onsdag 31 mars 2010

Kvalitet på fritids

Efter måndagens interpellationsdebatt i kommunfullmäktige där jag ställde några frågor om barngruppernas storlek och vuxentätheten på våra fritidshem till Barn och Skolnämndens ordförande Anne S Pihlgren (M) har nu en ny rapport från Skolinspektionen kommit.
350 000 barn mellan 6 och 12 år går på fritids i Sverige och Skolinspektionen konstaterar att många fritidshem försummar sitt viktiga pedagogiska uppdrag och gör inte tillräckligt för att stödja barnens personliga utveckling.
Enligt Helene Roslund på Skolinspektionen liknar situationen på många fritidshem mer kvalificerad barnpassning än pedagogisk verksamhet som stödjer barnens personliga utveckling och tar tillvara deras nyfikenhet och lust att lära. Barnens trygghet och säkerhet är viktig, men fritids ska också hjälpa barnen att utvecklas och ge dem erfarenheter och kunskaper som de har nytta och glädje av i sina liv. Det kan handla om att prova på möjliga fritidsintressen som dans, musik eller schack, eller att lära sig praktiska saker som att göra mellanmål eller kommunicera med hjälp av webben, menar Helene Roslund.

"– Viktigt är också att fritidshemmen bidrar till en positiv självuppfattning hos barnen och exempelvis motverka traditionella könsmönster. Där kan fritids göra stor skillnad, säger Helene Roslund. "

Enligt Skolinspektionen kan det nu vara 100 barn inskrivna på EN avdelning på fritids, och vare sig Skolinspektionen eller Skolverket verkar har samma problem som Barn och Skolnämndens ordförande i Norrtälje att reda ut vad en avdelning är. I såna fall skulle de väl inte använda sig av det begreppet i sin jämförelsestatistik.

Jag säger som Rossana Dinamarca (V) gör på Twitter:
"blir lovad 50 spänn extra i flerbarnstillägg av regeringen. Hade hellre fått löfte om att sonen slapp gå på fritids i en grupp om 50 barn. " Men för min del menar jag förstås dottern,,,

Inga kommentarer: