torsdag 19 augusti 2010

Svårt att inte säga, vad var det jag sa?

Kundvalet inom hemtjänst och hemsjukvård i Norrtälje är ett fiasko. Det kan vi se nu när två företag gått i konkurs och vårdbolaget som ägs av kommun och landsting tillsammans säger upp sitt avtal med nämnden. Ingen vill eller kan utföra hemsjukvården (jo, det är nog den som är haken) för de pengar som erbjuds.
Jag har tidigare skrivit artiklar och bloggat om hur vissa kommuner närmare Stockholm har fått över 50 intresserade företag vad det gäller att bedriva hemtjänst. Det har knappt funnit biståndsberättigade så att det räckt till en åt varje företag. Detta leder givetvis till konkurser. Underlaget räcker inte för så många företag som också måste få ut vinst för sitt arbete.
I Norrtälje var det länge bara vårt eget vårdbolag Tiohundra och privata Roslagshälsan som bedrev hemtjänst och hemsjukvård. Det kändes inte tillräckligt för den borgerliga majoriteten i Tiohundranämnden så de förändrade reglerna och delade in tjänsten i två kategorier; enbart hemtjänst eller hemtjänst och hemsjukvård för att få fler företag att nappa. Ett företag nappade. Ett annat gick i kånken. Det egna bolaget sa upp avtal om hemtjänst och hemsjukvård i norra delarna av kommunen.
Den moderata ordföranden i nämnden Lena Cronwall Morén låtsas fortfarande som att detta inte är ett problem. För mig står det ganska tydligt att alla kan tänka sig att bedriva förhållandevis lätt hemtjänst i tätorten, medan tyngre hemsjukvård på landsbygden ter sig tämligen ointressant för den som vill hålla sig flytande ekonomiskt.
Kundvalet är ett fiasko. Ta och rätta till detta nu. Ge Tiohundra AB i uppdrag att bemanna en samlad organisation för hemtjänst och hemsjukvård i hela kommunen. För kontinuitet hos de äldre, för trygghet, god ekonomi och miljö.

Inga kommentarer: