tisdag 17 maj 2011

Det bidde ingen tumme,,,

Det fanns en saga när jag var liten som handlade om en person som beställt något från en skräddare och varje gång personen kom dit för att hämta sitt plagg så visade det sig att det inte blivit som det var tänkt utan mycket mindre. Till sist blev det inte ens en tumme...


När föräldrar, personal och barn på förskolan Blåklinten för några år sedan fick fastställt att deras nuvarande lokaler inte var värda att rusta upp eftersom de dragits med luftproblem, fuktproblem mm ända sen bygget för tjugotalet år sedan, så lovades de en ny byggnad, en ny förskola som skulle ersätta de gamla lokalerna. Sedan dess har man jobbat mot det som ett mål.


Lokalisering söktes. Ett tag var det tänkt att den skulle ligga i Trädgårdsstaden och byggas i färdiga moduler på en liten tomt. Sen var det viktigt att förskolan skulle ligga just i Vigelsjö, där ju många av barnen bor. I Trädgårdsstaden kanske det kommer att behövas en ytterligare förskola då familjer börjar att flytta in där.


Efter lite jämkande och klämmande, trängande och lirkande med grannar som för allt i världen inte ville bo bredvid en förskola som kom förslaget att lägga byggnaden upp mot berget i en norrsluttning. Kanske inte optimalt med tanke på att det skulle bli en liten skuggig gård och trappor, men ändå med närhet till naturen och lekytor i direkt anslutning utanför. Uppe på berget skulle det t o m finnas en eldstad och ett vindskydd att utnyttja. Föräldrar och personal förlikade sig med tanken och gladdes åt den nya förskolan.


Visst kändes det lite konstigt att det bara skulle byggas fyra avdelningar då den nuvarande förskolan innehåller sex avdelningar, men arkitekten förklarade på något övertygande sätt på föräldrarmötet att ytorna var flexibla och att de stora trappuppgångarna (?) lämpade sig väl för samlingar av olika slag. Men det som kändes viktigast var att förskolan blev utrustad med ett riktigt kök. Det sades om och om igen, på föräldrarmöten och enhetsråd. Arkitekten kunde inte svara mer än att det fanns ett kök inritat, utrymmet var tillräckligt stort för att inrymma ett tillagningskök, men han kunde inte säga hur det skulle bli. Det kunde ingen.


Och det är där man alltid måste bli misstänksam. När ingen svarar. När man blir bemött med att det beslutet ska tas senare eller att det går inte att säga i dagsläget. Då vet man att man ska bli misstänksam.


Mycket riktigt fanns inget tillagningskök på förskolan i Vigelsjö med när ärendet lyftes på kommunstyrelsen den 2 maj. Borgarna gjorde allt för att förklara att personalen inte ville ha ett tillagningskök, att de inte ville ha ett tillagningskök, att egentligen ingen ville det, i alla fall inte här, inte på den här förskolan osv. Det har jag ju bloggat om tidigare. Det var ju då det kom fram att högst ansvarig politiker för kommunens mjuka frågor "aldrig varit på nåt dagis" och det var ju då den borgerliga majoriteten myntade begreppet "trolldegskök".


Det blir kort tid att mobilisera. På enhetsrådet den 12 maj visste personalen inte ens om att majoriteten planerade att snuva dem på köket. Den 16 maj skulle beslutet tas. Oåterkalleligt. Samtidigt var det viktigt att beslutet fattades eftersom de gamla lokalerna ska rivas (beslut finns) och nya uppföras. Hyreskontraktet går ut helt enkelt och nästa sommar måste nya lokaler stå färdiga. Därför var det viktigt att ett beslut nu äntligen skulle tas.


Så döm om allas vår förvåning när kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M) går upp i talarstolen och drar ur ärendet med motiveringen att det här inte är ett bra läge, att det inte är en bra byggnad, det är en dyr byggnad i dåligt läge. Ärendet måste återremitteras och tas tillbaka till ruta ett.


Visst gick det rykten för någon månad sedan att det inte skulle bli nån ny förskola i Vigelsjö, visst gick det rykten att det istället skulle bli baracker vid Lommarskolan. Nu verkar ju de ryktena inte alls osannolika längre. Hade man varit lite mer förberedd igår på kommunfullmäktige hade man ju kunnat lägga ett yttrande med innehållet att det nu är bråttom, men också viktigt att det blir en bra lösning för barn, föräldrar och personal i Vigelsjö.


I det här läget finns det personal och föräldrar som undrar om det inte hade varit bättre att få vara kvar i de gamla lokalerna, att få det upprustat. Om inte beslut redan var fattat så skulle ju personal eller föräldrar kunna knoppa av och bilda egen verksamhet. Det är ju ändå målet för den borgerliga majoriteten, att så lite verksamhet som möjligt är kommunal. Men nu finns ju inga lokaler och föräldrar, barn och personal i Vigelsjö saknar helt valmöjligheter, deras framtid vilar i Janssonduons välvilliga händer. Fokus flyttades raskt från att vilja ha ett kök till att vilja ha en förskola. Kanske var det medvetet, kanske var det en slump.


När den borgerliga majoriteten för ett antal år sedan lade ner Vigelsjöskolan bidde det knappt en tumme åt barn och föräldrar, nu verkar det inte bli nån tumme för dem den här gången heller. Vigelsjöområdets förskola och tidigare skola används av alla de barn som bor i området, men också av många familjer bosatta på landsbygden norr om tätorten (ex Malsta). Det är ett stort tryck på barnomsorgen och lokalbrist är ingenting som kommer att göra saken bättre. Alla vill inte välja privat, alla har inte bil och kan ta sig till andra delar av staden. Det behövs en bra förskola med tillagningskök i Vigelsjö och det börjar bli väldigt bråttom att komma till skott med ett beslut om detta!

Inga kommentarer: