina inlägg, men han utstrålade också ett förakt för sina meningsmotståndare. Att anklaga någon (som dessutom bara har föreslagit nybygge av hyresrätter) för att stödja en ideologi som mördat miljoner människor, det är inte okej. Det var inte okej då han gjorde det förra gången och även den här gången buade fullmäktigeförsamlingen. Nästa gång kan Jansson gärna komma med belägg för på vilket vis jag verkar för ett mindre demokratiskt samhälle och mindre frihet och respekt för individerna. Några av grundpelarna i mitt liv är nämligen att arbeta för det rakt motsatta, det gör jag i min politiska gärning, i mitt arbete som förskollärare och lärarutbildare och i mitt privatliv som föreningsmänniska. Kjell Jansson däremot, verkar falla in i uppenbara problem med den mänskliga rättigeheten "Allas lika värde". 

tisdag 15 september 2015

styret i landstinget är inte intresserad av neddragningarnas konsekvenser

Innan ni läser min fråga till trafiklandstingsråd Christoffer Tamsons (m) vill jag upplysa er om att han svar var: "det är ert fel. I alla kommuner och landsting där rödgröna styr läggs busslinjer ner. Det är ert fel. Ni är norrtäljeborna svaret skyldiga!"

133 busslinjer berörs av de s k effektiviseringar som den styrande borgerliga minoriteten ämnar genomföra i kollektivtrafiken. Nu brukar ju effektiviseringar vara lika med besparingar, men vi får knappast en effektivare busstrafik med färre bussturer. 15 av de 133 berörda linjerna ligger i Norrtälje kommun, den till ytan största kommunen i länet där många barn och unga är beroende av busstrafiken för att kunna ta sig till och från skola och fritidsaktiviteter. Fyra busslinjer i Norrtälje kommun läggs ned helt och hållet. Trafikförvaltningen hänvisar till övrig kollektivtrafik i området. Bosatta längs dessa busslinjer berättar att det kan vara sju km till närmaste övrig kollektivtrafik. Situationen är lite annorlunda än i Stockholms innerstad. Min fråga till trafiklandstingsråd Christoffer Tamsons idag är; är du medveten om att de indragna turer och busslinjer som läggs ned i Norrtälje kommun kommer att slå särskilt hårt mot barn och ungdomar?


Vi vill ju att fler ska resa kollektivt och att hela länet ska kunna leva och vi har ju också för detta föreslagit en skattehöjning och solidarisk finansiering. XXXX Flera av de busslinjer som drabbas av neddragningar ligger på landsbygden och är direkt kopplade till att gå mellan bostadsområden och skolor, t ex "Avgångarna klockan 07.28 samt 07.40 på sträckan Långsjö torg - Rånäs skola dras in under skoldagar." "Avgången klockan 14.03 på sträckan Rånäs skola-Långsjö torg dras in under skoldagar." Det vill säga direkta skolbussar. Detta drabbar, Christoffer Tamsons, inte bara dessa ungdomar, utan blir även ett slag mot landsbygdsskolorna och, hör och häpna, det fria skolvalet för de elever som inte har föräldrar som kan skjutsa dem! Andra turer som dras in är tex kvälls-och nattbussar mot Hallstavik, bussar som gjort det möjligt för hallstaviksborna att ta del av kultur- och nöjesliv i Norrtälje, Stockholm och Uppsala. Det här är oacceptabla försämringar i tillgänglighet för den uppväxande generationen på landsbygden och kommer sannolikt att leda till att många väljer att flytta därifrån. Känns det som ett bra beslut? Att låta landsbygdsungdomar gå sju km enkel resa till "övrig kollektivtrafik" för att komma till skolan?


När jag var liten fanns det EN busslinje som trafikerade Norrtälje stad. Den gick runt hela staden och det tog ungefär en timme att ta sig till andra sidan staden. Min morfar brukade kalla den bussen för nykteristen. För den var aldrig full. Och nu tycker jag att det är rätt bra att vara nykter, men vad det gäller bussar ska de gärna utnyttjas optimalt. Idag är det minst fyra olika linjer som trafikerar Norrtälje stadstrafik och det går att byta för att ta sig på ett mer effektivt sätt till den plats i staden man vill ta sig. Dessa bussar används flitigt av skolungdomar som tar sig mellan skolan, hemmet och fritidssysselsättningar. Denna utökade turtäthet och förändrade sträckningar kan kallas verkliga effektiviseringar av kollektivtrafiken. Nu föreslås stadstrafiken under rusningstid få halvtimmestrafik i stället för 15minuterstrafik och på vissa sträckor heltimmestrafik under dagtid. Detta drabbar många barn och unga hårt och kommer kanske omöjliggöra deltagande i fritidsaktiviteter för vissa? Kanske kommer nykteristen åter inta Norrtäljes gator? Är du nöjd med det Christoffer Tamsons?

måndag 14 september 2015

Varför engagerade du dig politiskt?

Varför engagerade du dig politiskt? Varför blev du Vänsterpartist? Det är en fråga som otaliga gånger genom ett politiskt liv dyker upp; ibland ställer andra den, ibland ställer du den till dig själv. Senast för en dryg vecka svarade jag på frågan i ett öppet sammanhang. 

Det finns givetvis både bakomliggande strukturella anledningar till att en människa engagerar sig, och i vad hon engagerar sig, men det finns också konkreta frågor som kan bli startskottet i ett engagemang. Jag är en person som vill ta tag i saker och få saker att hända, jag vill åtminstone ha sagt vad jag tycker innan det bara händer. Och det sista jag vill är att bli en person som bara sitter ner och gnäller och känner sig bitter över världens utveckling.

En känsla av att göra sin röst hörd fick jag nog först i och med kärnkraftsomröstningen 1980. Det handlade om vår framtid. Jag var 12 år. Jag ville få säga mitt om framiden.

Den dag då jag tog steget och engagerade mig partipolitiskt var det framför allt två konkreta frågor som jag upplevde att många bara satt och gnällde om, utan att göra ett dugg för att förändra situationen; det första var att det fanns för få ställen för ungdomar att hänga och det andra var att det gick för dåligt med bussar, sur turtäthet och inga nattbussar. Det gjorde att vi ungdomar kände oss låsta, inget att  göra på hemorten och inga möjligheter att ta oss härifrån och hem igen.

Kollektivtrafiken är enormt viktig, inte bara för barn och ungdomar som inte har körkort. Kollektivtrafiken nyttjas främst av kvinnor, men skulle behöva nyttjas av många fler både för att få bättre framkomlighet på vägarna, men också för ökad säkerhet och bättre miljö. I Sveriges huvudstadsregion bör vi kunna erbjuda en högkvalitativ kollektivtrafik till rimligt pris. Det är en av anledningarna till att vi i Vänsterpartiet inte vill se en höjning av SL-kortet, det slår mot de med låga inkomster som då utestängs från många verksamheter i samhället för att de inte kan ta sig dit. Nu vill borgarna i landstinget straffa kollektivtrafikresenärerna för att de inte fick majoritet för en höjning av SL-kortet i landstingsfullmäktige genom att göra kraftiga nedskärningar i bl a busstrafiken. Detta är helt vansinnigt. Kvinnor, barn och miljö ska få betala för borgarnas oförmåga att stoppa privatiseringarna, ta kontroll över ekonomin i landstinget och lägga ett finansierat budgetförslag.

Jag läser i Norrtelje tidning hur ungdomar nu drabbas när deras buss till skolan dras in. Enligt mig och oss i Vänsterpartiet är detta helt fel väg att gå. I stället borde unga människor uppmuntras att åka kollektivt och få möjlighet att göra detta gratis. Det grundlägger ett beteende som är bra för miljön och för framtiden. Därför ställer jag idag på landstingsfullmäktige frågan till trafiklandstingsråd Christoffer Tamsons om han är medveten om att de indragna turerna i Norrtälje kommun kommer att slå särskilt hårt mot barn och ungdomar.