onsdag 26 maj 2010

Ett delat samhälle

Nyheterna rapporterar nu på morgonen att 25% av alla hushåll inte klarar av en oförutsedd utgift på 5000 kronor utan att det blir ordentligt kännbart för vardagslivet. 50% av hushållen klarar inte en oförutsedd utgift på 20 000 kronor. Det betyder att hälften av Sveriges befolkning faktiskt lever med ganska knappa marginaler. Ändå försöker den borgerliga majoriteten göra frågor som vårdnadsbidrag och RUTavdrag till valfrågor som skulle öka valfriheten för familjerna. Med dessa siffror står det ju ganska klart att hälften av hushållen inte ens kommer i fråga för den här valfrihetsservicen.
Samtidigt rapporteras att övertidsarbetet ökar, ja, nästan fördubblas och nu ligger på 17%. Och med knappa ekonomiska marginaler och underbemannade arbetsplatser kommer ju inte detta som en överraskning direkt. Men det här är sånt som kostar i längden i form av dålig hälsa som kommer att bli dyrt för såväl individen som samhället.
Det lönar sig för alla att fler arbetar lagom. Det finns arbete som efterfrågas och ska utföras. Låt oss dela på bördan så att inte vissa jobbar ihjäl sig medan andra slår dank ihjäl sig. Låt oss skapa ett rättvist skatte/försäkringssystem som gör att resurserna fördelas så att alla kan känna ekonomisk trygghet. Låt oss föreslå möjlighetsreformer; som utökar alla familjer och människors möjligheter att planera och leva sina liv istället för att låta alla vara med och betala reformer som bara halva befolkningen har ekonomisk möjlighet att utnyttja.

Inga kommentarer: