tisdag 30 mars 2010

Sätta mig i en stuga på Kläppen och skriva en bok - Om fåtalets politik

Den borgerliga majoriteten i kommunen är beredda att slåss med näbbar och klor för en politik som gynnar ett fåtal. Och med lite skicklighet lyckas de få ett flertal att ställa upp på det.
Visst, det handlar bl a om vårdnadsbidraget, som flera borgerliga politiker i talarstolen försäkrar kommer att utnyttjas minimalt, och därför inte medför några större kostnader. Ja, det kommer antagligen inte att utnyttjas av så många för det är ett oflexibelt, omodernt bidrag som de flesta inte har ekonomiska möjligheter att utnyttja. Det kräver att barnet helt avstår från barnomsorg och är ingenting som enkelt går att kombinera med att en förälder går ner i arbetstid. Det hela blir inte mindre absurt när kommunalrådet Kjell Jansson (M) vill få oss att tro att detta är någonting som han hade utnyttjat om det funnits när hans barn var yngre.
Att vara förtroendevald och förvalta våra gemensamma skattepengar handlar om att göra det man tror är bäst för de flesta, det kan inte vara att införa en reform som man från början vet endast kommer att utnyttjas av ett fåtal, varför ska de fåtalet få sitt val tillgodosett av våra gemensamma pengar? Jag vill också vara mer med mina barn, jag skulle vilja klara mig på att jobba halvtid, men det finns ingen sån möjlighet. Hur ser den borgerliga majoriteten på valmöjligheter för sämre ekonomiskt bemedlade, ensamstående, sjukskrivna m fl? Ska vi inte alla ha samma möjligheter att välja hur vi vill ha det med våra barn? Ulrika Falk skriver också om detta idag.
RUT är en annan användning av skatteinstrumentet för att öka valmöjligheterna för bättre bemedlade invånare. Helt plötsligt kan de till subventionerade kostnader välja att låta någon annan städa efter sig. Medan vi som städar hos dem aldrig har valmöjligheten att låta någon annan städa vårt hem. Subventionerade tjänster i hemmet ska, för bästa användning av skattemedel, knytas till äldre eller de som av andra orsaker har stora behov.
Vad har då Kläppen med saken att göra? Jo, det är en lång historia som Miljöpartiets Bridget Wedberg redogjorde ganska detaljerat för under gårdagens fullmäktigemöte. Och det handlar fortfarande om fåtalet. På en, av kommunen ägd, ö i ytterskärgården finns en gammal fiskebod som en f d polis och borgerlig kommunpolitiker utan nyttjandeavtal byggt till som fritidshus. Bygglovet har sedan år 2000 fått avslag i regeringsrätten 2 gånger. Nu ligger en tredje ansökan på ByggoMiljönämndens bord för behandling och innan den är behandlad i samtliga instanser så kommer nämnden inte att kräva någon rivning av svartbygget som nu stått där i tio år. AV HÄNSYN TILL KOSTNADER OCH OANGELÄGENHETER för lagbrytaren (fåtalet). Det är VÅR gemensamma fiskebod som kommunen köpt in för att se till allmänhetens intressen. Det finns inget nyttjandeavtal, stugan är olagligen utbyggd och kommer antagligen att stå kvar så länge den olaglige nyttjaren orkar använda den.
Men jag kanske åker ut till vår gemensamma fiskebod och sätter mig där och skriver - boken om fåtalets politik. Då slipper man åtminstone det pinsamma käbblet i fullmäktige.

Inga kommentarer: