fredag 27 september 2013

När tänker Norrtäljealliansen ta föräldrarnas önskemål på allvar?

En ny rapport från Skolverket har kommit (föräldrarenkäten).  Denna uppmärksammas även i dagens lokaltidning (tyvärr ingen länk), där vi också bjuds lite lokala fakta (siffror). I rapporten framkommer att föräldrar till barn på fritids är oroade främst över de stora barngrupperna samt tillgången på personal. Detta är alarmerande och Vänsterpartiet i Norrtälje har tidigare uppmärksammat de stora fritidshemsgrupperna (23-65 barn i de tillfrågade fritidshemmen i NT) med interpellationer och motioner i fullmäktige. Svaret från majoriteten har varit lamt. Enligt de styrande politikerna har personalen själva möjlighet att reglera gruppstorlekar. Dessutom upplever jag det som att den borgerliga majoriteten helt väljer att bortse från kringfaktorer när det gäller barns möjlighet till ett bra lärande. Frågor som barngruppsstorlekar eller vistelsemiljö på fritids eller kvalitet på den mat som serveras under skoldagen, viftas bort till förmån för fler tester och prov för att kontrollera barnens kunskaper.

I vår kommun har vi ett antal relativt små skolor som är förlagda på landsbygden. Under det senaste året har stort fokus lagts på att diskutera och debattera kvaliteten och de SMÅ barngrupperna/klasserna i dessa skolor. Givetvis har detta fokus förorsakats av ett nedläggningshot som vilade över de flesta av dessa skolor. Samtidigt har diskussion och debatt kring kvaliteten i de stora barngrupperna/klasserna på de stora tätortsskolorna/fritidshemmen uteblivit. I Skolverkets föräldrarenkät framkommer dock med all tydlighet att detta är någonting som oroar föräldrarna och som har sin plats i barn och skolförvaltningens arbete med att höja kvaliteten i kommunens skolor.

En överenskommelse om nödvändiga åtgärder som inte får tummas på har gjorts mellan samtliga partier i Barn och skolnämnden utom Moderaterna. Medan oppositionspartierna är övertygade om att det behövs rejält med pengar till dessa kvalitetshöjningar försöker Centern och Folkpartiet att sitta på två stolar samtidigt och såväl behålla alla skolor, höja kvaliteten och sänka skatten. Så länge vi har en övercenterpartistisk lokaltidning kommer det säkert att gå att få detta att låta helt rimligt, men verkligheten kommer att hinna i kapp. Några centerpartister har insett detta och lämnar sina uppdrag. Förhoppningsvis lämnar även ett gäng alliansväljare sina borgerliga företrädare och röstar fram en ny majoritet efter valet 2014. Jag kan inte lova att allt blir bättre, men jag kan lova att Vänsterpartiet kommer att arbeta för möjligheten till en utbildning av hög kvalitet för alla kommunens barn.

Inga kommentarer: