onsdag 13 januari 2010

Ut med er - genast!

Enligt en artikel i Friluftsfrämjandets tidning Upplev så har våra besök i skogen minskat avsevärt de senaste 20 åren. Den största minskningen står barnen för, hela 50% mindre vistelse i skogen idag än för 20 år sedan. Med tanke på de forskningsrön om hur viktig den oredigerade naturmarken är för barns utveckling och tankeförmåga, så är detta oacceptabelt. Istället för att gå till skogen berättar artikeln om att barn istället besöker tillrättalagda miljöer som lekpalats och äventyrsbad, en halv miljon barn under 14 år reser även utomlands varje år.
Göran Ericsson, forskare vid SLU, tror att utvecklingen beror på att vi inte längre lever nära naturen, vi har inga naturliga kopplingar till naturen och därmed upplever vi den som främmande och hotfull. Många av de som idag är friluftsmänniskor är specialiserade på t ex jakt, fiske, skidåkning eller liknande, för 30-40 år sedan tog man på sig ryggsäcken och tog en skogspromenad.
Artikeln tar också upp den paradox att vi vuxna ofta uppmanar barnen att lämna datorn eller TVn och gå ut samtidigt som vi oroas av att släppa ut dem utan uppsikt. Självklart ser Friluftsfrämjandet att de har en viktig funktion att fylla, men det gäller inte bara dem. Det gäller också alla vuxna förstås, men speciellt förskolor och skolor. Kunskaper och förståelse för natur och miljö finns med i läroplanerna och som jag tidigare nämnde finns många nya forskningsrön om hur viktig den oredigerade naturmarken är för barns utveckling. Carl Lindgren menar i artikeln att avsaknad av den allsidiga stimulering som skogen ger kan få till följd att barnen blir allt mer sensoriskt berövade, vilket kan leda till sociala, emotionella problem hos barnet.

Inga kommentarer: