tisdag 9 mars 2010

Vem behöver mina skattepengar?

Ledaren i Norrtelje tidning skriver idag att vänsterledaren Lars Ohly nu kastar ut ett förslag om förstärkt kommunal hemtjänst och hembesök hos alla över 75 år för att se över behov av ev hjälp i hemmet. Enligt ledarskribenten är detta ett desperat motförslag då Vänsterpartiets ledare nu inser att 66% av svenska befolkningen vill behålla RUT och en majoritet av dem är över 60 år.
Om ledarskribenten vore lite mer påläst än att bara kunna citera en rad ur partiprogrammet som säger att "privata företag kan bidra till samhällets utveckling", så skulle han veta att Vänsterpartiet länge arbetat för att förstärka hemtjänsten. Under senare år har denna blivit mer och mer slimmad under besparingar och effektiviseringar (och dessutom experiment med privatiseringar, allt givetvis för att uppnå just besparingar och effektiviseringar). I stället för att se hur vi kan stärka upp hemtjänsten, erbjuda de äldre fler tjänster och valmöjligheter, väljer borgerligheten att privatisera och snäva in valet för de äldre till vilket företag som ska sköta den minimerade servicen. Privatisering av hemtjänsten leder inte bara till ökad byråkrati utan även till ökade resor runt om i kommunen. Men, det fäller ledarskribentens argument att privata företag skulle försvinna om hemtjänsten förstärktes och RUT slopades...
Förslaget om att alla invånare över 75 år ska få ett hembesök där man ser över behov av hjälp är på intet sätt nytt. Det har bl a diskuterats i positiv anda av samtliga partier i Tiohundranämnden och det finns också redan i flera kommuner, däribland moderata Täby. Det är ett bra sätt att komma i kontakt med de äldre i kommunen och även en bra service för de äldre som kanske inte riktigt vill och vågar kontakta omsorgen. Ett "Jag vill om du vågar"-koncept så att säga.
Vänsterpartiets förslag är bra använda skattepengar som omfördelar från friska arbetande människor till de som är i behov av tjänsterna. RUT står för en omvänd omfördelning av resurserna i samhället och bör avvecklas. De som nu tjänar sitt uppehälle inom RUTsektorn behöver inte återgå till brottsligt svartarbete. Det finns behov och efterfrågan av deras tjänster. Dem som det finns behov av ska vi skattesubventionera, de som efterfrågas får efterfrågaren själv betala.

Inga kommentarer: