torsdag 19 augusti 2010

Många anledningar att vara emot

Det finns många anledningar att vilja avveckla kärnkraften. En del är helt enkelt rädda för den, antingen är de rädda för en olycka (Forsmark ligger bra mycket närmare än Tjernobyl), eller så är de rädda för att arbete med tekniken leder till att även kärnvapen framställs; att världens energiproblem inte kan lösas med kärnkraft för då vet vi inte var kärnvapen finns. Andra har svårt att se brytning av uran och klyvning av atomer som en del i det naturliga kretsloppet då nedbrytning med mänsklig hand går så otroligt mycket fortare än det naturliga förloppet och vi skapar avfall som finns kvar på jorden under oöverskådlig tid. Andra menar just att det här med avfallet, som vi vare sig vet hur vi ska förvara eller hur farligt det är, är en huvudorsak att inte vilja ha kärnkraften kvar. Det är de som tycker att det är viktigt att ta hand om sin egen skit. Sen finns det de som inte accepterar att vi här i den rika världen har en till synes ren energikälla medan den matas med uran från skitiga gruvor i bl a Afrika, där fattiga människor och miljö får betala med sin hälsa för vårt välstånd. Det finns faktiskt de som tycker att kärnkraft inte alls är en ren och klimatneutral energikälla. Det finns också de som tycker att kärnkraften ska stå för sina egna kostnader och att om den gjorde det så skulle den bli ofantligt dyr. och de som helt enkelt tycker att kärnkraftverk är fula, eller att horngäddorna i Öresund är värda ett bättre öde. Så finns det de som ställer upp på alla de här argumenten.
Men vad finns det för argument att vara för? Jo, en del skiter helt enkelt i var strömmen kommer ifrån bara lampjäveln lyser och datorn fungerar. Andra verkar tänka mer att säkerheten i Sverige är så himla hög och risken är liten att nåt händer här, så VI borde få ha kärnkraft (var uranet kommer ifrån kan de blunda för). Hur man löser problem med avfall och brytning av uran i framtiden, det klurar nog barnbarnen ut (ungefär samma som att de skiter i det). Och så kan man med gott samvete figurera på valaffischer och förespråka kärnkraft - för klimatets skull.

7 kommentarer:

Kroppskultur sa...

För att nu bara saxa en del av ditt blogginlägg(ingen ide att ge sig i kasst med allt på en gång).

"att världens energiproblem inte kan lösas med kärnkraft för då vet vi inte var kärnvapen finns."

Vet vi vars kärnvapnen finns om all kärnkraft försvinner? Vilka länder har utvecklat kärnkraft först och kärnvapen sen(istället för tvärtom)? På vilket sätt får IAEA/omvärlden mer insyn om ett land inte har kärnkraft?

Michael Karnerfors sa...

Hej Catarina! Kul med människor som vill diskutera kärnkraft. Hoppas att du kommer att få tillfälle att svara.

Några kommentarer:

Men vad finns det för argument att vara för?

Kärnkraften står för hälften av vår el. Om du står ut med att 12 timmar per dag vara utan el så... bra! Gott för dig att du är så principfast och konsument-etisk.

Men vi är inte så många som ställer upp med dig... vi tycker om att ha ström.

Nästa skäl att vara för är att kärnkraften är det utsläpps-snålaste vi har, näst efter vattenkraften, när man räknar alla energislag från gruva till rivning och slutförvar.

Nästa skäl att vara för är att 80% av världens energi kommer ifrån fossila bränslen... hela 200 000 000 000 kWh/år i Sverige. En användning som dödar ca 5000 svenskar per år på grund av sjukdomar relaterade till luftföroreningar. Svensk kärnkraft räddar i trakterna 100 000 människors liv i minskade utsläpp.

En del är helt enkelt rädda för den, antingen är de rädda för en olycka (Forsmark ligger bra mycket närmare än Tjernobyl)

Sant som det är sagt, men Forsmark är inte Tjernobyl. Frågan är: vad har Sovjetisk skrotdesign från 50-talet med erkänt livsfarliga egenskaper med svensk kärnkraft att göra? De avgörande förloppen som ledde till Tjernobylolyckan är fysiskt omöjliga i svenska reaktorer. Så varför jämföra dem?

Du skriver: så är de rädda för att arbete med tekniken leder till att även kärnvapen framställs

Första atombomben exploderade 1945. 9 år senare skapades kärnkraften. Innan dess hade ytterligare över 2 000 bomber byggts, 50 av dem detonerats, inklusive vätebomber (de stora smällarna), och inget land har någonsin gjort bomber av reaktorbränsle från civila kraftreaktorer. Så hur menar du att man gör bomber av kärnkraft?

att världens energiproblem inte kan lösas med kärnkraft...

Ingen har sagt det heller. Kärnkraft skall få hjälpa till, inte dra lasset själv.

...för då vet vi inte var kärnvapen finns....

Snarare tvärt om: när ett land skaffar sig kärnkraft tvingas det in i samarbete under IAEA's ledning. Det var så USA stoppade den svenska atombomben: genom att lova oss bränsle till kärnkraft.

Den som inte har kärnkraft har ingen anledning att låta IAEA ens komma in i landet, än mindre inspektera, och kan därmed mycket lättare gömma ett atombombsprogram.

vi skapar avfall som finns kvar på jorden under oöverskådlig tid

Den tiden är väldigt överskådlig jämfört mot allt annat avfall du skapar. 100 000 år i sämsta fallet - krympt till 500 år med nyare generationer kärnkraft - är långt bättre än den evighet som du har för avfall som inte blir ofarligt med tiden. Hur vill du exempelvis ta hand om dina kvicksilversopor?

Naturen visade hur man tar han om kärnavfall. 2 miljarder år klarade det naturliga slutförvaret i Oklo uppgiften. Vi behöver bara 100 000 år på oss, eller som sagt 500 år om vi bara slutar blockera modern kärnkraft. Är då 2 000 000 000(!) år är inte gott nog åt dig?

som vi vare sig vet hur vi ska förvara eller hur farligt det är, är en huvudorsak att inte vilja ha kärnkraften kvar

Men oavsett om vi tar bort kärnkraften nu eller inte, så försvinner inte avfallet för det

Hur man löser problem med avfall och brytning av uran i framtiden, det klurar nog barnbarnen ut (ungefär samma som att de skiter i det).

Forskningen på detta har pågått i ca 30 år, och nu börjar det dra ihop sig till att ansöka om byggtillstånd. År 2020 räknar man med att första kapseln med använt bränsle skall tas emot av slutförvaret i Östhammar kommun.

Så om mina barnbarn skall klura ut detta, då kommer de bara ca... hm... 20-30 år för sent, för var vår farfar - inte våra barnbarn - som började med detta. ;)

Kia Hamnö sa...

Den 25 juli 2006 inträffade en incident på Forsmark som hade kunnat leda till härdsmälta. Ett tekniskt fel gjorde att flera av varandra oberoende säkerhetssystem slogs ut. Händelsen berodde på ett konstruktionsfel som byggdes in i reaktorn 1993.
Michael Karnerfors kommenterar inte uranbrytningen. För att urskilja uranet används svavelsyra. Resterna av detta pumpas ut i dammar bredvid gruvan. I dess lakrester finns även naturliga sönderfallsprodukter, bland annat radium, och flera typer av tungmetaller. Från dessa dammar kan förorenat vatten spridas.
M. Karnerfors skriver heller ingenting om de förnyelsebara alternativen. Svenska naturskyddföreningen lät för fyra år sedan energisektorns branchorganisationer svara på frågan hur mycket energi de kan producera med sol, vind och bioenergi. Svaret var att redan år 2020 skulle förnyelsebara källor kunna generera 88 TWh el och 164 TWh värme, totalt 252 TWh, vilket kan jämföras med Sveriges energiförbrukning(transportsektorn frånräknad), 311 TWh(siffran 311 är från förra året).
Det pågår ett lobbyarbete för att mjuka upp politiker och allmänhet i kärnkraftsvänlig riktning. En central aktör i detta är Nätverket för framtidens energi. Nätverket utgörs av bland andra fackförbund och basindustrins lobbysammanslutning SKGS. Svenskt näringsliv står för en del av notan.
Greenpeace visar i rapporten Price for nuclear power att kärnkraften framstår som billig därför att det ligger gigantiska subventioner bakom."Sedan 1974 har vindkraften internationellt sett fått 0,03 procent av alla statliga forskningspengar inom energiområdet. Kärnkraften har fått 60 procent- hela 175 miljarder dollar.

Michael Karnerfors sa...

Den 25 juli 2006 inträffade en incident på Forsmark som hade kunnat leda till härdsmälta.

Det där är som att säga att för att min mjölk börjar närma sig bäst före datum kan det leda till en matförgiftning som dödar hela min familj. Tekniskt sett sant - om en hel mängd andra saker går fel - men ändå grovt felaktigt vinklat.

Ett tekniskt fel gjorde att flera av varandra oberoende säkerhetssystem slogs ut.

Eh, fel... det som hände var att två reservgeneratorer av fyra slogs ut. Det är första säkerhetslagret av sex.

- Det fanns fyra andar oberoende sätt att återställa generatorerna om de inte gått igång själva, vilket de gjorde.
- Nödkylningen för härden hotades inte.
- Härden var aldrig torrlagd så den timma det tar för den att börja skadas var inte aktuell att titta på.
- Reaktortanken påverkades inte.
- Reaktorinneslutningen påverkades inte.
- Utsläppsfilterna påverkades inte.

Vad gäller uranbrytning... oavsett vilken metall du bryter har du sama aproblem med restprodukter. Uranbrytningen är inte unik på något sätt i detta avseende, därför att så fort du är nere i berggrunden och rotar rör du upp radon, vare sig det är järn, koppar, guld. Vid guldbrytning exempelvis använder man arsenik. Och vädrar du inte en järngruva ordenligt kommer arbetarna att få ungerför en 2000% högre stråldos än vad man får i en modern urangruva.

Det finns saker att hålla koll på, ja ocavsett vilken brytning det är. Och dessa problem är lösbara, vilket man gör framgångsrikt idag i exempelvis Canada och Australien.

Svaret var att redan år 2020 skulle förnyelsebara källor kunna generera...

"Skulle kunna" är inte ett argument att förbjuda kärnkraft, speciellt inte eftersom "skulle kunna" inte är samma sak som "Kommer garanterat att...". "Skulle kunna" har vi hört förut: vid folkomröstningen 1980. Vad hände i praktiken? Dubbelt så mycket kärnkraft idag, och användningen av fossila bränslen har bara sjunkt från 300 TWh/år till 200 TWh per år efter en ökning av biobränslen med ca 100 TWh.

Fool me once: shame on you. Fool me twice: shame on me. Efter att ha blivit grundlurad en gång nöjer jag mig inte längre med "skulle kunna". Nu krävs det ett "kommer garanterat att", eller ett "är redan igång".

Dessutom, med tanke på att SNF har ett mycket stort egenintresse i att aldrig böja sig i kärnkraftsfrågan säger de vad skit som helst, vilket har märkts mycket tydligt på sistone då lögn och skräckpropaganda om kärnkraften kommit ifrån dem.

Det pågår ett lobbyarbete för att mjuka upp politiker och allmänhet i kärnkraftsvänlig riktning.

Ja usch vad hemskt! Att människor försöker säga att de faktiskt vill ha kärnkraft är upprörande!! Bara motståndet skall få höras! Det är den enda slags lobbyism som är rätt i frågan! (OBS: Sarkasm)

Greenpeace visar i...

Greenpeace är värre än SNF och ljuger rent ut om kärnkraften. De har ännu mer att förlora på att erkänna fel i frågan. Före detta Greenpeace-ordföranden räknar med att de skulle förlora ungefär 50% av medlemmarna om de började erkänna att de ljugit.

Vad gäller påstådda subventioner kan vi konstatera att svensk kärnkraft avtvingas 4.2 miljarder SEK extra varje år i påhittad extraskatt i den så kallade "Effektskatten". Sedan senaste höjningen år 2000 har kärnkraftem givit staten ca 42 miljarder SEK. Detta medan vindkraft kräver enorma subventioner för att ens gå till projektstart. Redan för bara subventionerna skulle man kunna få tre gånger så mycket kärnkraftsel... och då har vi inte räknat med de pengar som investerarna själva måste lägga.

Så att kärnkraftshatarna SNF och GP påstår saker om kärnkraft som håller inte i granskningen har ingen tyngd, speciellt inte när organisatioenrna har mycket att förlora förtroendemässigt och ekonomiskt på att erkänna fel i frågan.

Catarina sa...

Sen är det ju skillnad på vad människor är rädda för och hur man tänker och vad som är faktiskta fakta. Jag försökte beskriva hur människor som är emot kärnkraften resonerar, alla har inte samma grund för sitt motstånd, men som jag skrev finns det många anledningar att säga nej. Anledningen till att människor säger ja till kärnkraft är kortsiktig bekvämlighet. Vi måste minska vår energiförbrukning ja, men vi måste också ställa om till en hållbar energiförbrukning.

Catarina sa...

Sen är det ju skillnad på vad människor är rädda för och hur man tänker och vad som är faktiskta fakta. Jag försökte beskriva hur människor som är emot kärnkraften resonerar, alla har inte samma grund för sitt motstånd, men som jag skrev finns det många anledningar att säga nej. Anledningen till att människor säger ja till kärnkraft är kortsiktig bekvämlighet. Vi måste minska vår energiförbrukning ja, men vi måste också ställa om till en hållbar energiförbrukning.

Michael Karnerfors sa...

Sen är det ju skillnad på vad människor är rädda för och hur man tänker och vad som är faktiskta fakta.

Sant som det är sagt och det är ett enormt demokrati-problem; den här kongintiva dissonansen mellan vad kärnkraft är och vad människor tror den är är ett direkt problem för vår demokratiska process. Bättre blir det ju inte av att kärnkraftsmotståndare gladeligen späder på myter, missuppfattningar och skräckbilder.

Jag och andra i Nuclear Power Yes Please följde Riksdagsdebatten 17 juni - när senaste kärnkraftsbeslutet togs - och vi tyckte det var pinsamt att se att båda sidor - såväl motståndare som förespråkare - är enormt dåligt pålästa om kraftformen. Den debatteras utifrån extrema bilder av den... där Carlgren säger att den är "koldioxidfri" medan miljöpartiets Per Bolund utlovar död, pina, cancer, terrorister och allsköns elände.

som jag skrev finns det många anledningar att säga nej.

Och som jag skrev så var många av de anledningarna direkt felaktiga, alternativt irrelevanta i det att ett avskaffande av kärnkraften inte avhjälper det problem du angav.

Vi måste minska vår energiförbrukning ja

Och hur har du tänkt att detta skall genomföras annat än att antingen göra det dyrt för människor att leva, alternativt införa ransonering?

Energieffektiviseringar... missförstå mig rätt: jag tycker de är mycket bra! De stimulerar ekonomin och utvecklingen på ett mycket bra sätt. Den första och största energieffektiviseringen vi någonsin sett - introduktionen av James Watts förbättrade, effektiva ångmaskin - startade en utveckling historien aldrig sett: den industriella revolutionen.

Men detta visar också på det förädiska med energieffektiviseringar: det är inte säkert att de faktiskt minskar den totala konsumtionen. Inom ekonomi kallas detta "Rekyleffekten" eller "Jevon's Paradox". När kostnaden minskar frigörs medel. Du får helt plötsligt slantar över... vilket gör att minskningen inte blir så stor som du trodde. Isolerar du din villa så att du sänker dina energikostander med några några hundralappar per månad har du kanske plöstligt råd till en ny bil eller en lång flygresa till Thailand...

men vi måste också ställa om till en hållbar energiförbrukning.

Tja, här är det spännande: kärnkraft uppfyller definitionen av "Hållbar Utveckling" mycket väl, så som den är inskriven i svensk grundlag och som den är överenskommen i FN.


Det är sant det du avser att nuvarande enegriproduktion inte kan pågå som den ser ut idag, därför att det kommer inte att fungera i långa loppet. I det riktigt långa perspektivet kommer nuvarande typ av kärnkraft att avskaffas.

Men vi är inte där än... den fossila bränsleanvändningen presentrar ett långt mer akut problem än kärnkraften. Kärnkraften har - fram tills dess att en avlösning för de fossila bränslena är helt på plats - en roll att spela.