tisdag 15 september 2015

styret i landstinget är inte intresserad av neddragningarnas konsekvenser

Innan ni läser min fråga till trafiklandstingsråd Christoffer Tamsons (m) vill jag upplysa er om att han svar var: "det är ert fel. I alla kommuner och landsting där rödgröna styr läggs busslinjer ner. Det är ert fel. Ni är norrtäljeborna svaret skyldiga!"

133 busslinjer berörs av de s k effektiviseringar som den styrande borgerliga minoriteten ämnar genomföra i kollektivtrafiken. Nu brukar ju effektiviseringar vara lika med besparingar, men vi får knappast en effektivare busstrafik med färre bussturer. 15 av de 133 berörda linjerna ligger i Norrtälje kommun, den till ytan största kommunen i länet där många barn och unga är beroende av busstrafiken för att kunna ta sig till och från skola och fritidsaktiviteter. Fyra busslinjer i Norrtälje kommun läggs ned helt och hållet. Trafikförvaltningen hänvisar till övrig kollektivtrafik i området. Bosatta längs dessa busslinjer berättar att det kan vara sju km till närmaste övrig kollektivtrafik. Situationen är lite annorlunda än i Stockholms innerstad. Min fråga till trafiklandstingsråd Christoffer Tamsons idag är; är du medveten om att de indragna turer och busslinjer som läggs ned i Norrtälje kommun kommer att slå särskilt hårt mot barn och ungdomar?


Vi vill ju att fler ska resa kollektivt och att hela länet ska kunna leva och vi har ju också för detta föreslagit en skattehöjning och solidarisk finansiering. XXXX Flera av de busslinjer som drabbas av neddragningar ligger på landsbygden och är direkt kopplade till att gå mellan bostadsområden och skolor, t ex "Avgångarna klockan 07.28 samt 07.40 på sträckan Långsjö torg - Rånäs skola dras in under skoldagar." "Avgången klockan 14.03 på sträckan Rånäs skola-Långsjö torg dras in under skoldagar." Det vill säga direkta skolbussar. Detta drabbar, Christoffer Tamsons, inte bara dessa ungdomar, utan blir även ett slag mot landsbygdsskolorna och, hör och häpna, det fria skolvalet för de elever som inte har föräldrar som kan skjutsa dem! Andra turer som dras in är tex kvälls-och nattbussar mot Hallstavik, bussar som gjort det möjligt för hallstaviksborna att ta del av kultur- och nöjesliv i Norrtälje, Stockholm och Uppsala. Det här är oacceptabla försämringar i tillgänglighet för den uppväxande generationen på landsbygden och kommer sannolikt att leda till att många väljer att flytta därifrån. Känns det som ett bra beslut? Att låta landsbygdsungdomar gå sju km enkel resa till "övrig kollektivtrafik" för att komma till skolan?


När jag var liten fanns det EN busslinje som trafikerade Norrtälje stad. Den gick runt hela staden och det tog ungefär en timme att ta sig till andra sidan staden. Min morfar brukade kalla den bussen för nykteristen. För den var aldrig full. Och nu tycker jag att det är rätt bra att vara nykter, men vad det gäller bussar ska de gärna utnyttjas optimalt. Idag är det minst fyra olika linjer som trafikerar Norrtälje stadstrafik och det går att byta för att ta sig på ett mer effektivt sätt till den plats i staden man vill ta sig. Dessa bussar används flitigt av skolungdomar som tar sig mellan skolan, hemmet och fritidssysselsättningar. Denna utökade turtäthet och förändrade sträckningar kan kallas verkliga effektiviseringar av kollektivtrafiken. Nu föreslås stadstrafiken under rusningstid få halvtimmestrafik i stället för 15minuterstrafik och på vissa sträckor heltimmestrafik under dagtid. Detta drabbar många barn och unga hårt och kommer kanske omöjliggöra deltagande i fritidsaktiviteter för vissa? Kanske kommer nykteristen åter inta Norrtäljes gator? Är du nöjd med det Christoffer Tamsons?

Inga kommentarer: