onsdag 17 mars 2010

Hur fostrar vi till demokrati och engagemang?

InYourFace skriver idag om partiers vara eller icke vara på våra skolor. Sjölv tycker jag att det är helt befängt att förbjuda partiverksahet på skolorna. Eleverna borde i stället kunna få plus i kanten för demokratiskt engagemang och samhällsstudier på en djupare nivå. Det är vi människor som är demokratin och politiken, det är ungdomarna som förväntas vara ungdomsförbunden. Var går gränsen? Får en aktiv SSUare ha åsikter om saker och ting på skolan? Kan en aktiv CUFare försöka värva sina klasskamrater på skolan eller måste så ske på fritiden? På en arbetsplats har man t ex raster och då får man väl ägna sig åt vad man vill, gäller det inte på skolan?
Om medborgare och förtroendevalda ska komma närmare varandra och demokratin bli något som de flesta naturligt deltar i, är knepet inte att sätta några gubbar på Rådhuset en eftermiddag i veckan. Samhället och skolornA måste sjuda av aktivitet, vi måste förstå att allt är politik och att vi alla kan vara med och göra skillnad. Vi måste veta att vi tillsammans äger vår verklighet och framtid.

Inga kommentarer: