torsdag 31 mars 2011

Norrtälje borde bli Sveriges bästa förskolekommun

Vänsterpartiet vill att Norrtälje ska arbeta för att bli Sveriges bästa förskolekommun. Vi vill att kommunen erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid och vi vill också att kommunen sätter upp 15 barn/barngrupp som mål och tar fram en handlingsplan för att nå dit. Utvecklingen i landet går nu i fel riktning och samtidigt som de pedagogiska kraven på förskolan ökar blir barngrupperna allt större. Skolverkets rekommendationer är 15 barn/grupp och även färre i grupper där det finns barn under tre år eller många barn med utländsk härkomst. I Vänsterpartiet tror vi att satsningar på förskolan ger resultat i skolan och för de uppväxande släktets psykiska och fysiska hälsa.

måndag 21 mars 2011

Logistik som suger musten och utvisad ur finalen

Det är inte lätt att vara åtta år, nej, jag tror inte det är ett dugg lätt. Vad jag minns var det inte särskilt lätt att vara barn alls. I morse åkte hon med pappa till ögonmottagningen och fick höra att hon kanske måste ha glasögon, åkte buss hem själv, kom för sent till skolan. Skolan är jobbig för där får hon alltid skäll för saker som hon inte förstår. För att hon är den hon är. Och så en massa läxor. Som är omöjliga att göra hemma med två krävande småsyskon. Och precis när det är som roligast att leka så säger mamma att det är dags att gå och lägga sig. Åttaåringen får ett utbrott och skriker saker som hon ångrar och vill inte leva längre och önskar att hon aldrig blivit född och övertygar resten av familjen om och om igen hur hopplös och värdelös hon är. Sen gråter hon och har ont i magen och ångrar sig och gråter. Det är inte lätt att vara åtta år.
Åttaåringen åkte till ögonmottagningen med pappa. Mamman glömde ringa skolan och meddela. Det kom mamman på vid elvatiden och undrade varför ingen hört av sig från skolan. Det var ju bara en dryg månad sen en man gjorde närmanden mot flickor utanför skolan. Varför ringer inte skolan när ett barn som inte är anmält frånvarande inte dyker upp? Det känns inte tryggt.
Mamman skriver tenta i fysik, åker och hämtar åttaåringen vid bussen, köper en korv i tjorren och skjutsar henne till skolan. De ringer från dagis och tror att Skruttet är sjuk för hon äter ingenting. Mamman hämtar henne och tar med henne tillbaka till sin skola eftersom det liksom inte är nog med tenta, det följer redovisningar av hemuppgifter på eftermiddagen. Skruttet sover en stund och verkar sedan någorlunda pigg. Kanske var hon bara övertrött, hon vaknade trots allt halv fem i morse...
Efter redovisningarna hämtas de andra två barnen upp och lämpas av hemma där barnvakt ska testas medan mamma tar med sig Skruttet på kommunstyrelse. Femåringen verkar ha lagt undan sitt mammahuvud och biter ihop, bäst att skynda iväg innan något brakar loss. Mamman söker tjänsteman på kommunhuset för att ta reda på hur barnvakt ska betalas, men det är ingenting som går att reda ut på studs. Hon ber att få återkomma. Tja, det är väl inte en fråga hon får varje dag.
En leverpastejsmörgås får man på kommunstyrelsen, där gruppmötet börjar klockan 16.00 för att sedan övergå i sammanträde klockan 18.00 och slutar ca 19.00. Man missar liksom middagen där, men är väl glad ändå för man tänker att tjejerna hemma åtminstone får något i magen innan klockan åtta.
Jag har ju redan tidigare bloggat om det otroligt knäppa att förlägga sammanträden till en tid som sammanfaller med vanliga familjemänniskors "hämtapådagis och äta middag"-tid. Varför inte antingen lägga mötet på dagtid så att barnen kan vara i barnomsorgen (man har ju rätt att vara ledig från jobbet och jag vet att det inte alltid funkar för allt och alla, men...) eller på kvällen då man hunnit äta middag och kanske en partner eller annan person hunnit hem från sitt arbete och kan vara behjälplig för barnen? Om man själv ska hämta barnen måste ju mötet vara slut ca tio över sex för att man ska hinna. Det är inte kul att ha barnen till halv sju i barnomsorgen (läs tidigare bloggar eller kommunals utredning om Hämtatidigt-stress), men det skulle kännas betydligt mycket bättre om kommunstyrelsens sammanträden istället skulle kunna förläggas till klockan 17.00 så att även människor som är beroende av barnomsorgen kan engagera sig i politiken.
Jag tycker inte att det är roligt att behöva ha barn med mig på sammanträden och jag har respekt för att andra inte heller tycker att det är lämpligt. Idag blev vi ombedda att lämna kommunstyrelsesammanträdet. Det är svårt för mig att avgöra vad som är störande, jag har barn runt mig jämt, men som sagt jag har full respekt för att man kan tycka att det är störande. Däremot så opponerar jag mig mot att man då förlägger sammanträdestiderna så att det blir näst intill omöjligt för småbarnsföräldrar att delta. Jag tror att småbarnsföräldrarnas röst är viktig i politiken.
Tyvärr är det ju ett mönster att fler och fler nämnder vill förlägga sammanträden senare och senare på eftermiddagen. Även Stockholms läns landstings fullmäktige har nu anammat trenden. Det gör att stressen ökar för den som är tvungen att hämta barn på förskolan. Särskilt om man också är beroende av att bussar och pendeltåg fungerar. Det gynnar en viss typ av politiskt aktiva och utestänger andra.
Jag är glad att det fungerade bra med barnvakten. Jag är glad att Skruttet för tredje dagen nu sträcker armarna mot pedagogerna och inte gråter vid lämning på förskolan. Jag är glad att tentan och redovisningen gick bra. Jag är glad att Moderaterna och gubbväldet ständigt ger mig nytt bränsle till mitt politiska engagemang. Jag är glad att det finns choklad i skafferiet och att jag har ro att strunta i städningen. Jag är mindre nöjd med ett system som aktivt motarbetar småbarnsföräldrars, kvinnors, ensamståendes aktiva deltagande i samhällsbygget.

måndag 14 mars 2011

Snart blir man ju vegetarian i protest liksom

Det är skönt att lokaltidningens centerpartistiske ledare inser att den borgerliga majoriteten självklart borde bifalla motionen om att undersöka föräldrars behov av barnomsorg på obekväm arbetstid från undertecknad och Hanna Stymne Bratt (s). Från och till har vi ganska lika syn på saker och ting, men det är sällan han vill tillskriva Vänsterpartiet några positiva rader på grund av detta. Mestadels hakar han upp sig på det han tycker är fel och galet med Vänsterpartiets idéer, rena vantolkningar är heller inte ovanliga. Men här har han tagit sitt förnuft tillfånga och det är bara att tacka för stödet i denna viktiga fråga. Hur viktig den är framgår inte minst av Kommunals undersökning som publicerades förra veckan och som jag bloggat om här tidigare samt av ett underlag från Riksdagens utredningstjänst som nyligen plockats fram.
I övrigt publiceras idag en debattartikel från den moderata gruppen i klimatnämnden där man ondgör sig över oppositionens förslag om en köttfri dag på matsedeln inom kommunens verksamheter, t ex skola, barnomsorg och äldreomsorg. Man beskriver förslaget om en köttfri dag som en "farlig idé med liten klimatvinst". Man kallar förslaget för en PR-idé och menar att det är stor risk att eleverna (i skolan antar jag) inte uppskattar maten utan slänger den. Att mer mat kommer att slängas.
Glädjande nog konstaterar Moderaterna i denna artikel att bra skolmat har direkt inverkan på studieresultaten, något som tidigare förnekats av t ex Anne S Pihlgren (tidigare moderat ordförande i Barn och skolnämnden). Moderaternas förslag för att minska klimatpåverkan från maten blir istället att servera mat enligt tallriksmodellen (?) och servera godare, näringsriktig mat i skolan. Indirekt säger man alltså att vegetarisk mat vare sig är god eller näringsriktig samt att den inte går hem hos skolelever. Vilket årtusende lever moderaterna ? Tja, samarbetet med tokcentern lär väl flyta på smidigt....

tisdag 8 mars 2011

Om att hämta tidigt

Fackförbundet Kommunal har gjort en undersökning som visar att hälften av alla föräldrar känner sig pressade att hämta tidigt på förskolan. Jag är absolut en av dem och jag kan se flera anledningar till detta. Barngrupperna är stora och barnen blir trötta av att vistas där för långa tider. Trycket både från andra föräldrar och pedagoger att barnen behöver vara hemma med sina föräldrar är stort. Inför lov o dyl sätts på många förskolor upp listor där alla kan se vilka som är hemma med sina barn och vilka som låter sina barn vara på förskolan under lovet. Ofta skiner det ganska tydligt igenom att flera i personalen önskar vara lediga och också kan vara det om det inte är så många barn... Det talas också mycket om att den pedagogiska verksamheten ska vara förlagd till de 15 timmar då alla barn är på förskolan, oftast 3 förmiddagar per vecka. Vad sker övrig tid på förskolan? Är det bara förvaring? Är det de 3 förmiddagarna per vecka som är till godo för mitt barn och resten av ondo? Och visst måste det väl kännas hemskt för det barn som alltid blir hämtad sist?
Sammanfattningen av Kommunals undersökning av förskolors öppettider och tider för lämning
och hämtning i förskolan visar att:
 För 30 procent av Kommunals medlemmar med förskolebarn går det inte att arbeta heltid med de öppettider som barnens förskolor har.
 Förskolans öppettider motsvarar inte förälderns behov för var femte förälder bland Kommunals medlemmar.
 67 procent av föräldrarna har inte blivit tillfrågade om vilka behov de har av öppettider på förskolan.
 Hälften av föräldrarna känner press att hämta tidigt från barnomsorg. Den främsta förklaringen, som varannan förälder som känner press anger, är att många andra barn blir hämtade tidigt.
 Personaltätheten i förskolan är betydligt lägre idag än i början av 1990-talet – nästan ett barn till per årsarbetare. Från i snitt 4,4 barn per årsarbetare 1990 till 5,3 idag.
I Norrtälje kommun har undertecknad och socialdemokraten Hanna Stymne Bratt motionerat om att kommunen ska undersöka behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Motionen är nu återremitterad eftersom borgerligheten valde att svara med att man var positivt inställd till privat drivna förskolor som ville ha tillstånd att ha öppet på obekväm arbetstid.
I skollagen (1985:1100) 2a kap. 6§ står: "Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov."
Regeringsrätten har tolkat detta som att det inte finns någon skyldighet för kommunerna att tillhandahålla omsorg på andra tider än normal arbetstid. I den nya skollagen som träder i kraft 1 juli 2011 sägs det att "Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt."
Detta innebär, enligt regeringen, att en kommun inte utan vidare kan avstå från att tillhandahålla omsorg på obekväma tider. Kommunen ska planerar för att tillhandahålla omsorg på obekväma tider även om det vid en viss tidpunkt inte finns någon efterfrågan. Lagen innebär dock ingen rättighet för enskild person att kräva omsorg på obtid.
Så, om svaret på motionen fortfarande är undanglidande när det kommer till fullmäktige, får vi väl återkomma med fötterna i formuleringarna i den nya skollagen.
Hur som helst är Skruttet nu färdiginskolad på förskolan och hon har varit där två heldagar helt utan mamma. Hon gråter när jag lämnar och hon klamrar sig fast vid mig när jag hämtar. Men enligt pedagogerna är hon inte otröstlig och idag på eftermiddagen hade hon varit riktigt busig, så det blir nog bra. Men visst känns det lite jobbigt. Och nu är ju jag som tur är tjänstledig från mitt arbete och slipper långa resor varje dag. Ty trots att jag nu befinner mig i Norrtälje hela dagarna och har lite glidarstudenttider (inga aptidiga morgnar, inga sjukt sena kvällar) så var det bara ett barn kvar förutom min Skrutt när jag hämtade igår och idag var hon sist på plan. (Känn pressen, känn pressen....ja, jag GÖR det, och lämnar genast in semesterschemat med 7 kryssade veckor, 7 lediga veckor. Känner mig duktig, känner mig som en bra förälder....men....). Visst finns det ett men. Varför ska vi tycka att det är bra att barnen slipper vara på förskolan? Är det inte en plats där vi vill att de ska vara? Ska det inte vara en plats som är bra, nyttig, rolig och utvecklande? Inte ska vi väl lämna dem där BARA för att vi måste?
Tack Kommunal för att ni undrade hur vi känner oss och vilka behov vi har.

söndag 6 mars 2011

Blodpudding och bacon på menyn

Jag har många gånger bloggat om den nya tokcentern och yttranden och förslag som får håret att resa sig på kroppen. En centerpartist som jag dock tycker brukar vara riktigt klok är Karin Broström. Jag brukar gärna lyssna till vad hon har att säga och på den tiden jag satt i Bygg och Miljönämnden så var hon ofta överens med mig även om det senare inte syntes i majoritetens beslut.

Därför är jag lite besviken, för att använda ett borgerligt uttryck, när Broström nu tillsammans med partikollegorna Åsa Wärlinder, ordförande för Klimatnämnden, och Berit Jansson, vice kommunalråd eller vad det heter, i ett debattinlägg menar att det är samma sak att ha en vegetarisk dag i veckan på menyn som att ha en dag då man endast serverar kött. Det är ju så dumt att man kan tro att de alla tre tillhör den inre kretsen av tokcentern.

På grund av detta utspel och att dessa tre damer dessutom påstår att de inte vill ha en vegetarisk dag i menyn eftersom de vill att barnen ska serveras allsidig kost, så känner jag mig nödgad att upplysa om att det är fullt möjligt att sätta ihop en vegetarisk rätt som täcker kostcirkelns alla delar, vilket blir väldigt svårt om man bara serverar kött. Nu serverades vi iofs blodpudding och bacon på min arbetsplats (visserligen med lingonsylt), men jag ifrågasatte också allsidigheten i detta.

Att konsumtionen av kött i Sverige ökat till 85 kilo per år från dryga hälften för 40 år sedan och att kosten definitivt blir mer allsidig med en vegetarisk dag i veckan är bara en av flera saker jag tar upp i mitt debattinlägg som jag som svar skickar till lokaltidningen för att få rätsida i denna fråga. Men visst är det skrämmande att ett kommunalråd och en ordförande i klimatnämnden tycker att vi måste äta kött veckans alla dagar för att rädda klimatet. Nämnde jag tokcentern?

fredag 4 mars 2011

Återigen en ledsen och besviken moderat

Stackars Moderaterna. De som bara arbetar för allas bästa, de som har en "affärsidé" som går ut på att lösa samhällsproblemen. Och så fort någon inte tycker som dem så blir de så ledsna och besvikna.

Jag bloggade tidigare om Moderaten Sofia Paulsson, ny ordförande i Tiohundranämnden, som är så besviken att MarieLouise Sellin (S) och jag inte delar hennes visioner om en helt privatiserad vård och omsorg. Nu är det Barn och Skolnämndens ordförande Göran Pettersson (M) som känner sig påhoppad och menar att undertecknad försöker skapa konflikter som inte finns, han menar att "alla" är överens om skolpolitiken som bedrivs och att enighet också krävs för att göra ett gott arbete.

Retoriken känns igen (och finns säkert printad utifrån det moderata högkvarteret). Visst är ambitionen bra, att söka så breda lösningar som möjligt, men att alla ska vara överens.... detta hördes sist i Tiohundraprojektet och det fungerade inte då heller. Så fort Moderaterna och deras anhängare får makten driver de stenhårt en ren moderat politik och bryr sig inte om vad oppositionen tycker eller tänker. Det är lätt att vara överens så länge det är man själv som sätter dagordningen, men menar man allvar med ambitionen att söka bred samsyn krävs att man inte kallar oppositionens oro för påhitt eller politiska initiativ från oppositionen för påhopp.

Om Göran Pettersson menar allvar med att allas bidrag ska tas tillvara i skolpolitiken, borde han genast ta till sig Skolverkets riktmärke med 15 barn per barngrupp i förskolan och skapa en bred samsyn kring detta i Barn och skolnämnden för att kunna arbeta fram en handlingsplan för hur kommunens förskolor ska kunna nå dit.