onsdag 8 september 2010

Sälj inte karusellerna!

"Det man förlorar på gungorna, tar man igen på karusellerna." Ett gammalt känt ordspråk som säkert är vägledande för många företagare (såna som vi rödgröna inte förstår oss på enligt Norrtelje tidning). Det är också ett ordspråk som är gällande för den verksamhet vi driver med våra gemensamma skattepengar, välfärden. Och det säger sig självt att allt inom vården inte är karuseller precis.
Alla vill ha god hälsa. Alla vill ha god vård, nära, snabbt, billigt. Det är svårt att förstå de olika budskapen i politiken inför ett val. Alla vill ju samma. Eller?
Det som skiljer partierna åt i grunden är att de som nu styr, med Moderaterna i spetsen och marionetterna strax bakom, tror att den bästa möjliga vården nås genom privatiseringar och att företag kan tjäna pengar på vården. Man säljer karusellerna, ibland ger man bort dem, t o m lottar ut dem. Frågan är hur man har tänkt att, med sänkt skatt, finansiera gungorna, det som inte går med vinst; missbrukarvården, de svåra otydliga multidiagnoserna, landsbygdsvården (och där kan man väl nästan räkna in akuten på Norrtälje sjukhus), den riktigt dyra specialistvården och var finner man pengar till förebyggande hälsoarbete som inte ger vinst förrän i framtiden?
Det cirkulerar rykten om att akutmottagningen på Norrtälje sjukhus är hotad. Jag har bloggat om det flera gånger och det har också Elisabeth Björk (S). Även Centerpartiet skriver om detta i Norrtelje tidning. Vissa förslag för att "rädda" akuten handlar nu om att sälja av lite av karusellerna, vilket jag vill varna för. Resultaten ser vi överallt, inte minst inom hemtjänsten/hemsjukvårdens kundvalsfiasko.
I Vänsterpartiet inser vi att vi måste samla gungor och karuseller i ett koncept för att på bästa, billigaste och effektivaste sätt få den bästa möjliga vården för ALLA. Världens bästa välfärd - utan ekonomiska vinstintressen. Bara mänskliga.

Inga kommentarer: