torsdag 31 mars 2011

Norrtälje borde bli Sveriges bästa förskolekommun

Vänsterpartiet vill att Norrtälje ska arbeta för att bli Sveriges bästa förskolekommun. Vi vill att kommunen erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid och vi vill också att kommunen sätter upp 15 barn/barngrupp som mål och tar fram en handlingsplan för att nå dit. Utvecklingen i landet går nu i fel riktning och samtidigt som de pedagogiska kraven på förskolan ökar blir barngrupperna allt större. Skolverkets rekommendationer är 15 barn/grupp och även färre i grupper där det finns barn under tre år eller många barn med utländsk härkomst. I Vänsterpartiet tror vi att satsningar på förskolan ger resultat i skolan och för de uppväxande släktets psykiska och fysiska hälsa.

Inga kommentarer: