torsdag 20 maj 2010

En tillgänglig mötesplats

År 2010 är Tillgänglighetens år. Ja, du kanske inte har märkt det, i alla fall inte i början av detta snörika år, men så är det och planeringen av detta har pågått i tio år. Så nog borde det ha hunnit bli lite tillgängligt runtom i krokarna.
Idag har jag träffat två grupper med samhälleliga intressen. Jag började på SS Norrtelje direkt efter Socialnämndens sammanträde med att träffa föreningen Mötesplats Norrtälje. De hade mycket intressanta åsikter att delge, tankar om stadens fysiska utveckling, kommunens fysiska utveckling, skolan, kulturen, näringslivet och demokratin. Mycket som vi också diskuterat i partiföreningen; befolkningstillväxten, svårigheter för medborgare att göra sig hörda, norrvattenledningen och mycket mer. Det kändes bra när jag gick därifrån med ett tjockt kompendium med idéer under armen. Vad skönt att det finns människor som orkar och vill engagera sig, som orkar tycka och visionera, som vill någonting...
Efter att ha ätit rester tillsammans med de älskade barnen så åkte jag till NHS kvartalsmöte. NHS var en samling som jag tidigare inte hört talas om bestående av representanter från olika föreningar i Norrtälje, t ex FUB, IPS, trafikskadade, afasiföreningen, hjärtochlungsjukas förening, autismföreningen mm. Vi samspråkade om bl a färdtjänsten, vårdvalet/hälsovalet, rehabilitering/habilitering, arbetssituationen för funktionshindrade. Det jag särskilt tog med mig från mötet var att någonting måste göras för att öka möjligheterna för färdtjänsttagare att få åka över länsgränsen till Uppsala. Stora delar av vår kommun gränsar till Uppsala län, men att åka över gränsen klassas som riksfärdtjänst och begränsas ytterligare. Jag fick också positiv respons på vår idé om utbildning för chaufförerna inom färdtjänsten. Jag tar också med mig att rehabbassängen på ROS åter är avstängd, nu p g a mögel. Det finns ett behov av en rejäl upprustning av bassängen och jag skulle tro, att det även behövs ännu en bassäng för dessa ändamål. Behovet är stort och nyttan med bassängen utan tvivel.
Representanterna på NHS kvartalsmöte skickade också med en hälsning till Kjell Jansson; Stan ser förfallen ut, färg flagnar av väggar och bänkar och det finns inga blommor någonstans. Det spelar ingen roll om man satsar flera miljoner på att göra å-miljön trevlig med bryggor om man inte tar hand om det som redan finns.
Min idé så här Tillgänglighetens år 2010 är att låta politikerna ta sig fram med elmoppe, rullstol, blindkäpp o dyl genom stan - arrangera det gärna som en tävling. Låt dem sen med sin förvärvade funktionsnedsättning försöka sig ta sig in och handla något, fika, besöka en myndighet, åka lite färdtjänst etc.

Inga kommentarer: