måndag 27 september 2010

Tillgängligheten i politiken

Ledaren i Norrtelje tidning berör idag ett mycket viktigt område och kommer för en gångs skull fram till samma slutsats som jag själv; Ju fler politiker desto bättre. Och det är ju inte bara det att färre politiker leder till mer tjänstemannastyre och att de politiker som finns har svårare att hinna sätta sig in i alla ärenden. Det är ju också så att färre personer representerar oss alla, färre medborgare kommer att kunna säga att de känner en förtroendevald.

Detta är illa. Min tes är att alla bör känna en förtroendevald. Det skulle öka respekten och tilltron till politiken och vad politiken kan användas till. Med fler politiker menar vi ju inte att det skulle bli fler ärenden som politiker lade sig i eller att fler beslut skulle flyttas från det s k köksbordet till politisk nivå, utan att helt enkelt fler har insyn i och möjlighet att påverka de beslut som faktiskt tas. Fler som kan upptäcka brister och påtala svagheter i besluten, fler som kan vittna om vad människor utanför de politiska församlingarna pratar om och undrar över.

Vi kan inte bara vara besvikna och uppgivna över valresultatet och den bristande tilltron till politikens möjligheter och demokratins förträfflighet. Vi måste bidra till att göra politiken mer tillgänglig. Människor måste få möjlighet att känna sina politiker och beredas insyn och påverkan från många olika håll.

Inga kommentarer: