onsdag 1 september 2010

Vänsterpartiet de gröna

Svenska naturskyddsföreningen har undersökt hur de politiska partierna pratar och agerar i olika miljöfrågor. I denna undersökning framkommer tydligt att Vänsterpartiet har en minst lika bra miljöpolitik som Miljöpartiet. Det är viktigt att framhålla detta eftersom de senare har en fördel inbyggt i namnet och på det viset får röster från människor som endast tar ställning för att miljön är viktig. Nu generaliserar jag inte och dumförklarar väljare utan jag har pratat med ett flertal ganska kloka människor som helt enkelt inte VET att Vänstepartiets miljöpolitik är precis lika bra som Miljöpartiets. Att man sedan dessutom får in rättvisetänkande, solidaritet och ett starkt gemensamt ägande är ju inte fy skam.
Även lokalt satsar Vänsterpartiet på miljön. Det kan man se i dagens Norrtelje tidning där gruppledarna svarar på frågor om miljöpolitik. Och visst blir det väl lite lustigt när kommunalrådet har möjlighet att säga "Vi har byggt" och "det arbetet kan påbörjas efter sommaren" när vi blir tvungna att flumma till med "vi har motionerat om" och "vi har stött" alternativt "kommunen borde", men maktfördelningen är som den är. Nu glömde jag visserligen att nämna kollektivtrafiken, trots att det främst är en landstingsfråga så berör det ju kommunen och är i allra högsta grad en miljöfråga. Speciellt borde jag väl ha nämnt ROSLAGSBANANS FÖRLÄNGNING TILL Rimbo som ju är ett projekt som kostar lite jämfört med vad det ger.
På lördag kommer riksdagskandidat Jens Holm till valstugan på lilla torget i Norrtälje och vi pratar miljöpolitik ur ett lokalt och globalt perspektiv.

Inga kommentarer: