tisdag 8 februari 2011

Opposition - nu är det dags!

Hans Stergel skriver i sin blogg att Norrtälje är tomt på opposition sånär på Mats Wedberg (Mp) och Kommunisten Karlsson, vilken jag gissar är Vänsterpartiets förre gruppledare Bertil. Ja, det är en tråkig analys den före detta centerpartisten Stergel kommer med, men jag kan till viss del förstå hur han menar.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ägnat en del tid åt att protestera mot olika bolagsordningar, ägardirektiv och organisatoriska frågor som för gemene man antagligen verkar både tråkiga, ointressanta och oviktiga. Tyvärr är dessa grå frågor väldigt viktiga eftersom det är de som styr verksamheten i grunden. Även Hanna Stymne Bratt (S) bloggar om detta.
Det kan också vara så att vi i Vänsterpartiet har bytt fokus i och med att vi bytt gruppledare och att vi därför driver frågor som inte ligger Hans Stergel särskilt nära. Vi driver fortfarande miljöfrågor med tyngdpunkt på energi och avfallshantering, men helt naturligt så handlar mycket av vår politik om situationen i skolan och inom barnomsorgen. Jag har också försökt lyfta frågorna om privatisering inom vården och omsorgen, situationen för våra hemtjänsttagare och Moderaternas iver om att allting bara blir privat så blir det bra.
Moderaterna är skickliga retoriker (för det mesta) och får det i fullmäktige eller i debatten i tidningen att låta som att vi i oppositionen ställer fel frågor, att vi ställer orimliga krav och att vi försöker köra över befolkningen. Idag i Norrtelje tidning besvarar den nya moderata ordföranden i Tiohundranämnden, Sofia Paulsson, mitt och MarieLouise Sellin (S) och min debattartikel där vi menar att det som behövs inom vård och omsorg i Norrtälje kommun inte är fler privata alternativ. Sofia är besviken på oss, hon vill ju bara norrtäljebornas bästa... I fullmäktige menar Göran Pettersson att vi petar i detaljer och kör över nämnden när vi ifrån ett "uppifrånperspektiv" vill ta reda på föräldrarnas behov av barnomsorg.
Och vi är ju snälla. För snälla. Vi vill inte göra Sofia besviken, vi vill inte reta majoriteten, vi vill inte komma med pekpinnar från ett uppifrånperspektiv. Men det är dags att se igenom den moderata ytan. De är inte ledsna eller besvikna, de för en medveten politik för att krossa det vi tror på, gemensamhet och solidaritet. De är glada. För att vi inte lyckas få vår opposition att synas. För många tycker som vi. Men visst låter det fint att kunna välja bort det som är dåligt. Det vill ju alla. Floskel. Utan en överkapacitet av utbudet kommer någon verklig valfrihet aldrig att existera. och det säger väl sig själv att pengarna räcker bättre om vi samordnar och behåller dem inom verksamheten för förbättringar.
Nu ska vi våga vara opposition. Nu ska vi ställa frågor även om majoriteten svarar oss med en pekpinne i skallen om vad vi borde säga, vad vi borde vara nöjda med och vad medborgarna (företagarna) vill ha. Vi är medborgarna. Vi för medborgarnas talan. Organisationen är ett verktyg att uppnå politiska mål. Moderaterna bygger en organisation som passar deras syfte och vi ska protestera mot det. Men vi måste också befinna oss i verkligheten och driva verklighetens frågor (som t ex grovsopehämtning, barnomsorg, skola, äldreomsorg, hemtjänst, snöröjning mm).

Inga kommentarer: