måndag 14 mars 2011

Snart blir man ju vegetarian i protest liksom

Det är skönt att lokaltidningens centerpartistiske ledare inser att den borgerliga majoriteten självklart borde bifalla motionen om att undersöka föräldrars behov av barnomsorg på obekväm arbetstid från undertecknad och Hanna Stymne Bratt (s). Från och till har vi ganska lika syn på saker och ting, men det är sällan han vill tillskriva Vänsterpartiet några positiva rader på grund av detta. Mestadels hakar han upp sig på det han tycker är fel och galet med Vänsterpartiets idéer, rena vantolkningar är heller inte ovanliga. Men här har han tagit sitt förnuft tillfånga och det är bara att tacka för stödet i denna viktiga fråga. Hur viktig den är framgår inte minst av Kommunals undersökning som publicerades förra veckan och som jag bloggat om här tidigare samt av ett underlag från Riksdagens utredningstjänst som nyligen plockats fram.
I övrigt publiceras idag en debattartikel från den moderata gruppen i klimatnämnden där man ondgör sig över oppositionens förslag om en köttfri dag på matsedeln inom kommunens verksamheter, t ex skola, barnomsorg och äldreomsorg. Man beskriver förslaget om en köttfri dag som en "farlig idé med liten klimatvinst". Man kallar förslaget för en PR-idé och menar att det är stor risk att eleverna (i skolan antar jag) inte uppskattar maten utan slänger den. Att mer mat kommer att slängas.
Glädjande nog konstaterar Moderaterna i denna artikel att bra skolmat har direkt inverkan på studieresultaten, något som tidigare förnekats av t ex Anne S Pihlgren (tidigare moderat ordförande i Barn och skolnämnden). Moderaternas förslag för att minska klimatpåverkan från maten blir istället att servera mat enligt tallriksmodellen (?) och servera godare, näringsriktig mat i skolan. Indirekt säger man alltså att vegetarisk mat vare sig är god eller näringsriktig samt att den inte går hem hos skolelever. Vilket årtusende lever moderaterna ? Tja, samarbetet med tokcentern lär väl flyta på smidigt....

Inga kommentarer: