torsdag 8 januari 2009

Veolia igen

Pressmeddelande från Vänsterpartiet i landstinget 8 januari 2009 Säg nej till Veolia! Avbryt förhandlingarna med Veolia och skjut upp beslutet om upphandling av tunnelbanan! kräver i dag Vänsterpartiets representant i SL:s styrelse Gunilla Roxby Cromvall. Bakgrunden är att Veolia bygger en järnväg som sträcker sig från israelisk mark in på ockuperat område. En ockupationsmakt är enligt internationell rätt förbjuden att bygga ut infrastruktur på ockuperade områden. - De civila förlusterna och förstörelsen i Gaza är nu av en omfattning som inte har skådats tidigare. Nu krävs att alla tar sitt ansvar för att stoppa den humanitära katastrof som växer sig större för var dag, det gäller också företag som på ett eller annat sätt är inblandade i konflikten. Företag som är verksamma i länder där brott mot mänskliga rättigheter begås riskerar att själva bli delaktiga i dessa kränkningar, direkt eller indirekt.
Men det moderata trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm höjer inte blicken utanför landets gränser. "Alla företag i Sverige skall naturligtvis följa de lagar och förordningar som gäller i Sverige" kommenterade han i höstas när han första gången fick frågan om Veolias spårvägsbygge i Jerusalem. Men den upphandling som ska beslutas av SL:s styrelse den 20 januari får inte genomföras utan att SL respekterar de tio principerna i FN:s Global Compact, som man anslöt sig till i september förra året. De två första principerna handlar om att
- stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande samt
- försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter.
- Jag kommer därför aktivt att motsätta mig att låta Veolia få 35-miljarderskontraktet för tunnelbanan. Trafiklandstingsrådet måste nu gå från ord till handling och visa att principer också måste omsättas i handling när så är befogat, säger Gunilla Roxby Cromvall.
För mer information:
Gunilla Roxby Cromvall (v), tel. 073 - 966 12 92
****************************************************** Vänliga hälsningarIngrid FalkPress- och kansliansvarigVänsterpartiet i Stockholms läns landstingTel. 737 41 16 eller 070-737 41 16ingrid.falk@politik.sll.sevansterpartiet.se/stockholm____________________________________________Miljöanpassat meddelande - 100% förnybara elektroner.

Inga kommentarer: