onsdag 25 maj 2011

Skilda världar

Imorgon ska jag nästan vara heltidspolitiker, tja, men inte med lön då då, men heltidsfritidsideell politiker ska jag vara. Jag börjar i Radio Roslagens politikervecka där imorgon Vänsterpartiet och Folkpartiet är inbjudna. Vilken intresseorganisation vi ska samtala med vet jag inte ännu, men det blir säkert spännande. Det enda jag har hört från veckans tidigare program är det när kommunalrådet Kjell Jansson (M) bekymrat säger att han förstått att inte alla föräldrar tar sitt ansvar och gör läxorna med sina barn. Så det är ju inte undra på.... att skolresultaten inte är högre.....


Jansson lever i sin värld. Det bekräftas också genom hans sätt att tala om allt som Moderaterna gjort vid sina år vid makten i kommunen och på det vis han träffar intresseorganisationerna. Tänkte på det idag, att det är lustigt att den andre styrande moderaten som var med i sändningen, Mats Hultin, sitter i en massa styrelser i olika bolag och företag som frekvent förekommer i förhandlingar, upphandlingar, köp, uppdrag mm som kommunen genomför. Det kallas aldrig för jäv, men när en vanligmänniskafritidspolitiker engagerar sig i nån intresseförening och samtidigt har politiska åsikter i frågan så börjar kommunfullmäktiges ordförande (M) höja pekfingret och med värsta härskarteknikmetoden få vederbörande att be om ursäkt och gå och sätta sig på sin plats igen.


Skilda världar. Heltidspolitikerna träffar intresseorganisationer och lyssnar halvhjärtat på deras önskemål för att sedan besluta som de vill. Vanligamänniskorfritidspolitikerna engagerar sig i intresseorganisationer, men vågar knappt prata om engagemanget i de politiska lokalerna rädda för att bli anklagade för jäv och vågar knappt prata om sitt politiska engagemang i intresseorganisationen rädda att bli spottade på av politikerförakt och/eller grundläggande samhälleliga meningsskiljaktigheter.


När de styrande politikerna pratar i radio talar de om vad de har gjort, när jag själv och min partikollega Kia Hamnö (vår representant i Barn och skolnämnden) pratar i radio imorgon hoppas vi få prata om våra visioner. Eftersom vi inte är kommunalråd blir vi sällan inbjudna att träffa olika grupper för att höra vad de vill, däremot är vi ofta engagerade i vårt vardagsliv och som Birgitta ohlsson (Fp) sa på P3 idag så finns det nog människor som behöver en förändravärldenkrok att hänga upp sitt liv på. Många av oss nästan ideellt arbetande fritidspolitiker är såna. Vi kanske inte kan svara på alla frågor om allt, men vi har en dröm, en vision och en vilja att bygga ett annat samhälle.


Efter radioinspelningen och ett par timmars studier med kära studiekamraterna så fortsätter dagen med studiebesök på Vårdbolaget Tiohundra, Familjens hus och sjukhuset tillsammans med kamrater från Vänsterpartiets landstingsgrupp. Vi avslutar dagen med en våravslutning och ett öppet möte om vården tillsammans med vårt landstingsråd Birgitta Sevefjord och vår gruppledare i landstinget Håkan Jörnehed m fl. Alla är välkomna till vår partilokal på Estunavägen för att fika och diskutera vårdval, kundval, akutsjukvård, barnsjukvård, distriktsköterskemottagningar eller vad som nu ligger närmast hjärtat. Mötet börjar klockan 18.00 och håller på i ca två timmar. Sen sover nog en fritidspolitiker rätt gott efter att samtidigt ha grejat logistik så att barn blir hämtade får mat, hinner träna fotboll och läsa läxor och komma i säng.


tisdag 24 maj 2011

Föräldrarnas ansvar - men hur?

Sist på kommunfullmäktige så fördes en debatt om kostchef i kommunen. Kommunalrådet Kjell Jansson (M) deklarerade att det är föräldrarnas ansvar att barnen får i sig tillräckligt med näringsrik mat. Intressant ur den synvinkel att föräldrarna faktiskt ännu inte är tvungna att skicka med sina barn lunchpaket till förskola och skola. Intressant ur den synvinkel att där föräldrarna säger att de vill ha ett tillagningskök på barnens förskola så väljer styrande politiker att inte lyssna. Många barn äter både frukost, lunch och mellis på förskola, skola, fritids. På vilket sätt föräldrarna ska kunna ta ansvar för vad de får i sig lämnar K Jansson åt oss att fantisera ihop. Frukost och lunch brukar allmänt ses som dagens två viktigaste måltider, kanske är det speciellt så för unga människor som går och lägger sig tidigt.


Idag hörde jag samme Jansson på Radio Roslagens politikervecka där han kommenterade kommunens dåliga skolor med att det är föräldrarnas ansvar att se till att barnen gör läxorna och att det faktiskt finns bra skolor i kommunen, men dem ville han inte nämna vid namn. Antagligen är det föräldrarnas ansvar att ta reda på vilka skolor som är bra och se till att ställa sina barn i kö dit i god tid så att de får en plats. Vilka barn som ska gå på de mindre bra skolorna framgick inte.


För mig är det självklart att inga skolor ska vara fel val p g a bristande kvalitet. Konkurrera gärna med pedagogiska inriktningar eller tänk, men se till att alla kommunens skolor (oavsett driftsform) håller en god kvalitet. Skolan har enligt skollagen ett kompensatoriskt uppdrag och med det menas att skolan ska kompensera barnen för de föräldrar och hem som inte kan ge dem det stöd och uppmuntran som de behöver för sitt lärande. Min uppfattning är att lagen ålägger skolan att se till att alla barn tillgodogör sig undervisningen även om föräldrarna inte ser till att barnen gör läxorna.


Det handlar inte om att vilja frånta föräldrar ansvar. Det handlar om att vi alla har ett gemensamt ansvar för alla barn, även de som lyckats födas till icke fullt så starka föräldrar. Och det handlar om att föräldrar och barn också måste få möjlighet till inflytande.


Då enhetsråden ute på skolor och förskolor en gång bildades var det för att föräldrar och personal tillsammans skulle kunna ta upp frågor med jämna mellanrum. Ibland skulle enhetsrådet kunna besökas av någon ansvarig politiker. Jag tror många såg enhetsrådet som en instans där möjlighet till påverkan fanns. Idag är det tveksamt om någon politiker ens vågar besöka ett enhetsråd utan att få tillstånd från någon borgerlig nämndsordförande. Än mindre lyssna till vad föräldrar och personal egentligen vill. Föräldrarna har ansvaret, men bara hemma runt köksbordet, vill de påverka någonting utanför den egna familjen göre sig de icke besvär; Inte på enhetsråd, inte i demonstrationer, inte på Allmänhetens frågestund eller via arga brev och insändare. Då ska de hålla tyst och lita på de borgerliga politikerna.

tisdag 17 maj 2011

Det bidde ingen tumme,,,

Det fanns en saga när jag var liten som handlade om en person som beställt något från en skräddare och varje gång personen kom dit för att hämta sitt plagg så visade det sig att det inte blivit som det var tänkt utan mycket mindre. Till sist blev det inte ens en tumme...


När föräldrar, personal och barn på förskolan Blåklinten för några år sedan fick fastställt att deras nuvarande lokaler inte var värda att rusta upp eftersom de dragits med luftproblem, fuktproblem mm ända sen bygget för tjugotalet år sedan, så lovades de en ny byggnad, en ny förskola som skulle ersätta de gamla lokalerna. Sedan dess har man jobbat mot det som ett mål.


Lokalisering söktes. Ett tag var det tänkt att den skulle ligga i Trädgårdsstaden och byggas i färdiga moduler på en liten tomt. Sen var det viktigt att förskolan skulle ligga just i Vigelsjö, där ju många av barnen bor. I Trädgårdsstaden kanske det kommer att behövas en ytterligare förskola då familjer börjar att flytta in där.


Efter lite jämkande och klämmande, trängande och lirkande med grannar som för allt i världen inte ville bo bredvid en förskola som kom förslaget att lägga byggnaden upp mot berget i en norrsluttning. Kanske inte optimalt med tanke på att det skulle bli en liten skuggig gård och trappor, men ändå med närhet till naturen och lekytor i direkt anslutning utanför. Uppe på berget skulle det t o m finnas en eldstad och ett vindskydd att utnyttja. Föräldrar och personal förlikade sig med tanken och gladdes åt den nya förskolan.


Visst kändes det lite konstigt att det bara skulle byggas fyra avdelningar då den nuvarande förskolan innehåller sex avdelningar, men arkitekten förklarade på något övertygande sätt på föräldrarmötet att ytorna var flexibla och att de stora trappuppgångarna (?) lämpade sig väl för samlingar av olika slag. Men det som kändes viktigast var att förskolan blev utrustad med ett riktigt kök. Det sades om och om igen, på föräldrarmöten och enhetsråd. Arkitekten kunde inte svara mer än att det fanns ett kök inritat, utrymmet var tillräckligt stort för att inrymma ett tillagningskök, men han kunde inte säga hur det skulle bli. Det kunde ingen.


Och det är där man alltid måste bli misstänksam. När ingen svarar. När man blir bemött med att det beslutet ska tas senare eller att det går inte att säga i dagsläget. Då vet man att man ska bli misstänksam.


Mycket riktigt fanns inget tillagningskök på förskolan i Vigelsjö med när ärendet lyftes på kommunstyrelsen den 2 maj. Borgarna gjorde allt för att förklara att personalen inte ville ha ett tillagningskök, att de inte ville ha ett tillagningskök, att egentligen ingen ville det, i alla fall inte här, inte på den här förskolan osv. Det har jag ju bloggat om tidigare. Det var ju då det kom fram att högst ansvarig politiker för kommunens mjuka frågor "aldrig varit på nåt dagis" och det var ju då den borgerliga majoriteten myntade begreppet "trolldegskök".


Det blir kort tid att mobilisera. På enhetsrådet den 12 maj visste personalen inte ens om att majoriteten planerade att snuva dem på köket. Den 16 maj skulle beslutet tas. Oåterkalleligt. Samtidigt var det viktigt att beslutet fattades eftersom de gamla lokalerna ska rivas (beslut finns) och nya uppföras. Hyreskontraktet går ut helt enkelt och nästa sommar måste nya lokaler stå färdiga. Därför var det viktigt att ett beslut nu äntligen skulle tas.


Så döm om allas vår förvåning när kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M) går upp i talarstolen och drar ur ärendet med motiveringen att det här inte är ett bra läge, att det inte är en bra byggnad, det är en dyr byggnad i dåligt läge. Ärendet måste återremitteras och tas tillbaka till ruta ett.


Visst gick det rykten för någon månad sedan att det inte skulle bli nån ny förskola i Vigelsjö, visst gick det rykten att det istället skulle bli baracker vid Lommarskolan. Nu verkar ju de ryktena inte alls osannolika längre. Hade man varit lite mer förberedd igår på kommunfullmäktige hade man ju kunnat lägga ett yttrande med innehållet att det nu är bråttom, men också viktigt att det blir en bra lösning för barn, föräldrar och personal i Vigelsjö.


I det här läget finns det personal och föräldrar som undrar om det inte hade varit bättre att få vara kvar i de gamla lokalerna, att få det upprustat. Om inte beslut redan var fattat så skulle ju personal eller föräldrar kunna knoppa av och bilda egen verksamhet. Det är ju ändå målet för den borgerliga majoriteten, att så lite verksamhet som möjligt är kommunal. Men nu finns ju inga lokaler och föräldrar, barn och personal i Vigelsjö saknar helt valmöjligheter, deras framtid vilar i Janssonduons välvilliga händer. Fokus flyttades raskt från att vilja ha ett kök till att vilja ha en förskola. Kanske var det medvetet, kanske var det en slump.


När den borgerliga majoriteten för ett antal år sedan lade ner Vigelsjöskolan bidde det knappt en tumme åt barn och föräldrar, nu verkar det inte bli nån tumme för dem den här gången heller. Vigelsjöområdets förskola och tidigare skola används av alla de barn som bor i området, men också av många familjer bosatta på landsbygden norr om tätorten (ex Malsta). Det är ett stort tryck på barnomsorgen och lokalbrist är ingenting som kommer att göra saken bättre. Alla vill inte välja privat, alla har inte bil och kan ta sig till andra delar av staden. Det behövs en bra förskola med tillagningskök i Vigelsjö och det börjar bli väldigt bråttom att komma till skott med ett beslut om detta!

onsdag 4 maj 2011

Hur gör man Göran?

Göran Pettersson (M) uttalar sig i dagens lokaltidning och menar på att den som skriker högst inte ska få som den vill. Han syftar då på grupperingen Mötesplats Norrtälje som organiserat sig för att få till stånd förändring och inflytande kring vissa frågor i kommunen. Och det är uppenbart att den borgerliga majoriteten inte ger mycket för att folket organiserar sig för att åstadkomma förändringar i samhället. Nyligen gjorde man ju också en löjlig gest genom att skänka Framtid Älmsta en spottstyver av vad föreningen ville ha för att arbeta för en trevligare tätort, någonting som kommunen inte brydde sig om, men som invånarna gärna vill ha.


Att organisera sig i en intresseförening är alltså ingenting som uppmuntras av de styrande i Norrtälje kommun. Då uppfattas man som någon som gapar efter mycket och helst inte alls ska ha del av stycket. Att organisera sig som förälder eller personal i ett s k enhetsråd i skolan eller förskolan är tydligen inte heller en framkomlig väg. Enhetsrådet vid Västra förskoleenheten som under hela planeringen av den nya förskolan i Vigelsjö drivit frågan att de vill ha ett tillagningskök för att de prioriterar matkvalitet för barn och personal högt, får nu veta att den borgerliga majoriteten inte är FÖR tillagningskök, i alla fall inte just på den här förskolan.


Ungefär som när föräldrar och barn ville ha sin skola kvar i Vigelsjö, eller på Flygfältet. Eller när föräldrar, elever och lärare ville ha medieprogrammet kvar på Rodengymnasiet. Att demonstrera är uppenbareligen inte heller rätt sätt att söka inflytande. Inte heller att uppsöka fullmäktige på det tidigare "Allmänhetens frågestund" eller att försöka få till stånd en diskussion med tjänstemän eller bjuda in en/flera politiker. Allt är fel metod enligt den borgerliga majoriteten.


Till och med att engagera sig i ett parti (om det inte är Moderaterna?) är enligt Göran Pettersson fel väg att gå om man vill påverka. Han är märkbart irriterad över att representanterna i fullmäktige envisas med att lägga motioner som berör "hans" barn-och skolnämnd så att den inte kan arbeta i fred med det han tycker är viktigt. Han glömmer visst att det, trots att Moderaterna är störst, var några till som fick medborgarnas förtroende att föra deras talan.


Med tanke på partiavhopp och startande av nya partier verkar det ju som att det inte ens som moderat medlem verkar vara så lätt att få det inflytande man önskar.... Demokrati, representativ eller direkt, den måste vårdas och återupprättas, varje dag, varje minut, varje sekund, det är ingen självklarhet.


Ta inte död på det engagemang föräldrar och personal har för sina barn i Vigelsjö, låt dem få ett tillagningskök för 1,1 miljoner kronor i nya förskolan, det finns pengar över i nämnden. Hyr sen ut köket till en privat entreprenör om det är såååååååå in i bomben viktigt att det är en privat leverantör av mat (är det någon ni känner? exakt hur högt skrek vederbörande för att få er att gå emot det alla de som ska äta i förskolans önskemål?)

måndag 2 maj 2011

Makt över maten - i det stora och i det lilla

Igår var det första maj. Igår pratade Francisco Contreras på Vänsterpartiet, Norrtäljes förstamajmöte om hur det vi väljer att äta påverkar människor i andra länder, hur det påverkar vårt klimat och vårt jordklot. Han delade också ut en tidning som hette "Makten över maten". I den kan man bl a läsa om hur Amazonas regnskogar skövlas för sojaodlingar som ska bli till djurfoder i Sverige, det hårda arbetet som ligger bakom vår dagliga kafferanson, men också om hur vi kan arbeta i skolan, hemma, i kommunen, hur skolköket kan revolutioneras.
Idag är det andra maj och kommunstyrelsen ska fatta beslut om att bygga en ny förskola i Vigelsjö, som ska ersätta Blåklinten, som länge dragits med olika luftproblem. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägger ett tilläggsyrkande att förskolan ska byggas med tillagningskök. Det blir 1,1 miljoner extra (det ska nämnas att det finnse en reservpott på 3,4 miljoner anslagen)


Jag har själv följt planeringen av den nya förskolan på nära håll genom enhetsrådet. Genom hela processen har maten diskuterats. Föräldrar och personal är överens om att det är viktigt med ett tillagningskök på den nya förskolan. Blåklinten har ett tillagningskök idag, men det har inte Paletten, som tillhör samma enhet. Enhetsrådets förslag är att ett tillagningskök som kan serva hela enheten med mat ska byggas i den nya förskolan.


"Vi vill inte ha tillagningskök", säger K Jansson (M), kommunalråd. "Vad man efterfrågar är ett pedagogiskt kök, där man kan ha verksamhet med barnen", säger G Pettersson (M), ordförande i barn och skolnämnden. "Vad menas med ett pedagogiskt kök?" undrar H Stymne Bratt (S). B Jansson (C) och vice kommunalråd erkänner att hon aldrig varit på ett "dagis" och aldrig haft sina egna barn på ett "dagis", men tror att det är ett ställe där man kan göra trolldeg och baka pepparkakor med barnen. "Är ni emot tillagningskök på förskolor?" undrar M Wedberg (Mp). "Nej", svarar K Jansson (M), "det beror på var de ligger. På den här förskolan är vi emot tillagningskök". "Vi vill inte lägga pengar på kök", fortsätter B Jansson (C), "Vi vill lägga pengarna på barnen." Då måste jag undra: Om personal och föräldrar vill ha ett tillagningskök och tycker att det är av hög prioritet, hur kan då de styrande säga att de inte vill lägga pengar på det utan lägga det på något annat i stället?


O Jansson (S) pekar på den låga demokratiska trovärdighet Barn och skolnämnden och kommunen har och att detta inte lär göra saken bättre och får medhåll från K Jansson (M) och H Andersson (Fp) med löften om att det ska (måste) bli bättre i framtiden. I framtiden ska vi lyssna på vad människor vill. Men inte nu. Inte på den här förskolan i Vigelsjö. Precis som man inte lyssnade på föräldrarna i Vigelsjö när de ville ha sin skola kvar. Det beror väl på var den ligger.... eller vad var det han sa kommunalrådet?


Dessutom kan man tycka att det är anmärkningsvärt att ett vice kommunalråd med, vad jag förstår, ansvar för mjuka frågor, aldrig har besökt ett av naven i själva kärnverksamheten, nämligen förskolan (eller dagis som hon väljer att kalla det). Det står mig ganska klart att man inte kan värna och vilja utveckla en verksamhet som man inte ens brytt sig om att besöka trots att man är högst ansvarig för den. Dags för ett studiebesök Berit Jansson!


Men det är också dags för Centerpartiet att sluta ljuga i matfrågan. Gång på gång röstar man ner det partiet i debattartiklar och på hemsidan säger sig stå för. Förutom att Berit Jansson tror att man måste äta kött varje dag för att bli smart så brukar Centern ställa upp på bra, närodlad, närlagad mat från grunden, d v s goda tankar, men så fort det kommer till beslut har man glömt vad man tycker. Synd att kommunen ännu inte förstår att bra mat har betydelse för barns utveckling och att över 90% av alla barn i dag går på "dagis", men långt från alla av dem har tillgång till den "goda maten" hemma. Det finns så mycket vi skulle kunna göra för att förbättra och förändra. Om bara kunskapen och viljan fanns....


Jag uppmanar personal, föräldrar och barn i Västra förskoleenheten att tillskriva ledamöter och ersättar i kommunfullmäktige innan beslutet ska tas där och tala om vad man vill. De som bestämmer försöker lura i oss alla att det är ett kök att göra trolldeg med barnen i som efterfrågas.....

söndag 1 maj 2011

råtexten till mitt förstamajtal

Här är texten jag utgick från i mitt förstamajtal i Norrtälje idag.


Första maj och arbetarnas dag. En dag då vi kan prata om de ökande klyftorna i samhället. En dag då vi kan prata om framtiden och hur vi vill att den ska se ut.

mina politiska hjärtefrågor är framtidsfrågor, det handlar om miljön och det handlar om barn. Utan barnen och ett jordklot - ingen framtid för mänskligheten. Man kan fundera mycket kring det i dessa dagar när kärnkraftsförespråkarna sveper bort katastrofen i Japan med att det är bra lärdomar för framtidens kärnkraftsbyggen.

När det pratas om barn idag pratas det ofta om skolan, hur dåligt barnen presterar i skolan och att det måste bli ordning och reda i skolan. Det finns ju ingen som påstår motsatsen. Det är väl självklart att det inte ska vara oordning och oreda i skolan? Men frågan är väl om det räcker med att det är ordning och reda för att våra barn ska uppnå kunskapsmålen.

Och vad är ordning och reda? Läxor och betyg? ------ Vänsterpartiet har förespråkat att ta bort både läxor och betyg och då finns det de som genast ser oreda och oordning framför ögonen. Men om vi inte har betyg så måste vi tala tydligare med varandra, och om vi inte har läxor krävs det ju att barnen får kunskap under sin tid i skolan. Krävs ordning och reda för att klara detta.

I Vänsterpartiet vill vi gärna se helheten kring barnen. Vi tycker att det är lika viktigt som många diagnostiska matteprov att barnen får hälsoriktig, god, ekologisk och gärna närproducerad mat i skolor och förskolor, lagad på plats och utan transporter som försämrar kvalitet, smak och miljö.

Vi tycker att det är lika viktigt som satsdelsträning att de får tillräckligt med tid på sig att äta, att de får lugn och ro i matsituationen.

Vi tycker att det är lika viktigt som rättstavning att det finns tillräckligt med utrymme och tid för barnen att röra på sig och leka, att det finns tillräckligt med vuxna för att se varje barn och dess behov, att det finns utrymme att lära sig på olika sätt.

I Vänsterpartiet tycker vi att små barngrupper på förskolan och på fritids har betydelse för barns lärandevillkor och vi tycker att barn ska få möjlighet till hjälp med läxläsning på fritids. Det handlar om att kunna se alla barn och att kunna tillgodose just deras behov.

Som jag sa i första meningen så ökar klyftorna mellan fattig och rik, mellan kvinna och man, mellan de som har och de som inte har och då givetvis också mellan barn och deras förutsättningar. Internationella undersökningar visar att skillnader mellan elever, men också mellan skolor i Sverige ökar. Och mycket av det kan vi skylla på det heligt fria skolvalet. Det är inte en reform som vi helt och hållet kan riva upp, men det skulle kunna kompletteras med t ex ett närområdesansvar för skolorna och en förtur till närmsta skola för barn och föräldrar som inte vill välja.

I Vänsterpartiet tycker vi att våra gemensamma resurser i enlighet med rapporter från Skolverket och i enlighet med läroplanen bör läggas på att utjämna skillnaderna i barns förutsättningar, att ge MER till de som har mindre med sig hemifrån och att ge MINDRE till de som redan har. Tyvärr är tendensen idag tvärtom, det är så mycket lättare att ge till den som redan har. Men vad barnen i Sverige behöver för att nå kunskapsmålen är knappast fler elitklasser, fler nationella prov eller fler katedrar.

Däremot visar flera studier ensidigt att skolans två timmar i veckan gymnastik inte är tillräckligt för barnens motoriska utveckling och att införandet av fysisk aktivitet varje dag på schemat ger gladare barn, lugnare klassrumssituationer, bättre hälsa hos barnen, ett bättre socialt klimat i skolan samt bättre resultat på nationella prov. Varför är då detta ingenting som genast införs? Enligt läroplanens förtydligande är det nu fullt möjligt att inom ramen för skoldagen införa fysisk aktivitet varje dag på schemat. Kom igen Norrtälje, våga prova andra vägar än disciplin för att nå bättre resultat.

Internationella studier visar också att ett jämlikare samhälle där klyftorna minskar eller försvinner är bättre för alla som lever i det samhället. I Sverige har inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ökat med ca 900 kronor/månad sedan 2006. 25%, eller 57000, av alla ensamstående mödrar lever under den relativa fattigdomsgränsen. Sysselsättningsgraden var för män i januari 2011 76,3% och för kvinnor 71%. Det känns inte som ett samhälle som går åt rätt håll, även om det ofta påstås vara det jämställdaste landet i världen. Tyvärr är falluckorna alltför många för att vi än ska kunna kalla Sverige för ett jämställt modernt samhälle.

Rätten till fasta jobb på heltid måste stärkas, men en förutsättning för att kunna arbeta heltid och försörja sig och sin familj är också att det finns en barnomsorg av hög kvalitet den tid man arbetar. Samhället går idag mot att bli mer och mer öppet, många, framför allt kvinnor, arbetar inom handel, restaurant, vård och omsorg där krav ställs på att kunna arbeta helger, kvällar och t o m nätter. Trots detta är barnomsorgen fortfarande bara utbyggd för den som arbetar kontorstid, det kan t o m vara svårt att få det att gå ihop att arbeta heltid även när man är två föräldrar som hämtar och lämnar. Den som är ensam med sina barn blir tvungen att förlita sig på släktingar, vänner, bekanta eller outbildade barnvakter för att få sitt arbetsliv att gå ihop och det säger sig självt att det inte är någonting som är tryggt och långsiktigt hållbart för alla.

I Vänsterpartiet vill vi att den som får ett arbete ska kunna vara säker på att också kunna erhålla omsorg om sina barn under den tid som kommer att utgöra arbetstid. Man ska inte behöva arbeta halvtid, ha flera jobb eller tacka nej till ett jobb för att barnomsorg enbart erbjuds kontorstid i kommunen. Man ska inte ha ett jobb och känna osäkerhet och otrygghet över vem man ska lämna sina barn hos under arbetstiden. Barnomsorg under föräldrarnas faktiska arbetstid skulle vara till stor hjälp i det som borgarna brukar kalla livspusslet.

Vänsterpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna motionerat om att Norrtälje kommun ska undersöka behovet av barnomsorg på s k obekväm arbetstid. Vi har också motionerat om att höja kvaliteten inom barnomsorgen genom att sätta upp ett mål om högst 15 barn per barngrupp och ta fram en handlingsplan för hur vi ska nå dit. Vi kommer också att lägga en motion om mindre barngrupper och högre personaltäthet på fritids. Vi stödjer Socialdemokraternas motion om att införa en köttfri dag i veckan på förskolor och skolors matsedlar, av både hälso- och miljöskäl, och vi framhärdar i att alla nya förskolor och skolor ska byggas med tillagningskök. För att minska klyftorna mellan barn stödjer vi också den socialdemokratiska motionen om att ingen skola eller förskola ska ta ut avgifter av barn eller föräldrar och att läxläsning ska kunna fås hjälp med på fritids. Det här är bara ett axplock ur hur vi i Vänsterpartiet vill arbeta med att höja kvaliteten för våra barn och unga i kommunen.

Enligt FNs barnkonvention ska det finnas ett barnperspektiv på alla beslut som fattas. Vi vill gärna ta på oss rollen att bevaka detta barnperspektiv i de kommunala besluten. Är det t ex möjligt att barn som kommer i kontakt med de sociala myndigheterna av olika anledningar kan få välja sin egen socialsekreterare? En som de känner sig trygga med och får förtroende för?

Barnen är framtiden. Men i Vänsterpartiet vill vi inte för den skull glömma bort våra äldre. Andelen äldre som får hjälp av vår gemensamma äldreomsorg har minskat, men behoven har inte minskat. Istället har vård och omsorg från anhöriga ökat. Idag arbetar 60 000 kvinnor och 20 000 män deltid eller har helt slutat arbeta för att ta hand om en anhörig. Det är främst personer med låg utbildning eller arbeten med låga kvalifikationskrav som slutar arbeta för att ta hand om sina anhöriga och detta ger sedan utslag genom att de också får en lägre pension.

Därför tycker vi i Vänsterpartiet att en expansion av den professionella gemensamma äldreomsorgen de närmaste åren inte bara är viktig för att kunna ge alla en bra omsorg utan även av jämställdhetsskäl. I Norrtälje kommun har Vänsterpartiet bl a motionerat om att alla som fyllt 80 år ska ha rätt till en plats i särskilt boende utan behovsprövning. Vi anser att om man vid den åldern känner att man inte vill bo kvar hemma ensam, ska man inte behöva det. Det är för oss lika självklart som att man ska få bo kvar hemma så länge det är praktiskt möjligt om man så önskar.

Vi är emot experimenterandet inom hemtjänsten där det hela verkar gå ut på att tillgodose de olika företagens krav och önskemål och inte handlar om att se den gamle i centrum och den gamles väl som prio ett. Vi skulle istället vilja bygga en stark, kvalitetssäkrad gemensam hemtjänst i tiohundra ABs regi för att på effektivast möjliga sätt (ekonomiskt, miljömässigt och integritetsmässigt) stödja de som behöver hjälp med det de vill ha hjälp med. Själva valfriheten skulle m a o inte ligga i att välja företag utan i att välja vilka sysslor man vill ha hjälp med och en del av effektiviteten skulle ligga i att de som verkligen behöver hjälp ska få den ordentligt skattesubventionerad medan de som bara vill ha hjälp får betala för den. Japp nu pratar jag om RUT, men jag ska sluta med det. För nu har jag pratat länge nog.

Jag skulle väl kunna prata hur länge som helst, t ex om de 3-4 miljarder skattekronor som försvinner från svensk sjukvård varje år, pengar som skulle kunna anställa 11 000 undersköterskor, men som istället går rakt ner i privata aktieägares fickor. Jag gör inte det. Jag hoppas att något av det jag sagt idag, eller något av det Fransisco eller Mathias har sagt får er att tänka att ert engagemang är viktigt, att det behövs ett motstånd, en opposition, ett alternativ för en framtid som våra barn kan njuta av, känna sig stolta över och förvalta, att det behövs en solidaritet med kommande och gånga generationer som vi tillsammans kan skapa, inte bara här idag på första maj, utan även under årets alla andra dagar.