måndag 9 augusti 2010

Bara vanligt vatten?

När de två största betongpartierna i Norrtälje kom överens om att dra jansson-larssonledningen från Mälaren för att förse Norrtäljeborna med dricksvatten i stället för att fortsätta ta det från den alldeles förträffliga källan Erken, som både är mindre olyckshotad och har mindre risk för saltvatteninträngning och överuttag så sa det moderata kommunalrådet: "Med det här beslutet kommer vi aldrig att behöva tänka på vatten mer i den här kommunen" och syftade naturligtvis på att vatten på många sätt under en lång tid varit bekymmersamt i Norrtälje kommun.
Vattentillgången är inte den bästa. Norrtälje kommun har flest borrade brunnar i Sverige, många av dem har saltvatteninträngning (modernt eller relikt), andra har intrång av bakterier från dåliga avlopp. Markförutsättningarna i kommunen är nämligen på många ställen inte optimala för att få till goda avloppslösningar.
När beslutet om att ta vatten utifrån togs, en ledning som ska byggas för 500 miljoner kronor, inväntade man inte den utredning som gjordes för att se vilka möjligheter Erken hade att erbjuda Norrtäljeborna fortsatt gott dricksvatten. I stället valde man att förutse att befolkningen till 2020 ska växa till 85000 invånare och att dessa obehindrat ska kunna använda rent dricksvatten till att t ex fylla sina pooler, vattna sina gräsmattor mitt på dagen, spola sina vattentoaletter osv.
Norrtelje tidning skrev för ett tag sedan om hur de många, stora poolerna som folk numer har i sina trädgårdar påverkar vattentillgången i det kommunala nätet. Tyvärr uttrycktes det i en faktaruta att sina "egna" brunnar kan man göra hur man vill med. Mycket olyckligt eftersom vattnet i den "egna" brunnen knappast är egen egendom utan delas av alla runt omkring. Vattnet rinner genom sprickor i berggrunden från den ena brunnen till den andra. Tar du slut på vatten i din brunn rinner det kanske till från en granne som i stället får slut i sin brunn beroende på hur sprickorna ligger. Får du in en förorening i din brunn sprider den sig kanske till flera brunnar i området. Om du tar ut mkt vatten ur din brunn kan det också hända att grannens dåliga avlopp rinner genom sprickor ner i din dricksvattenbrunn.
Jag tror att vi även i framtiden måste tänka på vatten här i Norrtälje kommun. Och inte bara här. Läs om bristen på rent vatten och FNs resolution kring detta. 9 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten. Det är lika många som bor i Sverige. 5000 barn dör varje dag till följd av förorenat vatten. Jag inte bara tror, jag vet att vi måste fortsätta tänka på vatten, även i Norrtälje kommun. Om 50 år riskerar Mälaren vara en vik i Östersjön och på Stockholm Vatten planerar man därför redan nu en ledning till Dalälven för att hämta hem rent dricksvatten till Stockholmarna. Vad var nu det där átt gå över ån efter vatten?

Inga kommentarer: