torsdag 23 maj 2013

Norrtälje och Södertälje sjukhus hotas åter, men i det fördolda

Hörde just en tjej på radio som berättade att hon bloggade minst tre gånger om dagen. Då kom jag på mitt nyårslöfte att ta upp bloggandet igen. Sedan 1 januari har det väl blivit en 3-4 bloggposter. Fattigt skulle jag uttrycka det. Problemet är ju inte att det inte finns nåt att säga. Och lång tid tar det inte heller. Jag provar igen.

I förrgår träffade jag tre kirurger på Norrtälje sjukhus. Här följer mina minnesanteckningar från det mötet.

"Jag har pratat med tre kirurger på Norrtälje sjukhus angående den nya framtidsplan som ska tas för hälso/sjukvården i Stockholms län den 11-12 juni.
Enligt framtidsplanen kommer inga cancerpatienter att i framtiden behandlas vid Norrtälje eller Södertälje sjukhus (se sid 39). Detta är ett hot mot sjukhusens framtida verksamheter. Cancervården är en väsentlig del av den allmänna sjukvården. Vad händer om man bryter bort den? Läkarna jag talade med oroade sig för akutmottagningen, som de menar är beroende av att det finns en viss volym av annan vård och dagkirurgi. Läkarna menar att ett akutsjukhus måste kunna hantera vanliga sjukdomar. Om all cancervård försvinner från Norrtälje och Södertälje sjukhus kommer sjukhusen att kompetensdräneras och detta kommer att gå ut även över andra patienter inom t ex mag/tarmkirurgin. Planen anger att verksamheten kommer att ekonomistyras så om cancerpatienter ändå behandlas vid de två sjukhusen kommer ingen ersättning att utgå. Detta innebär att sjukhusen måste skicka vidare alla misstänkta tumörer till sjukhusen i centrala Stockholm, alla cancerpatienter som kommer till akutmottagningarna måste skickas vidare och detta drabbar även hemsjukvården och ASIH, som har behov av närhet till ett akutsjukhus för sina svårt sjuka patienter.

Läkarna jag talade med menade att framtidsplanen inte är förankrad i verksamheten. De har själva deltagit i det s k specialistrådet som fått yttra sig över planen och de blev förvånade när de såg att det som nu står i planen inte stämmer överens med det som specialistrådet tyckte. De hänvisar till en Nationell plan för cancervården som på regional stockholmsnivå drivs i inriktningen att cancervård inte ska ske på små sjukhus. Som stöd för detta hänvisas det till att cancervården inte drivs bra på små sjukhus i England. I Stockholms län finns statistik sedan 15 år tillbaka som visar att cancervården är väldigt bra i Norrtälje.
I specialistrådet var man överens om att ändtarmscancer – där man har få patienter - kan släppas till de centrala sjukhusen och NTS kan inom detta område öka samarbetet med DS. Däremot var alla överens om att tjocktarmscancer skulle behandlas på alla sjukhus. Specialitetsrådet har alltså en annan uppfattning än det som står i planen. Läkarna menar att idéerna om centralisering som förs fram i framtidsplanen kommer från Regionalt center för cancervården. Planen utgår från ett storstadsperspektiv, men 70-80% av all cancervård går att bedriva med lika hög kvalitet vid mindre sjukhus. Läkarna vill att rospiggarna ska ha nära till sin hjälp och vård, och menar att NTS idag har bra kontakter,nätverk och videokonferenser med andra sjukhus i länet. Kortast väntetid mellan diagnos och behandling är idag på NTS, Södertälje och Ersta sjukhus.

Idag opereras 20-25 patienter cancerpatienter per år vid NTS, ett tiotal utreds, och ca 100-200 cancerpatienter finns i systemet. Till detta tillkommer palliativa patienter. ASIH påverkas inte direkt av framtidsplanen, men deras verksamhet grundas på närhet till ett akutsjukhus.
Läkarna saknar en konsekvensbeskrivning av vad som händer med sjukhusen när alla cancerpatienter slussas till sjukhusen i centrala Stockholm. De menar att det kommer att bli överfullt på stockholmssjukhusen och att en bättre lösning vore att flytta ändtarmscancer från NTS och Södertälje, samtidigt som de sjukhusen på sikt skulle kunna ta emot fler tjocktarmscancer i nära samarbete med stockholmssjukhusen. En avlastning som kommer att behövas med tanke på bl a befolkningsökningen i länet.

Slutligen undrar läkarna om politikerna i landstingsfullmäktige är medvetna om vad detta beslut innebär såväl för cancerpatienter (och andra patienter)i länets utkanter samt för Norrtälje och Södertälje sjukhus fortsatta status som fullvärdiga akutsjukhus.
Beslutet kan tas, säger det, men det ska tas med öppna ögon och de som beslutar om det ska sedan stå ansvariga för följderna."

Jag ser detta som mycket allvarliga signaler och det finns all anledning för invånare i Norrtälje och Södertälje att åter rusta sig för barrikaderna. Med tanke på allvaret i frågan har jag valt att inte göra partipolitik av detta (förrän jag får majoritetens respons), utan delat med mig av informationen till politiker i alla färger, media och tjänstekvinnor och män för att få klarhet i detta.

Inga kommentarer: