onsdag 17 mars 2010

Är detta 2010?

Små samhällen och orter har alltid betytt utsatthet och oro för de som inte är precis som de flesta, de som sticker ut lite mer från normen. Samma tegelstenar och nätverk som för andra inger trygghet och gemenskap utgör för dessa människor ett hot. Alla känner alla, bra eller dåligt?
Ett homosexuellt par bosatta i Gräddö har trakasserats så att de nu känner att de måste flytta ifrån kommunen. Det är sorgligt och oacceptabelt och detta tar flera av arbetarrörelsens representanter idag avstånd från i Norrtelje tidning. Vi måste skapa ett samhäller där alla är lika mycket värda och behandlas med samma respekt. Om detta skriver idag också HBT-sossen och Ulrika Falk.

Inga kommentarer: