torsdag 26 augusti 2010

Debatt om jobben

Här följer mitt inledningsanförande med lite tillägg av slutorden på debatten om jobben som Miljöpartiet bjöd in till idag på Folkets Hus i Norrtälje.

Alla människor måste få känna sig värdefulla och behövda av samhället. Människor som ställs utanför p g a arbetslöshet eller sjukdom utgör ett hot mot demokratin. Sverige och Norrtälje har inte råd att låta friska människor gå utan jobb. Men vi har råd att låta sjuka människor vara sjuka, få rehabilitering och stöd för att eventuellt kunna ta sig tillbaka till arbetslivet.

Vänsterpartiet vill bygga världens bästa välfärd. Utan vinstintressen. Det behövs FLER inom skolan, förskolan och på fritids, det behövs en utbyggd elevhälsa, det behövs fler inom sjukvården och omsorgen, inte fler företag utan fler människor , fler händer och famnar.

Vänsterpartiet vill också göra investeringar i förnybar energi och byggandet av fler hyresbostäder. I Norrtälje vill vi t ex satsa på biogasproduktion och utbyggnad av vindkraft, utveckling av smartare avloppslösningar osv. Vänsterpartiet vill införa ett klimatROTavdrag för t ex installation av solpaneler.

Grunden för ett liv där varje människa känner sig värdefull och kan delta i samhälls- och arbetsliv läggs i skolan. Därför måste vi ha en demokratisk skola där alla elever får uppleva positiva förväntningar. Där varje elev får känna att hon/han har förmågan att ta till sig kunskap och får lämna skolan med självförtroende och hopp inför framtiden. Då får vi unga människor som är redo att möta arbetsmarknad eller studier.

Framtidens jobb måste anpassas efter de som ska jobba. Anställda måste ha möjlighet att påverka sina villkor på jobbet. Norrtälje kommun bör ta fram en åtgärdsplan för detta.

För de som av olika anledningar hamnat långt från den ordinarie arbetsmarknaden behövs många åtgärder; rehabilitering, utredningar, medicinering, terapi, utbildning, praktikplatser och feriejobb. Det krävs av oss, samhället, att vi tar på oss ansvaret att hjälpa alla till ett värdefullt liv, det är ingenting som vi kan kräva att trasiga människor själva ska klara av inom snäva tidsramar.

Vi tror att människor vill kunna känna sig trygga med att välfärdstjänsterna finns tillgängliga där man bor när man behöver dem. En utbyggd välfärd ger trygghet och jobb. I välfärden ingår förutom vård skola omsorg även kommunikationer som kollektivtrafik och bredband. För att nå världens bästa välfärd i Norrtälje kommun kommer vi att behöva anställa rätt många. För dem som inte vill arbeta inom välfärdssektorn hoppas vi att företag och teknik kommer att skapas för att kunna göra Norrtälje fossilbränslefritt och klimatneutralt. Och där hade jag pratat mina minutrar. TACK stod det på en skylt som hölls upp.

1 kommentar:

Martin sa...

Din politiska åsikt är säker, med ditt engagemang gör din röst hörd på

http://www.valresultatet.se