måndag 19 januari 2009

Oheliga allianser

Det må vara allianser hit och dit, mörkblå och rödgröna, men när allt kommer omkring och storskaliga, dyra, tekniska projekt ligger i linjen då blir moderater och socialdemokrater direkt överens och skapar någon sorts betongallians som kör över alla de små tveksamma partiernas funderingar. Och då har de stolta, färgglada allianserna inte längre någon större betydelse.
Nu gäller det anslutning till norrvatten, dyra, långa vattenledningar som bara måste till trots att vattnet i Erken med all säkerhet kommer att räcka även i framtiden. Nu gäller det motorbanor som måste klämmas genom miljökraven till vilket pris som helst. Nu är de stora vargarna överens om mycket betong, asfalt och storskaligt storskaligt. Var är tanken på miljön? Som bortblåst när rött och blått bildar betongallians.
Undersökningar visar att Erken kan höjas med 20 cm och då räcka till som vattentäkt åt kommunen även vid en befolkningsökning enligt den som befaras i den regionala utvecklingsplanen. Då slipper man långa, dyra ledningar, svinn på massor av vatten då ledningarna börjar läcka samt större risk för olyckor och sabotage som drabbar många. Vi har i kommunen redan idag dyrt vatten och dyrare kommer det nu att bli.
En av anledningarna som förespråkarna för anslutning till Norrvatten använder sig av är att reningsverket i Nånö kommer att behövas byggas ut för stora pengar. Det är sant. Det kommer att behövas byggas ut i vilket fall som helst för ledningen till Mälaren kommer inte att vara klar då befolkningen antas ha ökat så mycket att ett större vattenverk behövs. Så det är inget hållbart argument.
Någonting som man överhuvudtaget inte alls hör i den här debatten är möjligheten att minska medborgarnas användande av vatten. Vattenmätare i lägenheter t ex, vattensnål teknik, upplysningskampanjer mm. Istället uppmanar man ju nästan abonnenter som är anslutna till kommunalt vatten att använda mer vatten så att det inte står stilla och blir dåligt i ledningarna. Hur ska det bli i mastodontledningen från Mälaren då? Om människor blir medvetna och använder mindre vatten...
Får man fantisera fritt så finns det flera anledningar till att denna anslutning till Norrvatten som ska ge Norrtäljeborna Mälarvatten istället för Erkenvatten. En av dem är att Stockholm vill åt Erken som reservvattentäkt. En annan är att Veolia (som ju har en långt driftavtal för vattnet i Norrtälje) ska få en rak och enkel väg mot Stockholm Vatten.
Vad det gäller motorbana (dragracing) så är det väl inte så mycket att säga. Socialdemokraterna har ju alltid sagt att de stöder banan så länge den klarar miljökraven. Jag ställer mig frågande till att någonting där man smutsar ner naturen för nöjes skull ska kunna klara några som helst miljökrav. Men det hör väl framtiden till. Inte betongåldern.

Inga kommentarer: