onsdag 8 september 2010

STÄLL OM NORRTÄLJE

Ártikel publicerad i dagens Norrtelje tidning 100908;

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Om vi inte de närmsta åren kraftigt minskar våra utsläpp står jorden inför enorma påfrestningar. Ofta hanteras klimatfrågan på en nivå som är långt från det arbete som görs i Stockholms län och Norrtälje. Självklart är globalt samarbete och internationella klimatförhandlingar en oundgänglig del av klimatarbetet, men mycket kan också göras lokalt. Vi vill att Norrtälje ska vara en av de ledande klimatkommunerna i Sverige. Låt oss berätta hur detta kan ske samtidigt som vi skapar nya jobb.

Vi vill sätta ett stoppdatum för de kommunala verksamheternas fossilanvändning. Vi har en finansiering för detta. Vid en rödgrön valseger kommer ett klimatinvesteringsprogram införas. Därifrån kan t ex Norrtälje få ekonomiskt stöd till ombyggnad och klimatomställning av Roslagsbostäders lägenheter samt bygge av nya energisnåla bostäder. På sätt får vi ett klimatvänligare boende och skapar många nya jobb.

Vi vill också se till att information om hållbara uppvärmningssystem och subventioner som finns för dessa sprids. Bidrag ska ges till de personer som sätter upp solpaneler, vindsnurror eller bygger om sina boenden så att klimatpåverkan blir mindre. Det ska vara möjligt för enskilda hushåll att producera egen energi och tanka ut det på nätet och på så sätt också tjäna en summa på detta.

Vi ställer oss positiva till utbyggnad av modern vindkraft och har även föreslagit uppsättning av vertikala vindkraftverk i tätorterna. De vertikala vindsnurrorna utnyttjar vindarna mellan hus i olika nivåer. Vindkraft i stadsmiljö är en bra satsning då människor som vistas i staden av naturliga skäl inte är lika negativt inställda till buller och skuggor som de som är på landsbygden. Moderna snurror bullrar dock inte särskilt mycket och problemen med skuggor är också begränsade.

Avfallet från hushåll och storkök ska omvandlas biogas som sedan ska kunna användas i hushållen eller till att driva bussar och bilar. Vi måste underlätta för dem som kör på biogas. Vi tycker att Norrtälje kommun lämpar sig väl för biogasproduktion. Vi rödgröna har anslagit centrala medel för att bygga ut biogaspumpar i hela landet. Idag kan du inte tanka biogas i Norrtälje, men genom en kraftig utbyggnad under nästa mandatperiod kan alla som önskar i kommunen köra på biogas.

Det ska vara enkelt för medborgarna att leva klimatsmart. Kommunala verksamheter ska vara föregångare och t ex slopa engångsartiklar, använda ekologiskt riktiga material, köpa in kravmärkta eller lokalt odlade livsmedel samt möjliggöra källsortering och återvinning. Service med hämtning av grovsopor ett par gånger om året bör finnas kvar. Möjligheter till sortering av avfall bör finnas nära bostadsområden och ej kräva tillgång till bil.

I Naturskyddsföreningens årliga index av kommunernas klimatarbete rankas Norrtälje till en av de sämsta i Sverige på plats 194. Detta är ett uttryck för den borgerliga majoritetens ointresse för miljöfrågor. Vi i Vänsterpartiet går till val på att ställa om hela Sverige. Norrtälje ska därför lyfta sig från botten och bli en av Sveriges ledande miljökommuner. En röst på Vänsterpartiet är en röst för ett hållbart Norrtälje med nya gröna jobb.
Catarina Wahlgren (V), gruppledare Norrtälje och kandidat till kommun och landsting
Jens Holm (V), kandidat till riksdagen Stockholms län

Inga kommentarer: