tisdag 14 september 2010

gruppledardebatt i TVsoffor

Efter en lååååååång dag med kemilektioner skyndade jag hem och stekte blodpudding till barnen och hällde i mig själv en sistaminutenyoghurt. Nu skulle det bli inspelning av gruppledardebatt för webTV.
I den långa soffan satt den borgerliga majoriteten (som i Norrtälje inte kallas allians), tre män och en kvinna i ganska grå kläder. I den korta soffan satt dubbelröda Socialdemokraterna och Vänsterpartiet samt RAKTFRAM-Miljöpartiet, tre kvinnor i svart och rött.
Debatten handlade om skolan, vården, tiohundra och sjukhuset, bostäder, hamnen, jobben och vilken konstellation av partier som kommer att styra kommunen efter valdagen. Den kommer att finnas att titta på hel eller i delar här fr o m onsdag den 15 september. Redan nu kan ni gå in där och se en snutt varför just ni ska rösta på just mig. Eller, ni kan kryssa vem ni vill på vår lista till kommunvalet, det spelar ingen roll. Men till landstingsvalet får ni gärna kryssa mig. Det är viktigt att Norrtälje är representerat i landstinget när det gäller framtiden för Tiohundra och sjukhuset. Åtminstone om Moderaterna får fortsätta leka. Det kan ni höra om ni lyssnar på den delen av debatten.
Det var två saker som jag hade velat få med, men som inte hanns. Det första var situationen på fritids som jag tycker är ohållbar. Barngrupperna är på tok för stora på många ställen. Det rör sig om ca 80 barn i en fritidsgrupp på 4 vuxna. Fritids är en del av skoldagen för många barn och den delen påverkar också barnens förmåga att lära och reflektera. Den delen av skoldagen måste kunna erbjuda lugn och ro, men också vuxna som ser varje barn, hur de mår och om någonting är snett. Fritids bör också kunna ha möjlighet att hjälpa till med läxor.
Det andra handlade om kundvalet inom hemtjänst/hemsjukvård. Jag tycker att Hans Andersson (Fp) oemotsagd fick trassla in sig i turerna kring hur framtiden skulle se ut för många äldre som är beroende av hemtjänst/hemsjukvård och idag är oroliga p g a Roslagshälsans konkurs och Tiohundrabolagets uppsägning av avtal. Det visar tydligt att man istället för att lägga resurser på att ta fram system och företag för att erbjuda skenbar valfrihet (i flera omgångar t o m, och nu måste man även arbeta med upphandling för de områden som är uppsagda) så kunde resurserna ha lagts till hemtjänsten/hemsjukvården inom Tiohundra, förbättrat ersättningen och den verkliga valfriheten; vad den äldre vill ha hjälp MED. Jag tycker att det man gjort är enbart lek med skattepengar och att lura de äldre att de vill och får välja vilket företag som ska sköta hemtjänsten, kalla det att myndigförklara de äldre, medan de fortfarande serveras blaskig, grå mat i plastlådor från Sala. Detta är man inte beredd att ändra på förrän kanske om tre år...
Slutligen, vad händer efter valdagen? Som jag sa i debatten så gäller de opinionsundersökningar vi läser om i media inte för kommunvalet i Norrtälje, det kan få en helt annan utgång. Och lyssnar man runt på folk man träffar så känns det som om det kan skilja sig en hel del från riket. Men inte ens för riket så är opinionssiffrorna huggna i sten. Det finns fortfarande gott hopp om en rödgrön seger och ett mer solidariskt samhälle med människor av kött och blod och inte robotar som blir friska enbart av tidsfaktor och effektiviseringskrav.

Inga kommentarer: