måndag 11 januari 2010

När lusten tryter kan vara ett stort hot mot framtiden

Vi måste ha roligt kamrater. Och vi måste göra saker som engagerar oss och känns meningsfullt. Men redan för länge sedan så var det känt att ork och lust tryter om man tvingas till överutnyttjande av de egna krafterna, en negativ anda sprids som själ mer och mer av energi och lust tills ingeting känns motiverat längre. Ett klassiskt sätt för överheten att hålla underkasten på mattan, se till att de måste använda all sin energi för att få vardagen att gå runt och håll livskraften uppe med hjälp av en dröm om att en dag vinna storvinst på lotteriet. Men låt dem aldrig aldrig känna sig starka och glada, då kanske de gör revolution.
Men i vår ibland till synes hopplösa kamp, måste vi komma ihåg att inte låta vår trötthet, uppgivenhet eller frustration, suga energi ur varandra. Vi måste ständigt påminna oss varför vi kämpar, vad vi vill, vilka visioner vi har och att vi faktiskt är många som delar dem. Vi får inte bli våra egna motståndare, för vem ska då....?
Det finns ingenting ristat i sten att det är så här det ska vara. Det finns inga givna modeller för hur kampen ska drivas eller för hur vi ska vinna makten över våra liv och vår framtid. Det finns bara det som skapas i möten mellan människor med idéer och tankar. Vi måste alla vara öppna för det, se det och ta tillvara det. Vi måste ta hand om varandra, stötta varandra och se till att vi orkar kämpa för en bättre värld, för ingen av oss klarar av det på egen hand. Vi behöver varandra. Och visst vill vi, kan vi törs vi? Ja, vi kan, vi vill ,vi törs. Ses på barrikaderna kamrater!

Inga kommentarer: