fredag 27 september 2013

När tänker Norrtäljealliansen ta föräldrarnas önskemål på allvar?

En ny rapport från Skolverket har kommit (föräldrarenkäten).  Denna uppmärksammas även i dagens lokaltidning (tyvärr ingen länk), där vi också bjuds lite lokala fakta (siffror). I rapporten framkommer att föräldrar till barn på fritids är oroade främst över de stora barngrupperna samt tillgången på personal. Detta är alarmerande och Vänsterpartiet i Norrtälje har tidigare uppmärksammat de stora fritidshemsgrupperna (23-65 barn i de tillfrågade fritidshemmen i NT) med interpellationer och motioner i fullmäktige. Svaret från majoriteten har varit lamt. Enligt de styrande politikerna har personalen själva möjlighet att reglera gruppstorlekar. Dessutom upplever jag det som att den borgerliga majoriteten helt väljer att bortse från kringfaktorer när det gäller barns möjlighet till ett bra lärande. Frågor som barngruppsstorlekar eller vistelsemiljö på fritids eller kvalitet på den mat som serveras under skoldagen, viftas bort till förmån för fler tester och prov för att kontrollera barnens kunskaper.

I vår kommun har vi ett antal relativt små skolor som är förlagda på landsbygden. Under det senaste året har stort fokus lagts på att diskutera och debattera kvaliteten och de SMÅ barngrupperna/klasserna i dessa skolor. Givetvis har detta fokus förorsakats av ett nedläggningshot som vilade över de flesta av dessa skolor. Samtidigt har diskussion och debatt kring kvaliteten i de stora barngrupperna/klasserna på de stora tätortsskolorna/fritidshemmen uteblivit. I Skolverkets föräldrarenkät framkommer dock med all tydlighet att detta är någonting som oroar föräldrarna och som har sin plats i barn och skolförvaltningens arbete med att höja kvaliteten i kommunens skolor.

En överenskommelse om nödvändiga åtgärder som inte får tummas på har gjorts mellan samtliga partier i Barn och skolnämnden utom Moderaterna. Medan oppositionspartierna är övertygade om att det behövs rejält med pengar till dessa kvalitetshöjningar försöker Centern och Folkpartiet att sitta på två stolar samtidigt och såväl behålla alla skolor, höja kvaliteten och sänka skatten. Så länge vi har en övercenterpartistisk lokaltidning kommer det säkert att gå att få detta att låta helt rimligt, men verkligheten kommer att hinna i kapp. Några centerpartister har insett detta och lämnar sina uppdrag. Förhoppningsvis lämnar även ett gäng alliansväljare sina borgerliga företrädare och röstar fram en ny majoritet efter valet 2014. Jag kan inte lova att allt blir bättre, men jag kan lova att Vänsterpartiet kommer att arbeta för möjligheten till en utbildning av hög kvalitet för alla kommunens barn.

onsdag 18 september 2013

Ett år kvar - vilket blir valets viktigaste fråga?

Det är cirka ett år kvar tills vi i Sverige går till val för att välja representanter för folket i kommun, landsting och riksdag. Samtidigt presenterar regeringen en ny budget och nya skattesänkningar för de som redan har det ganska bra. Massor av våra gemensamma pengar går åt till att spekulera och konkurrensutsätta det som vi en gång tyckt vara viktigt att äga och förvalta gemensamt. En mandatperiod till med borgerligt styre och det Sverige vi vuxit upp i och varit stolta över är historia blott.

Kommer då valet att än en gång handla om hur många extra hundralappar Svensson får i plånboken? Eller kommer vi att kunna styra blicken mot vad vi faktiskt får och vad vi vill ha/förväntar oss av våra skattepengar?

För mig som Vänsterpartist är det viktigt att solidariteten i samhället kan leva kvar, att vi faktiskt vill tillhandahålla en bra skola, god vård och omsorg och acceptabla levnadsförhållanden för alla och inte bara för oss själva och våra egna. Jag är inte nöjd med att jag valt "rätt" skola för mina barn, jag vill att alla skolor ska vara "rätt" för de barn som går där. Jag är inte bekväm med att äldre får välja vilket företag som ska ta betalt för att hjälpa dem, jag vill att de själva ska få vara med och bestämma VAD de vill ha hjälp med och NÄR, utan att behöva oroa sig för kvalitet hos utföraren. Jag tycker det är viktigare ATT de som snart ska bli föräldrar får en förlossningsplats än att de kan pseudovälja var de skulle föda om det funnits plats för dem. Människor som på olika sätt är oroliga för sin hälsa ska få plats och tid inom sjukvården utan att behöva bo på Östermalm och ha en akademisk utbildning.  Skolan ska vara medveten om sitt kompensatoriska uppdrag och de i samhället som har störst behov ska också vara de som får mest stöd.

Inget parti i Norrtälje kommun kommer att prata om skolnedläggningar i valrörelsen, men vad händer efter valet? Vilka strategier har partierna för att få ekonomin att räcka till en hög kvalitet på såväl stora som små skolor i kommunen? Hur vill partierna möta föräldrarnas önskemål om mindre barngrupper på förskola och fritids, barnomsorg på obekväm arbetstid osv?

Inget parti i Norrtälje kommun kommer att tala om att lägga ned sjukhuset i valrörelsen, men vad händer efter valet? Vilka strategier har partierna för att säkerställa underlaget för ett högkvalitativt sjukhus i Norrtälje? Hur ser partierna på en permanentning av projektet Tiohundra och de fortsatta möjligheterna till banbrytande utveckling i arbetet? På vilket sätt ämnar partierna se till att projektet slutar visa röda siffror år efter år?

Blir kvaliteten i välfärden, säkerställan om allas lika rätt till god utbildning, vård och omsorg, en viktig fråga i valrörelsen eller kommer det att handla om vem som får flest hundralappar kvar i den privata plånboken?