onsdag 12 juni 2013

Första inlägget i budgetdebatten SLL

Precis som håkan tidigare redogjorde för här imtalarstolen så går ej Olika förutsättningar, olika problem att möta med samma lösningar. Vänsterpartiets förslag till budget heter: låt hela länet leva, och det tar hänsyn till just detta. Vad vi behöver göra för att kunna erbjuda våra invånare en likvärdig vård med hög tillgänglighet och kvalitet för alla, är inte att likrikta länet enligt Vårdval Stockholm, utan att öppna upp för nya innovativa lösningar som har möjlighet att möta invånarna utifrån deras behov och förutsättningar. 

I norrtälje kommun ser det väldigt annorlunda ut än i de områden som har tillgång till tunnelbana eller femminuterstrafik med buss utanför fönstret. Om du inte är nöjd med vårdcentralen i älmsta är det inte bara att välja en annan. tillgängligheten till läkare, sköterskor, mvc, bvc mm blir i länets ytterkanter inte automatiskt större i och med fler vårdval. snarare riskerar konkurrens i dessa områden, där underlaget är ganska litet, slå ut mindre enheter och försämra tillgängligheten för invånarna. i vänsterpartiet anser vi att vi måste se till att erbjuda en högkvalitativ vård åt alla och detta görs bäst genom att anpassa vården efter de förutsättningar som finns för invånarna. Det görs inte genom likriktning à la Vårdval Stockholm. Ivänsterpartiet lanserar vi istället ett hälsoval som inte bara rymmer hänsyn till socioekonomiska förhållanden utan även möjlighet att framföra synpunkter om var etableringar sker så att vi kan bemöta de behov som finns.

Filippa Reinfeldt talade tidigare om utbyggd ehälsa och vård på nätet och igår talade folkpartiet om rätten till ett eget rum på nätet. det här är saker som jag påivrar i många olika sammanhang; hur vi kan skapa en ökad demokrati och jämlikhet genom modern teknik, men att nätet ska ersätta en tillgänglig sjukvård i hela länet har jag svårt att se när det inte ens finns bredband utbyggt så att alla har tillgång till nätet dygnet runt. Och det är kanske ok att åka en bit till vårdcentralen, men när du är i behov av en Ambulans är det viktigt att den kommer så fort som möjligt.därför vill vänsterpartiet att målsättningen om att ambulansen ska vara på plats inom tio minuter vid prio ettlarm återinförs. Filippa talade sig också varm om en fortsatt utveckling av vårdcoacher inom vården. Om jag förstår detta rätt så är detta samma sak som Aktiv hälsostyrning, det länsgemensamma projekt som nu riskerar att avbrytas i norrtälje p g a otillräcklig budget. 

Tiohundraprojektet har från start blivit styvmoderligt behandlat och haft ett otillräckligt tillskott av pengar, både från kommun och landsting. När projektets särart diskuterats i denna sal har röster ofta höjts om att norrtäljeborna minsann inte ska ha en bättre vård än övriga länet. Det är ett konstigt argument. Om det vore så att norrtäljeborna hade en bättre vård vore det då inte läge för resten av länet att se och lära istället för att se till att även norrtäljeborna påtvingas ett vårdval som inte är anpassat efter de fysiska förutsättningarna? 

Det kan vara svårt att sätta sig in i andra situationer än dem man är van vid, men det händer kanske någongång på sommaren att även församlingen här besöker länets nordligaste kommun som har nästan 60000 invånare på vintern och över 200000 invånare på sommaren. annars är ni Välkomna till norrtälje i sommar och ta med Iphonen, se till att ni inte blir sjukare än att ni kan släpa er till ett ställe med mottagning så att ni kan gå in i ert eget sjukvårdsrum på nätet för på besparingslistan står bl a den speciella sommardoktorn som finns där för sommarbefolkningen, vilket kommer att leda till långa köer på akuten. finns det nån där? sjuksköterskorna i norrtälje erbjuds bara 5000 mer för att skjuta på sin semester medan de på Karolinska erbjuds 15000. Kanske blir ni tvungna att åka hem till stan

Jag yrkar bifall till vänsterpartiets budget

Inga kommentarer: