onsdag 20 november 2013

Svar på frågor om Hallstaviks framtid

Slänger upp Norrtelje tidning och läser att ALLA var på plats för att besvara Hallstaviksbornas frågor om framtiden vid debatten igår kväll. Dock ser jag inte Vänsterpartiets representant, Johannes Folkesson, han och KDs Ullabritt Pettersson verkar vara bortklippta. I texten framgår inte heller att någon annan än kommunalrådet Kjell Jansson hade något att säga under kvällen. Inga svar på frågorna gavs heter det i underrubriken.

I Vänsterpartiet hade vi i alla fall förberett svar på de frågor som Hallstavik och Häveröborna skickat oss i förväg och eftersom de inte alls uppmärksammades i lokaltidningen så presenterar vi dem så gärna här, så att alla ni som svävar i ovisshet får veta vad vi i Vänsterpartiet funderar över. Det är givetvis inte alla lösningar för utvecklingen av Hallstaviksbygden, men det är idéer och förslag som ändå bör ses som seriösa svar. Ingen kommer nog någonsin att komma med den ultimata lösningen.

Fråga 1

När Holmen friställer arbetskraft anser Häveröborna att kommunen har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för etablering av nya företag i Häverötrakten. Ett exempel skulle kunna vara ett köpcentrum typ Jula med tanke på att Ålandsborna åker långa vägar för att handla i Uppsala. Anser du och ert parti att Häveröbornas påstående är korrekt? I sådana fall, vad tänker ditt parti göra för att locka nya företag till Häveröområdet?

Svar
Att locka nya verksamheter kan vara en av de möjliga utvägar som finns, tillsammans med att hitta nya samarbeten mellan existerande verksamheter. Hallstavik/Häveröområdet har goda förutsättningar för att skapa jobb inom omställningssektorn från fossila bränslen till en långsiktigt hållbar utveckling. Ett exempel skulle kunna vara biogasproduktion. Andra exempel skulle kunna vara vindkraftsatsningar, ekoturism mm.  I Vänsterpartiet vill vi också se ett utökat samarbete med universitet/högskolor i form av s k Akademiska arbetsplatser inom skola och barnomsorg. Detta skulle kunna locka studenter och forskare, höja kvaliteten och lägga verksamheten i forskningsframkant, vilket också ger attraktiva arbetsplatser. Försök med Akademiska arbetsplatser vill vi i Vänsterpartiet främst ska ske i de norra länsdelarna.

Fråga 2En bra bussförbindelse mellan Norrtälje – Hallstavik – Gävle och bättre bussar och busstider mellan Hallstavik och Herräng är ett krav från medborgarna i Häverö. Är du och ert parti beredda att förverkliga den frågan och i sådana fall på vilket sätt? 

Svar

Det finns flera orsaker till att se över trafiken förutom mellan Stockholm och Norrtälje. Herräng – Hallstavik kan vara en linje precis som Hallstavik-Gävle. En ort som Hallstavik måste ha goda kommunikationer och vi anser även att förbindelserna med Uppsala måste bli bättre. För optimala kommunikationer behöver SL ta initiativ till länsöverskridande lösningar så att det blir enkelt att skapa bussförbindelser och att resa över länsgränserna till Uppsala och Gävleborg.Fråga 3
En ökad trivsel ligger högt upp på Häveröbornas kravlista. Att etablera ett fritidscentrum nära badet med camping, fiske, restaurang, minigolfbana, vattenspegeln, gästhamn m.m. är bara några av nämnda exempel. 
Är du och ert parti beredda att förverkliga den frågan och i sådana fall på vilket sätt?

Svar

Det är mycket goda exempel på verksamheter som vi i Vänsterpartiet vill främja. Vi skulle gärna se fritidscentrum med ekoturism som mål. Ovan nämnda verksamheter skulle kunna ingå i detta, locka besökare och ge arbeten, även på vinterhalvåret med långfärdsskridskor, vinterfiske mm

Fråga 4
Idag har Roslagsbostäder inte en enda outhyrda lägenheten i Hallstavik. Möjligheten för ungdomarna att bo kvar på orten minskar. Hallstaborna anser att ett nytt bostadsområde måste byggas för att stävja detta. Vad är du och ditt parti beredda att göra för att förverkliga den frågan och i sådana fall på vilket sätt?

svar

Norrtälje kommun är idag den kommunen som har den äldsta bostadsförsörjningsplanen i länet (Läget i länet, Länsstyrelsen i Stockholm; 2012-03). Vänsterpartiet vill genom olika åtgärder öka byggandet av hyreslägenheter i stället att använda bostadsföretaget i kommunen som kassako. Roslagsbostäder måste få uppdrag att bygga mer i hela kommunen. Roslagsbostäder ska bygga långsiktigt hållbart med möjligheter till källsortering och med energisnåla lösningar. Vi skulle vilja att Roslagsbostäder fick i uppdrag att bygga några passivhus. Exempel på hur vi kan åstadkomma billiga hyresrätter är att kommunen utlyser en tävling om vilket bolag som kan bygga till lägst kostnaderna och sedan upplåter kommunal mark gratis åt dem som vinner. Vänsterpartiet bedömer att kommunen behöver ca 500 nya hyresrätter/år under nästa mandatperiod. Vi vill också att Hallstavik får studentlägenheter då det är mkt svårt att få studentlgh i Uppsala. Med förbättrade kollektiva förbindelser kan detta bli mycket bra. Lägenheterna kan även utnyttjas för de studenter/forskare som är verksamma vid de Akademiska arbetsplatserna.  Ett brett utbud av olika boendetyper vill vi åstadkomma genom att undersöka intresse för t ex kollektivboende, trygghetsboende, hyresradhus mm.

Fråga 5
Samhällsfunktioner som Arbetsförmedling och Försäkringskassa har succesivt förvunnit från Hallstavik. När nu friställningarna på Hallsta Pappersbruk och Tiohundra AB blivit verklighet hamnar än fler i arbetslöshet under längre eller kortare tid. Att söka nytt arbete är i sig ett helt arbete med täta kontakter med AF – med närmaste kontor Norrtälje! Häveröborna menar att etablera ett Medborgarkontor är en kommunal lösning för att kunna upprätthålla samma servicegrad på orten!
Vad är du och ditt parti beredda att göra för att möta det kravet? 

svar
Genom ”medborgarkontor” kan många verksamheter med någon gemensam nämnare finnas nära varandra och nära medborgarna – det är ett initiativ som bör uppmuntras  (se kv tullen i N-e 2001 eller nuv Familjens hus Rimbo/H-vik). Vi har i partiet även diskuterat inrättande av en kommundelsnämnd som får ansvar för de frågor som rör de kommundelar som inte är Norrtälje stad. Att bygga vidare på Tiohundramodellen och frångå Vårdval Stockholm är en grundförutsättning för att garantera god service inom hälso/sjukvård i hela kommunen. Samarbete med universitet/högskola genom s k akademiska arbetsplatser kan vara ett sätt att upprätthålla och förbättra service och kvalitet i skola/barnomsorg.

Fråga 6
För att främja även inflyttningen av unga familjer till bygden, anser Häveröborna att det är ett måste att behålla också de små skolorna i t.ex. Skebobruk och Herräng samt höja kvalitén i dessa.
Vad är du och ditt parti beredda att göra för att möta det kravet?

svar
Så långt det är möjligt bör de små skolorna beredas möjligheter att vara kvar, men det får inte vara ett självändamål att ha kvar en skola med 30 -40 elever ”bara för att” – samtidigt finns det inget som hindrar att små skolor i byar nära varandra samarbetar kring en del ämnen/lokaler så länge det inte blir till nackdel för de som ska nyttja den (elever/lärare/föräldrar). För att höja kvaliteten och på sikt göra skolorna till attraktiva arbetsplatser vill vi göra några av dem till Akademiska arbetsplatser. Det innebär att universitet/högskola delfinansierar verksamheten för att också ha en bra praktikplats för sina studenter samt kunna bedriva vardagsnära forskning. Det gör skolorna/förskolorna automatiskt till större arbetsplatser med fler uppdrag och fler anställda.

Har ni fler frågor? Hör gärna av er till Vänsterpartiet, Norrtälje. Vi finns på 
http://norrtalje.vansterpartiet.se/ eller på Facebook    https://www.facebook.com/vansterpartietnorrtelje

Inga kommentarer: