onsdag 24 mars 2010

Livet och familjen

Många undrar vad livet och familjen har med politik att göra. Svaret är allt. Jag brukar berätta om hur "experter" tidigare tyckte att det var viktigt att ha några år mellan barnen så att föräldrarna fick tid för varje barn och sen när försäkringssystemet ändrades så att man bara fick behålla föräldrarpenningen om barnen föddes med högst 2,5 års mellanrum, så ändrade också expertisen ståndpunkt och hävdade att det var bra för barnen om det inte var så långt emellan.
Borgerligheten med Filippa och Fredrik i täten brukar tjata om att beslut ska tas vid köksbordet och att politiker inte ska lägga sig i, men hela samhället styrs av politik, det är aldrig vi själva som helt kan välja.
Exempel på politiska beslut som styr familjers val är: Föräldrarförsäkringen (hur lång den är och hur hög ersättningen är), tillgången på barnomsorg (öppettider och kostnader), barnbidrag, bostadsbidrag, vårdnadsbidrag, möjlighet till kortare arbetstid mm. I många länder är föräldrarförsäkringen knuten till mamman och det handlar bara om att vara hemma med sitt nyfödda barn några veckor. Gemensamt finansierad barnomsorg finns inte heller över hela världen utan blir till mycket större del ett val som ska göras vid köksbordet (men det är väl bara ett val i realiteten om alla har lika mkt pengar att lägga på barnflickor eller annan hjälp).
Valen vi gör idag för hur vår familj ska ha det, görs möjligtvis vid köksborden, men är hela tiden beroende på lagstiftning och politiska beslut. Om de politiska besluten är att ta bort de regler som förenklar för barnfamiljer så gör vi kanske andra val, kanske väljer vi att inte skaffa barn alls. Vi kan också engagera oss för att göra valen fler för alla föräldrar, oavsett ekonomi.
Andra som bloggar om familjepolitik idag är Helene Sigfridsson och Ulrika Falk

Inga kommentarer: