fredag 13 augusti 2010

För att slippa flytta närmare stan

Många som bor på landsbygden, i glesbygden, i skärgården osv är mångsysslare. Det är nödvändigt för att de ska kunna överleva och utvecklas utan att behöva flytta närmare stan där de kan få ett arbete. För många är ett eget företag ett alternativ till att vara anställd.
Idag när vi var på Yxlan skrattade vi lite efter att fått hjärtat i halsgropen ett par gånger då vi mötte stora lastbilar på den smala Vagnsundavägen; "Ja, det är ju företagarna som bor här ute, men varför måste alla företag ha en lastbil? Kan de inte ha ett ITföretag istället?" Men det är ju det de inte kan, för bredbandsmottagningen suger i stora delar av landsbygd/glesbygd/skärgård. Då blir man glad när man hör att de rödgröna nu anslår 50 miljoner kronor för att stimulera lösningar som gör Internet tillgängt för fler.
Jag blir också glad att se att en rödgrön valseger kommer att innehålla satsningar på viss service i lands- och glesbygd som t ex biogasmackar. Det stämmer ju väl överens med den satsning på biogasproduktion och uppförande av ett antal biogasmackar som vi i Vänsterpartiet, Norrtälje vill se i kommunen. Det behövs även annan kommersiell service i lands- och glesbygd för att andra små företag ska kunna överleva och utvecklas. Framtiden får inte innebära att ännu fler serviceställen koncentreras och hamnar längre ifrån varandra.
Igår bloggade jag om Vänsterpartiets Josefin Brinks förslag om att låta föräldrar köpa med sig mat från skolköken hem till självkostnadspris. Det är också ett sätt att få våra skolkök att överleva och att garantera "påplatslagad", näringsriktig kost till våra barn. En kvalitetsgaranti, men också arbetsplatser. Skolan och dess kök får en större betydelse för fler och det blir viktigare att hitta lösningar för att bevara en liten skola istället för att lägga ned den och bussa eleverna till en större skola. Kanske. Kanske kan det vara så och då är förslaget inte alls så dumt.
Kanske är det så att skolan också blir lite av en mångsysslare. För att överleva och utvecklas och slippa flytta närmare stan.

Inga kommentarer: