onsdag 5 maj 2010

succé för vårdnadsbidraget-fem röster till KD i höstens val

Kommunen har fått in 5 ansökningar om vårdnadsbidrag, sammantaget gällande 8 barn. Det står tydligt att bidraget inte är möjligt att utnyttja för en befolkning med relativt sett låga inkomster och höga sjukskrivningssiffror. Det är också fullt möjligt att många föräldrar inser att förskolan är en bra plats för deras barns utveckling. Jag tror fortfarande att det är så att de flesta vill ha sina barn i förskolan under en tid av dagen och mycket hellre skulle se någon typ av möjlighet att gå ner i arbetstid utan att förlora både lön och pension. Men grattis Åke Malmström (KD) - nu får du ju i alla fall 10 röster i höstens val (för det är väl inga ensamstående som har råd att vara hemma på vårdnadsbidrag?)

Inga kommentarer: