onsdag 11 april 2012

Spontan reaktion - Neeeeej!

Den spontana reaktionen när norrteljetidning tidning igår publicerade miljardsatsningsförslaget för stationsområdet i Norrtälje var Neeeej. Alltså, inte fler rektangulära 3,5våningshus som fyller upp varenda plätt i centrum nu. Ta i stället vara på att området varit stationsområde i ett par hundra år. Järnvägsparken är redan borta. De stora träden gick inte heller att spara. Inte ens de relativt unga träden vid "nya" busstorget verkar gå att rädda till eftervärlden. Och att gräva ner bussterminalen i den berömda norrtäljegyttjan för att lägga butiker och cafeer i markplan... Räcker det inte med de tomma butikslokaler som gapar mot oss varje höst i centrum? Nu ska det ju bli butiker och cafeer såväl i hamnen som i det tre(?) ytterstadscentren också, så varifrån ska alla flanerade komma? Ja, det blir en del bostäder också, det är sant, men hellre skulle jag spontant se att vissa öppna ytor åtminstone behålls i det gamla stationsområdet, att husen byggs i mer klassiskt tvåvåningsträhus och att man tar vara på miljöerna kring alla de gamla industrier och fabriker som funnits i områdetrunt järnvägen, runt kommunikationen ut ur stan och kommunen. Att 3,5våningshus är klassisk norrtäljestil? Jo, snart så, men i centrum skulle vi kunna ha lite mer småskaligt med historisk anknytning också... Helt spontant.